12 Haziran 2017

CEVŞEN'İ KEBİR DUASI/91-100


وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَٓائِكَ يَا كَاشِفُ ٭ يَا فَارِجُ ٭ يَا فَاتِحُ ٭ يَا نَاصِرُ ٭ يَا ضَامِنُ ٭ يَٓا اٰمِرُ ٭ يَا نَاه۪ى ٭ يَا رَجَا ٭ يَا مُرْتَجَا ٭ يَا عَظ۪يمَ الرَّجَا ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ
(91)
Ve es'elüke, bi esmâike: 1- Yâ Kâşif 2- Yâ Fâric 3- Yâ Fâtih 4- Yâ Nâsır 5- Yâ Zâmin 6- Yâ Âmir 7- Yâ Nâhî 8- Yâ Recâ 9- Yâ Mürtecâ 10-Yâ Azîmerrecâ
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, hallisnâ minen nâr.1. Ey belaları kaldıran ve güzellikleri açığa çıkaran Kaşif,
2. Ey keder ve tasadan kurtarıp ferahlatan Faric,
3. Ey her mevcuda münasip bir suret açan ve fetihler müyesser kılan Fatih,
4. Ey kullarına yardım eden Nasır,
5. Ey yaratıkların her türlü ihtiyacını üzerine alan Zamin,
6. Ey her şeye fıtratının gayesini emreden Amir,
7. Ey her türlü kötülükten sakındıran Nahi,
8. Ey kullarının ümidi olan Reca,
9. Ey kullarının ümid beslediği Mürteca,
10. Ey kendisine büyük ümitler beslenen Azimü`r Reca,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
يَا مُع۪ينَ الضُّعَفَٓاءِ ٭ يَا كَنْزَ الْفُقَرَٓاءِ ٭ يَا صَاحِبَ الْغُرَبَٓاءِ ٭ يَا نَاصِرَ اْلاَوْلِيَٓاءِ ٭ يَا قَاهِرَ اْلاَعْدَٓاءِ ٭ يَا رَافِعَ السَّمَٓاءِ ٭ يَا كَاشِفَ الْبَلآَءِ ٭ يَٓا اَن۪يسَ اْلاَوْلِيَٓاءِ ٭ يَا حَب۪يبَ اْلاَتْقِيَٓاءِ ٭ يَٓا اِلٰهَ اْلاَغْنِيَٓاءِ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ
(92)
1- Yâ muîned duafâ 2- Yâ kenzel fukarâ 3- Yâ sâhibel gurebâ 4- Yâ nâsirel evliyâ 5- Yâ kâhirel a'dâ 6- Yâ nâsirel râfias semâ 7- Yâ kâşifel belâ 8- Yâ enîsel evliyâ 9- Yâ habibel etkiyâ 10-Yâ İlahel ağniyâ
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, hallisnâ minen nâr.1. Ey zayıfların yardımcısı,
2. Ey fakirlerin hazinesi,
3. Ey gariplerin sahibi,
4. Ey dostların yardımcısı,
5. Ey düsmanların kahredicisi,
6. Ey gökleri yükselten,
7. Ey belaları kaldıran,
8. Ey dostların can yoldaşı,
9. Ey takva sahiplerinin sevgilisi,
10. Ey zenginlerin ma`budu,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
يَٓا اَوَّلَ كُلِّ شَىْءٍ وَ اٰخِرَهُ ٭ يَٓا اِلٰهَ كُلِّ شَىْءٍ وَ صَانِعَهُ ٭ يَا رَازِقَ كُلِّ شَىْءٍ وَ خَالِقَهُ ٭ يَا فَاطِرَ كُلِّ شَىْءٍ وَ مَل۪يكَهُ ٭ يَا قَابِضَ كُلِّ شَىْءٍ وَ بَاسِطَهُ ٭ يَا مُبْدِىَٔ كُلِّ شَىْءٍ وَ مُع۪يدَهُ ٭ يَا مُسَبِّبَ كُلِّ شَىْءٍ وَ مُقَدِّرَهُ ٭ يَا مُرَبِّىَ كُلِّ شَىْءٍ وَ مُدَبِّرَهُ ٭ يَا مُكَوِّرَ كُلِّ شَىْءٍ وَ مُحَوِّلَهُ ٭ يَا مُحْيِىَ كُلِّ شَىْءٍ وَ مُم۪يتَهُ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ
(93)
1- Yâ Evvele külli şey'in ve Ahirah 2- Yâ İlâhe külli şey'in ve Sâniah 3- Yâ Râzıka külli şey'in ve Hâlikah 4- Yâ Fâtıra külli şey'in ve Melîkeh 5- Yâ Kâbıda külli şey'in ve Bâsıtah 6- Yâ Mübdie külli şey'in ve Muîdeh 7- Yâ Müsebbibe külli şey'in ve Mukaddirah 8- Yâ Mürabbiye külli şey'in ve Müdebbirah 9- Yâ Mükevvira külli şey'in ve Muhavvileh 10-Yâ Muhyiye külli şey'in ve Mümîteh
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, hallisnâ minen nâr.


1. Ey her şeyin evveli ve ahiri,
2. Ey her şeyin ilahı ve sanatkarı,
3. Ey her şeyin razıkı ve halıkı,
4. Ey her şeyin yaratıcısı ve sultanı,
5. Ey herşeyi daraltan ve genişleten,
6. Ey herşeyi ilk defa yaratan ve öldükten sonra tekrar iade eden,
7. Ey her şeye gerekli sebepleri yaratan ve bir ölçü takdir eden,
8. Ey herşeyi terbiye ve idare eden,
9. Ey herşeyi döndüren ve değiştiren,
10. Ey herşeyi dirilten ve öldüren,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
يَا خَيْرَ ذَاكِرٍ وَ مَذْكُورٍ ٭ يَا خَيْرَ شَاكِرٍ وَ مَشْكُورٍ ٭ يَا خَيْرَ حَامِدٍ وَ مَحْمُودٍ ٭ يَا خَيْرَ شَاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ ٭ يَا خَيْرَ دَاعٍ وَ مَدْعُوٍّ ٭ يَا خَيْرَ مُج۪يبٍ وَ مُجَابٍ ٭ يَا خَيْرَ مُونِسٍ وَ اَن۪يسٍ ٭ يَا خَيْرَ صَاحِبٍ وَ جَل۪يسٍ ٭ يَا خَيْرَ مَقْصُودٍ وَ مَطْلُوبٍ ٭ يَا خَيْرَ حَب۪يبٍ وَ مَحْبُوبٍ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ
(94)
1- Yâ hayra zâkirin ve mezkûr 2- Yâ hayra şâkirin ve meşkûr 3- Yâ hayra hâmidin ve mahmûd 4- Yâ hayra şâhidin ve meşhûd 5- Yâ hayra dâin ve med'uv 6- Yâ hayra mücîbin ve mücâb 7- Yâ hayra mûnisin ve enîs 8- Yâ hayra sâhibin ve celîs 9- Yâ hayra maksûdin ve matlûb 10-Yâ hayra habîbin ve mahbûb
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, hallisnâ minen nâr.


1. Ey yad edenlerin ve yad edilenlerin en hayırlısı,
2. Ey şükrü kabul edenlerin ve şükredilenlerin en hayırlısı,
3. Ey övenlerin ve övülenlerin en hayırlısı,
4. Ey görenlerin ve görülenlerin en hayırlısı,
5. Ey çağıranların ve çagrılanların en hayırlısı,
6. Ey cevap verenlerin ve cevap verilenlerin en hayırlısı,
7. Ey ünsiyet verenlerin ve Kendisiyle ünsiyet edilenlerin en hayırlısı,
8. Ey bütün dostların ve meclis arkadaslarının en hayırlısı,
9. Ey bütün maksud ve matlubların en hayırlısı,
10. Ey sevenlerin ve sevilenlerin en hayırlısı,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
يَا مَنْ هُوَ لِمَنْ دَعَاهُ مُج۪يبٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ لِمَنْ اَطَاعَهُ حَب۪يبٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ لِمَنْ اَحَبَّهُ قَر۪يبٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ بِمَنْ اَرَادَهُ عَل۪يمٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ لِمَنْ رَجَاهُ كَر۪يمٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ بِمَنْ عَصَاهُ حَل۪يمٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ ف۪ى حِلْمِه۪ حَك۪يمٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ ف۪ى حُكْمِه۪ عَظ۪يمٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ ف۪ى عَظَمَتِه۪ رَح۪يمٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ ف۪ٓى اِحْسَانِه۪ قَد۪يمٌ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ
(95)
1- Yâ men Hüve li men deâhü Mucîb 2- Yâ men Hüve li men etâehû Habîb 3- Yâ men Hüve li men ehabbehû Kârib 4- Yâ men Hüve bi men erâdehû Alim 5- Yâ men Hüve li men recâhü Kerîm 6- Yâ men Hüve bi men asâhû Halîm 7- Yâ men Hüve fî hılmihî Hakîm 8- Yâ men Hüve fî hükmihî Azîm 9- Yâ men Hüve fî azametihî Rahîm 10-Yâ men Hüve fî ihsânihî Kadîm
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, hallisnâ minen nâr.


1. Ey kendisini çağıranlara cevap veren,
2. Ey kendisine itaat edenleri seven,
3. Ey kendisini sevenlere yakın olan,
4. Ey kendisini arzulayanları çok iyi bilen,
5. Ey kendisine ümit besleyenlere iyilik eden,
6. Ey kendisine isyan edenlere yumuşak davranıp hemen cezalandrmayan,
7. Ey yumuşaklığında hikmetli davranan,
8. Ey hükmünde büyük olan,
9. Ey azametinde merhametli olan,
10. Ey ihsanında kadim olan,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَٓائِكَ يَا مُسَبِّبُ ٭ يَا مُقَرِّبُ ٭ يَا مُعَقِّبُ ٭ يَا مُقَلِّبُ ٭ يَا مُقَدِّرُ ٭ يَا مُرَتِّبُ ٭ يَا مُرَغِّبُ ٭ يَا مُذَكِّرُ ٭ يَا مُكَوِّنُ ٭ يَا مُتَكَبِّرُ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ
(96)
Ve es'elüke, bi esmâike: 1- Yâ Müsebbib 2- Yâ Mukarrib 3- Yâ Muakkıb 4- Yâ Mukallıb 5- Yâ Mukaddir 6- Yâ Mürettib 7- Yâ Murağğıb 8- Yâ Müzekkir 9- Yâ Mükevvin 10-Yâ Mütekebbir
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, hallisnâ minen nâr.


1. Ey sebepleri takdir eden Müsebbib,
2. İtaatkar kullarını kendisine yaklaştıran Mukarrib,
3. Ey esyayı hikmetle peş peşe getiren Muakkib,
4. Ey kullarının kalblerini halden hale değiştiren Mukallib,
5. Ey her şeye bir miktar tespit eden Mukaddir.
6. Ey herşeyi düzene koyan Mürettib,
7. Ey kullarını iyiliğe teşvik eden Murağğıb.
8. Ey kullarına öğüt veren Müzekkir,
9. Ey mahlukatı var eden Mükevvin,
10. Ey sonsuz büyüklük ve azamet sahibi Mütekebbir,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
يَا مَنْ لاَ يُشْغِلُهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْعٍ ٭ يَا مَنْ لاَ يَمْنَعُهُ فِعْلٌ عَنْ فِعْلٍ ٭ يَا مَنْ لاَ يُلْه۪يهِ قَوْلٌ عَنْ قَوْلٍ ٭ يَا مَنْ لاَ يُغَلِّطُهُ سُؤَالٌ عَنْ سُؤَالٍ ٭ يَا مَنْ لاَ يُبْرِمُهُ اِلْحَاحُ الْمُلِحّ۪ينَ ٭ يَا مَنْ شَرَحَ بِاْلاِسْلاَمِ صُدُورَ الْمُؤْمِن۪ينَ ٭ يَا مَنْ اَطَابَ بِذِكْرِه۪ قُلُوبَ الْمُخْبِت۪ينَ ٭ يَا مَنْ لاَ يَغ۪يبُ عَنْ قُلُوبِ الْمُشْتَاق۪ينَ ٭ يَا مَنْ هُوَ غَايَةُ مُرَادِ الْمُر۪يد۪ينَ ٭ يَا مَنْ لاَ يَخْفٰى عَلَيْهِ شَىْءٌ فِى الْعَالَم۪ينَ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ
(97)
1- Yâ men lâ yüşgihühû sem'un an sem' 2- Yâ men lâ yemneuhû fi'lün an fi'l 3- Yâ men lâ yülhîhi kavlün an kavl 4- Yâ men lâ yüğallituhû suâlin an suâl 5- Yâ men lâ yübrimuhû ilhâhül mülihhîn 6- Yâ men şereha bil İslâmi sudûral mü'minîn 7- Yâ men etâbe bi sikrihî kulûbel muhbitîn 8- Yâ men lâ yeğîbu an kulûbil müştâkin 9- Yâ men Hüve ğayetü mürâdil mürîdîn 10-Yâ men lâ yahfâ aleyhi şey'ün fil âlemîn
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, hallisnâ minen nâr.


1. Ey bir işitme, kendisini diğer bir işitmeden ali koymayan,
2. Ey kendisi için bir iş diğer bir işe mani olmayan,
3. Ey bir söz, kendisini diğer bir sözden oyalamayan,
4. Ey kullarının bir isteği diğerine cevap vermekte kendisini karışıklığa sevk etmeyen,
5. Ey ısrarla istekte bulunanların ısrarı kendisini usandırmayan,
6. Ey müminlerin kalplerini İslamla genişleten,
7. Ey zikriyle mütevazi ve huşu sahiplerinin kalplerini hoş eden,
8. Ey kendisine iştiyak duyanların kalblerinden kaybolmayan,
9. Ey kendisini arzulayanların son arzusu,
10. Ey alemde hiçbir şey kendisine gizli olmayan,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
يَا مَنْ هُوَ عِلْمُهُ سَابِقٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ وَعْدُهُ صَادِقٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ لُطْفُهُ ظَاهِرٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ اَمْرُهُ غَالِبٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ كِتَابُهُ مُحْكَمٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ قَضَٓاؤُهُ كَٓائِنٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ قُرْاٰنُهُ مَج۪يدٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ مُلْكُهُ قَد۪يمٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ فَضْلُهُ مُق۪يمٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ عَرْشُهُ عَظ۪يمٌ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ
(98)
1- Yâ men Hüve ilmuhû sâbık 2- Yâ men Hüve va'duhû sâdık 3- Yâ men Hüve lûtfuhû zâhir 4- Yâ men Hüve emruhû gâlib 5- Yâ men Hüve kitâbuhû muhkem 6- Yâ men Hüve kazâuhû kâin 7- Yâ men Hüve Kur'ânühû mecîd 8- Yâ men Hüve mülkühû kadîm 9- Yâ men Hüve fazluhû mukîm 10-Yâ men Hüve arşuhû azîm
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, hallisnâ minen nâr.


1. Ey herşeyi var olmadan bilen,
2. Ey vaadi doğru olan,
3. Ey lütfu açık olan,
4. Ey emri üstün ve galip olan,
5. Ey kitabı sağlam olan,
6. Ey kaza ve hükmü var olan,
7. Ey Kur`anı yüce olan,
8. Ey saltanatı kadim olan,
9. Ey fazl ü keremi daim olan,
10. Ey Arşı büyük olan,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.يَا رَبَّ اْلاَرْبَابِ ٭ يَا مُفَتِّحَ اْلاَبْوَابِ ٭ يَا مُسَبِّبَ اْلاَسْبَابِ ٭ يَا مُعْطِىَ الثَّوَابِ ٭ يَا مُلْهِمَ الصَّوَابِ ٭ يَا مُنْشِىَٔ السَّحَابِ ٭ يَا شَد۪يدَ الْعِقَابِ ٭ يَا سَر۪يعَ الْحِسَابِ ٭ يَا مَنْ لَهُ اْلاِيَابُ ٭ يَا غَفُورُ يَا تَوَّابُ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ
(99)
1- Yâ Rabbel erbâb 2- Yâ müfettihal ebvâb 3- Yâ müsebbibel esbâb 4- Yâ mu'tiyes sevâb 5- Yâ mülhimes sevâb 6- Yâ münşies sehâb 7- Yâ şedîdel ikâb 8- Yâ serîal hisâb 9- Yâ men lehül iyâb 10-Yâ ğufûru yâ tevvâb
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, hallisnâ minen nâr.

1. Ey Rablık iddia edenlerin ve bütün terbiyecilerin Rabbi,
2. Ey bütün kapıları açan,
3. Ey sebepler tasarrufunda bulunan,
4. Ey sevapları veren,
5. Ey doğruları ilham eden,
6. Ey bulutları yoktan yaratan,
7. Ey azab ve ikabı şiddetli olan,
8. Ey hesabı sür'atli gören,
9. Ey dönüş kendisine olan,
10. Ey bağışlayan ve tövbeleri kabul eden,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَٓائِكَ يَا رَبَّنَا ٭ يَا اِلٰهَنَا ٭ يَا سَيِّدَنَا ٭ يَا مَوْلٰينَا ٭ يَا نَاصِرَنَا ٭ يَا حَافِظَنَا ٭ يَا قَادِرَنَا ٭ يَا رَازِقَنَا ٭ يَا دَل۪يلَنَا ٭ يَا مُغ۪يثَنَا ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ

(100)
Ve es'elüke, bi esmâike: 1- Yâ Rabbenâ 2- Yâ İlâhenâ 3- Yâ Seyyidenâ 4- Yâ Mevlânâ 5- Yâ Nâsırenâ 6- Yâ Hâfızenâ 7- Yâ Kâdirenâ 8- Yâ Râzıkenâ 9- Yâ Delîlenâ 10-Yâ Muğisenâ
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, hallisnâ minen nâr.
1. Ey Rabbimiz,
2. Ey İlahımız,
3. Ey Seyyidimiz,
4. Ey Mevlamız,
5. Ey Yardımcımız,
6. Ey Koruyucumuz,
7. Ey Kadirimiz,
8. Ey Razıkımız,
9. Ey Delilimiz,
10. Ey Mededkârımız,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar. Bu yazı, cevşen türkçe okunuşu ve meali, cevşen ül kebir duası, cevşen duası oku, cevşen duası arapça, cevşen duası anlamı, cevşen duası latince okunuşu, cevşen duası arapça okunuşu, cevşen duası türkçe okunuşu ile ilgilidir.

0 YORUM:

Yorum Gönder