5 Haziran 2017

ADALETLE İLGİLİ ALTIN SÖZLERAdalet mülkün temelidir. (Hz Ömer)

İnsanları düzeltebilmemiz için önce kendimizi düzetmemiz gerekir. (Hz Ömer)

Bir adamı adaletsizce övmek onu boğazlamaktır. (Hz Ömer)

Dicle kenarında bir kurt bir koyunu yese, Allah adaleti gelir onu Ömer'den benden sorar... (Hz Ömer)

Adalet olmadıkça. YÖNETİMİN FAYDASI OLMAZ
Edep olmadıkça. ASALETİN FAYDASI OLMAZ 
Cömertlik olmadıkça. ZENGİNLİĞİN FAYDASI OLMAZ Güven olmadıkça. SEVİNCİN FAYDASI OLMAZ 
Kanaat olmadıkça. FAKİRLİĞİN FAYDASI OLMAZ 
Alçak gönüllülük olmadıkça. YÜKSELMENİN FAYDASI OLMAZ 
-ALLAH’ın başarıya ulaştırması olmadıkça. ÇALIŞMANIN FAYDASI OLMAZ. (Hz Ömer)

Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Amellerinizi tartılmadan önce tartınız. (Hz Ömer)


Kaadıy ola da’vacı ve muhzır dahi şahid(Ol mahkemenin hükmüne derler mi adalet) (Ziya Paşa) 

Kötülüğü adaletle, iyiliğide iyilikle karşıla. (Lao-Tse) 

Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir. (Emile Zola) 

Hayatımın en mühim prensibi, kimseye hiçbir şekilde adaletsiz davranmamaktır. (Socrates) 

İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. (V.Hugo) 

Adaleti, aklın yardımı olmadan yerine getirmek imkansızdır. (J.A. Froude) 

Allah, adalet, ihsan ve yakınlara vermekle emreder; her türlü günahtan, kötü işlerden ve azgınlıktan men eder. (Nahl, 16/90) 

Adalet güzeldir. Fakat emir’lerde (devlet büyüklerinde) olursa daha güzeldir. (Hadis-i şerif meali) Adalet mülkün temelidir. (Hz. Ömer r.a.) 

Cennet’e ilk giren üç sınıf var. (Bunlardan biri de) adaletli hükümdardır. (Hadis-i şerf meali) 

Adil hükümdarın bir günü (bir gün adaletle hükmetmesi) bir adamın kendi kendine altmış sene (nafile) ibadet etmesinden daha hayırlıdır. (Hadis-i şerif meali) 

Kılıcın yapamadığını adalet yapar. (Kanuni Sultan Süleyman) 

‎İyi olmak kolaydır. Zor olan adil olmaktır. En mükemmel adalet ise, vicdandır. Sen ağlayarak yazarsın, o gülerek okur. Hayatın adaleti bu. Adalet ancak gerçekten, saadet ancak adaletten doğabilir. – Emile Zola 

Suçludan öç almak adalet, onu bağışlamaksa fazilettir. (Cami)

Doğru olan, haklı olandır. – Alexander Pope 

Adalet topaldır, ağır yürür fakat gideceği yere er geç varır. – Mirabeau 

Eğitimli insanlar öncelikle adalete değer verir. Eğitimli insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca asi olurlar. Küçük insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca haydut olurlar. -Konfüçyüs 

Bir ülkede adaletin varlığı kişinin kendini özgürce ifade etmesinden anlaşılır. Bir ülkede adaletsizliğin varlığı ise kişilerin başına buyruk davranışından anlaşılır. İyi insanlar sorunları önlemek için çaba sarf ederler. -Konfüçyüs 

Adalet, milletlerin ekmeğidir; milletler daima adalete acıkırlar. – Herakleitos 

Adaletin hedef ve gayesi eşitliği sağlamaktır. – İhering 

Eşitlik arayan mezara gitmeli. – Alman atasözü 

İnsanlığın en güzel görevi adalet dağıtmasıdır. -Voltaire 

Haksızlığın karşısında susan dilsiz şeytandır. – Hz. Muhammed 

Adaletsizliği, adaletle yıkmak gerekir. – Mahatma Gandhi 

Ne kadar yüksekte olursan ol, yasalar senden de yüksektir. – Thomas Fuller 

Bir insan sahip olabileceği en büyük erdem adalet vasfına sahip olmasıdır. – Ali Bulaç 

Bir kişiye karşı yapılmış haksızlık, bütün insanlığa karşı yapılmış haksızlık demektir. – Emile Zola 

Haklarımız görevlerimizi yerine getirdikçe artar. – Anonim 

Bir insan, hakları için değil çıkarları için daha büyük bir savaş verir. – Napoleon Bonaparte 

Suç, insana ömrünün ilk yıllarında öğretilirse, o insanın kişiliğine yerleşir kalır. – Anonim 

İnsanlara karşı ne zorbalığa başvurun, ne de ezilip büzülün. – Anonim

En etkili yol, hem güçlü hem vicdanlı olmaktır. – Anonim 

Haksızlığa sapıp bütün insanların seni izlemeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalmak daha iyidir. – Mahatma Gandhi 

Adaletin kuvvetli, kuvvetlinin de adil olması gerekir. Pascal 

Sevginin kurduğu devleti adalet devam ettirir. – Farabi 

İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmak. – Victor Hugo

Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir. (Blaise Pascal) 

Sevdiğin kadar sevilirsin, aşk değil, ticarettir. Üzdüğün kadar üzülürsün, beddua değil, İlahi adalettir. Kuvvetsiz adalet ve adaletsiz kuvvet iki büyük felakettir. (Joseph Joubert) 

Kılıç, zaferleri; zeka siyasi üstünlüğü; adalette ahlaki muzafferiyeti temsil eder. (Simeon Luce) 

Adaletin kuvvetli, kuvvetlilerin de adaletli olmaları gerekir. (Pascal) 

Adaletin hakim olduğu yerde, silahın yeri yoktur. (J.Amyot) 

Adalet, merhametten ziyade her cemiyetin temelini teşkil eder. (V.Cuosin) 

Devletlerin sarsılmayan temelini adalet teşkil eder. (J.W.Pindare) 

Mühendislik hesaplarına uyulmadan yapılan bir bina nasıl yıkılırsa, edebi bir kanun olan adaletten mahrum bulunan imparatorluklar da öylece çökerler. (Lacordaire) 

Adaleti, yüksek bir kanun olarak kabul etmekten vazgeçen millet, bu felaketini hiçbir başarı ile telafi edemez. (W.E.Channıng) 

Adalet insan topluluğunun kutsi bir bağıdır. (P.De Guizot) 

Adalet kainatın ruhudur. (Ömer Hayyam) Ülkeler kılıçla alınır, ancak adaletle korunur. (Timurlenk) 

Adalet, halkın gıdasıdır.İnsan ona daima muhtaçtır. (F.R.De Chateaubriand) 

Adalet düntadan kalkarsa, insan hayatına değer verecek bir şey kalmaz. (İ. Kant) 

Adaletsiz bir ülke mezbahadan başka bir şey değildir. (Georges Clemencau) 

Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere er-geç varır. (H.G. Mirabeau) 

Geç kalan adalet adaletsizliktir. (Walter Savage Landor) 

Ahlaki nizam, adalet sayesinde kurulabilir ve hiçbir şey onsuz devam edemez. (Lacordaire) 

Tatlılı ve uysallıkla birlikte bulunmayan adalet, haysiyetini kaybeder. Bu ise iyiliği fena bir şekilde yapmak demektir. (Fenelon) 

Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan herşey onun çevresinde döner. (Confucius) 

Adalet haksız olana zulüm gibi gelir. Çünkü, her insan kendi gözünde suçsuzdur. (Daniel Defoe) 

Bir duruşmada tek tarafı dinleyerek verilen karar doğru olsa bile, hiçbir zaman adil olamaz. (L.A. Seneca) 

Çok kimse haksızlığa uğramaktan korktuğu için adalete inanır. (François V. La Rochefoucauld)
Bu yazı adalet ile ilgili özlü sözler, adalet ile ilgili sözler hz ömer, hz ömer sözleri kısa, adalet ile ilgili cümleler, adalet cümle içinde kullanımı, adalet cümle, adalet ile ilgili atasözleri ile ilgilidir.

0 YORUM:

Yorum Gönder