10 Haziran 2017

CEVŞEN'İ KEBİR DUASI/11-20BAB-11

يَا عِدَّت۪ى عِنْدَ شِدَّت۪ى ٭ يَا رَجَٓائ۪ى عِنْدَ مُص۪يبَت۪ى ٭ يَا مُونِس۪ى عِنْدَ وَحْشَت۪ى ٭ يَا صَاحِب۪ى عِنْدَ غُرْبَت۪ى ٭ يَا وَلِيّ۪ى عِنْدَ نِعْمَت۪ى ٭ يَا كَاشِف۪ى عِنْدَ كُرْبَت۪ى ٭ يَا غِيَاث۪ى عِنْدَ افْتِقَار۪ى ٭ يَا مَلْجَائ۪ى عِنْدَ اضْطِرَار۪ى ٭ يَا مُع۪ين۪ى عِنْدَ فَزَع۪ى ٭ يَا دَل۪يل۪ى عِنْدَ حَيْرَت۪ى ٭ سُبْحَانَكَ لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ 
1- Yâ İddetî inde şiddetî 2- Yâ Racâî inde musîbetî 3- Yâ Mûnisî inde vahşeti 4- Yâ Sâhibi inde ğurbeti 5- Yâ Veliyyi inde ni'meti 6- Yâ Kâşifî inde kurbetî 7- Yâ Ğıyâsî indef tıkârî 8- Yâ Melceî inded dırârî 9- Yâ Muînî inde fezeî 10- Yâ Delîlî inde hayretî
Sübhâneke lâ ilâhe illâ entel emânül emân, hallisnâ minen nâr.
11.Ey zorluk zamanında hazırlığım, 

Ey musibet zamanında ümit kaynağım, 

Ey yalnızlık zamanımda yoldaşım, 

Ey gurbette benim arkadaşım, 

Ey nimetlerimde velinimetim, 

Ey sıkıntı zamanında imdadım, Ey şaşkınlık zamanımda kılavuzum, Ey fakirlik zamanında zenginliğim, Ey çeresizlik zamanında sığınağım, Ey korku zamanımda benim yardımcım Münezzehsin sen, Ey kendisinden başka bir ilah olmayan… Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

BAB-12

يَا عَلاَّمَ الْغُيُوبِ ٭ يَا غَفَّارَ الذُّنُوبِ ٭ يَا سَتَّارَ الْعُيُوبِ ٭ يَا كَشَّافَ الْكُرُوبِ ٭ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ٭ يَا مُزَيِّنَ الْقُلُوبِ ٭ يَا مُنَوِّرَ الْقُلُوبِ ٭ يَا طَب۪يبَ الْقُلُوبِ٭ يَا حَب۪يبَ الْقُلُوبِ ٭ يَٓا اَن۪يسَ الْقُلُوبِ ٭ سُبْحَانَكَ لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ 
1- Yâ allâmel ğuyûb 2- Yâ ğaffârazzünûb 3- Yâ settâral uyûb 4- Yâ keşşâfel kürûb 5- Yâ mukallibel kulûb 6- Yâ müzeyyinel kulûb 7- Yâ münevviral kulûb 8- Yâ taîbel kulûb 9- Yâ habîbel kulûb 10- Yâ enîsel kulûb
Sübhâneke lâ ilâhe illâ entel emânül emân, hallisnâ minen nâr.
1-Ey gaypta olan her şeyi bilen, 

2-Ey günahları sürekli bağışlayan, 

3-Ey ayıpları sürekli örten, 

4-Ey zorlukarı gideren, 

5-Ey kalpleri değiştiren, 

6-Ey kalplerin tabibi,
 
7-Ey kalpleri aydınlatan, 

8-Ey kalperin hemderdi, 

9-Ey sıkıntıları esenliğe dönüştüren, 

10-Ey üzüntüleri yok eden, 

Münezzehsin sen, Ey kendisinden başka bir ilah olmayan… Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

BAB-13

وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَٓائِكَ يَا جَل۪يلُ ٭ يَا جَم۪يلُ ٭ يَا وَك۪يلُ ٭ يَا كَف۪يلُ ٭ يَا دَل۪يلُ ٭ يَا مُق۪يلُ ٭ يَا خَب۪يرُ ٭ يَا لَط۪يفُ ٭ يَا عَز۪يزُ ٭ يَا مَل۪يكُ ٭ سُبْحَانَكَ لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ 
Ve es'elüke, bi esmâike: 1- Yâ Celîl 2- Yâ Cemîl 3- Yâ Vekîl 4- Yâ Kefîl 5- Yâ Delîl 6- Yâ Mukîl 7- Yâ Habîr 8- Yâ Latîf 9- Yâ Azîz 10- Yâ Melîk Sübhâneke lâ ilâhe illâ entel emânül emân, hallisnâ minen nâr.
1. Ey yücelik ve ululuk sahibi Celil 

2. Ey gerçek güzellik sahibi Cemil, 

3. Ey kendine güvenen kullarının işini en iyi yoluna koyan Vekil, 

4. Ey kullarının takatını aşan işlerini üzerine alan Kefil, 

5. Ey kullarına yol gösteren Delil, 

6. Ey kullarının hata ve yanlışlarını bağışlayan Mukil, 

7. Ey her şeyden haberdar olan Habir, 

8. Ey lütuf u keremi bol olan Latif, 

9. Ey sonsuz izzet sahibi Aziz, 

10. Ey bütün mevcudatın gerçek sahibi ve hükümdarı olan Melik,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

BAB-14

يَا دَل۪يلَ الْمُتَحَيِّر۪ينَ ٭ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغ۪يث۪ينَ ٭ يَا صَر۪يخَ الْمُسْتَصْرِخ۪ينَ ٭ يَا جَارَ الْمُسْتَج۪ير۪ينَ ٭ يَا مَلْجَاءَ الْعَاص۪ينَ ٭ يَا غَافِرَ الْمُذْنِب۪ينَ ٭ يَٓا اَمَانَ الْخَٓائِف۪ينَ ٭ يَا رَاحِمَ الْمَسَاك۪ينَ ٭ يَٓا اَن۪يسَ الْمُسْتَوْحِش۪ينَ ٭ يَا مُج۪يبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرّ۪ينَ ٭ سُبْحَانَكَ لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ 
1- Yâ delîlel mütehayyirîn 2- Yâ ğıyâsel müsteğisîn 3- Yâ sarîhal müstesrihîn 4- Yâ cârel müstecirîn 5- Yâ melceel âsîn 6- Yâ ğâfiral müznibîn 7- Yâ emânel hâifîn 8- Yâ râhimel mesâkîn 9- Yâ enîsel müstevhışîn 10- Yâ mucîbe da'vetil mudtarrîn
Sübhâneke lâ ilâhe illâ entel emânül emân, hallisnâ minen nâr. 
1. Ey şaşkınlarin yol göstericisi, 

2. Ey yardım isteyenlerin yardımcısı, 

3. Ey medet isteyenlerin imdat edicisi, 

4. Ey korunmak isteyenlerin koruyucusu, 

5. Ey asilerin sığınagı, 

6. Ey günahkarların bağışlayıcısı, 

7. Ey korkanlara emniyet veren, 

8. Ey miskinlere merhamet eden, 

9. Ey yalnızlık duyanların dostu, 

10. Ey darda kalanların dualarina cevap veren,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

BAB-15

يَا ذَا الْجُودِ وَ اْلاِحْسَانِ ٭ يَا ذَا الْفَضْلِ وَ اْلاِمْتِنَانِ ٭ يَا ذَا اْلاَمْنِ وَ اْلاَمَانِ ٭ يَا ذَا الْقُدْسِ وَ السُّبْحَانِ ٭ يَا ذَا الْحِكْمَةِ وَ الْبَيَانِ ٭ يَا ذَا الرَّحْمَةِ وَ الرِّضْوَانِ ٭ يَا ذَا الْحُجَّةِ وَ الْبُرْهَانِ ٭ يَا ذَا الْعَظَمَةِ وَ السُّلْطَانِ ٭ يَا ذَا الْعَفْوِ وَ الْغُفْرَانِ ٭ يَا ذَا الرَّأْفَةِ وَ الْمُسْتَعَانِ ٭ سُبْحَانَكَ لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ 
1- Yâ zel cûdi vel ihsân 2- Yâ zel fadlı vel imtinân 3- Yâ zel emni vel emân 4- Yâ zel kudsi vessübhân 5- Yâ zel hikmeti vel beyân 6- Yâ zer rahmeti verrıdvân 7- Yâ zel hücceti vel bürhân 8- Yâ zel azameti vessultân 9- Yâ zel afvi vel gufrân 10- Yâ zerre'feti vel müsteân
Sübhâneke lâ ilâhe illâ entel emânül emân, hallisnâ minen nâr. 
1. Ey cömertlik ve ihsan sahibi, 

2. Ey fazl ve iyilik sahibi, 

3. Ey emniyet ve eman sahibi, 

4. Ey kudsiyet ve kemalat sahibi 

5. Ey hikmet ve bayan sahibi 

6. Ey rahmet ve rıdvan sahibi, 

7. Ey kesin delil ve bürhan sahibi, 

8. Ey azamet ve saltanat sahibi, 

9. Ey af ve mağfiret sahibi, 

10. Ey kendisinden yardim istenen şefkat sahibi,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

BAB-16

يَا مَنْ هُوَ رَبُّ كُلِّ شَىْءٍ ٭ يَا مَنْ هُوَ اِلٰهُ كُلِّ شَىْءٍ ٭ يَا مَنْ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ ٭ يَا مَنْ هُوَ فَوْقَ كُلِّ شَىْءٍ ٭ يَا مَنْ هُوَ قَبْلَ كُلِّ شَىْءٍ ٭ يَا مَنْ هُوَ بَعْدَ كُلِّ شَىْءٍ ٭ يَا مَنْ هُوَ عَالِمُ كُلِّ شَىْءٍ ٭ يَا مَنْ هُوَ قَادِرُ كُلِّ شَىْءٍ ٭ يَا مَنْ هُوَ صَانِعُ كُلِّ شَىْءٍ ٭ يَا مَنْ هُوَ يَبْقٰى وَ يَفْنٰى كُلُّ شَىْءٍ ٭ سُبْحَانَكَ لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ 
1- Yâ men hüve Rabbü külli şey 2- Yâ men hüve İlâhu külli şey 3- Yâ men hüve Hâliku külli şey 4- Yâ men hüve fevka külli şey 5- Yâ men hüve kable külli şey 6- Yâ men hüve ba'de külli şey 7- Yâ men hüve Alimu külli şey 8- Yâ men hüve Kâdiru külli şey 9- Yâ men hüve Sâniu külli şey 10- Yâ men hüve yebkâ ve yefnâ külli şey
Sübhâneke lâ ilâhe illâ entel emânül emân, hallisnâ minen nâr. 
1. Ey her şeyin Rabbi, 

2. Ey her şeyin İlahı, 

3. Ey her şeyin Yaratıcısı, 

4. Ey her şeyin üzerinde olan, 

5. Ey her şeyden önce olan, 

6. Ey her şeyden sonra olan 

7. Ey her şeyi bilen, 

8. Ey her şeye gücü yeten 

9. Ey her şeyin Sanii 

10. Ey her şey fenâ bulup, Kendisi bâkî kalan

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

BAB-17

وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَٓائِكَ يَا مُؤْمِنُ ٭ يَا مُهَيْمِنُ ٭ يَا مُكَوِّنُ ٭ يَا مُلَقِّنُ ٭ يَا مُبَيِّنُ ٭ يَا مُهَوِّنُ ٭ يَا مُزَيِّنُ ٭ يَا مُعَظِّمُ ٭ يَا مُعَوِّنُ ٭ يَا مُلَوِّنُ ٭ سُبْحَانَكَ لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ 
Ve es'elüke, bi esmâike: 1- Yâ Mü'min 2- Yâ Müheymin 3- Yâ Mükevvin 4- Yâ Mülakkın 5- Yâ Mübeyyin 6- Yâ Mühevvin 7- Yâ Müzeyyin 8- Yâ Muazzim 9- Yâ Muavvin 10- Yâ Mülevvin
Sübhâneke lâ ilâhe illâ entel emânül emân, hallisnâ minen nâr. 
1. Ey kalplerde iman nurunu yakan ve kullarına huzur ve güven veren Mümin, 

2. Ey bütün varlıkları ilim ve kontrolü altında tutan Müheymin, 

3. Ey bütün mahlukatı yoktan meydana getiren Mükevvin, 

4. Ey bütün yaratıklarına dünyadaki vazifelerini ögretip telkin eden Mülakkin, 

5. Ey kulları için açıklanması gereken her şeyi beyan eden Mübeyyin, 

6. Ey musibetleri hafifleten ve zorluklari kolaylaştıran Mühevvin, 

7. Ey her seyi münasip şekilde süsleyen Müzeyyin, 

8. Ey diledigini yücelten ve kullarına büyüklügünü gösteren Muazzim, 

9. Ey muhtaçlarin yardımına koşan Mavvin, 

10. Ey her şeyi çesit çesit renklerle bezeyen Melevvin, 

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

BAB-18

يَا مَنْ هُوَ ف۪ى مُلْكِه۪ مُق۪يمٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ ف۪ى جَلاَلِه۪ عَظ۪يمٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ ف۪ى سُلْطَانِه۪ قَد۪يمٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ عَلٰى عَبْدِه۪ رَح۪يمٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَل۪يمٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ لِمَنْ جَفَاهُ حَل۪يمٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ لِمَنْ تَرَجَّاهُ كَر۪يمٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ ف۪ى مَقَاد۪يرِه۪ حَك۪يمٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ ف۪ى حُكْمِه۪ لَط۪يفٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ ف۪ى لُطْفِه۪ قَد۪يرٌ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ 
1- Yâ men hüve fî mülkihî Mukîm 2- Yâ men hüve fî celâlihî Azîm 3- Yâ men hüve fî sultânihî Kadîm 4- Yâ men hüve alâ abdihî Rahîm 5- Yâ men hüve bi külli şey'in Alîm 6- Yâ men hüve li men cefâhü Halîm 7- Yâ men hüve li men tereccâhü Kerim 8- Yâ men hüve fî makâdîrihî Hakîm 9- Yâ men hüve fî hükmihî Lâtif 10- Yâ men hüve fî lutfihî Kadîr
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, hallisnâ minen nâr. 
1. Ey mülkünde daim olan, 

2. Ey celalinde azim olan, 

3. Ey saltanatında kadim olan, 

4. Ey kullarına rahmet eden, 

5. Ey her şeyi bilen, 

6. Ey emirlerine uymayana halim olan, 

7. Ey kendisine ümit bağlayana kerim olan, 

8. Ey ölçülerinde hikmetli olan, 

9. Ey hükmünde lütuf sahibi olan, 

10. Ey lütfunda kadir olan

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

BAB-19

يَا مَنْ لاَ يُرْجىٰٓ اِلاَّ فَضْلُهُ ٭ يَا مَنْ لاَ يُخَافُ اِلاَّعَدْلُهُ ٭ يَا مَنْ لاَ يُنْتَظَرُ اِلاَّ بِرُّهُ ٭ يَا مَنْ لاَ يُسْئَلُ اِلاَّ عَفْوُهُ ٭ يَا مَنْ لاَ يَدُومُ اِلاَّ مُلْكُهُ ٭ يَا مَنْ لاَ سُلْطَانَ اِلاَّ سُلْطَانُهُ ٭ يَا مَنْ لاَ بُرْهَانَ اِلاَّ بُرْهَانُهُ ٭ يَا مَنْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ رَحْمَتُهُ ٭ يَا مَنْ سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ عَلٰى غَضَبِه۪ ٭ يَا مَنْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمُهُ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ 
1- Yâ men lâ yürcâ illâ fadluh 2- Yâ men lâ yühâfü illâ adluh 3- Yâ men lâ yüntezarû illâ birruh 4- Yâ men lâ yüs'eli illâ afvüh 5- Yâ men lâ yedûmu illâ mülküh 6- Yâ men lâ sultâne illâ sultanüh 7- Yâ men lâ bürhâne illâ bürhâneh 8- Yâ men vesiat külle şey'in rahmetüh 9- Yâ men sebekat rahmetühü alâ gadabih 10- Yâ men ehâta bi külli şey'in ilmüh
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, hallisnâ minen nâr. 
1. Ey fazlından başka bir şey ümit edilmeyen, 

2. Ey fazlından başka bir şey ümit edilmeyen, 

3. Ey adaletinden başka bir şeyden korkulmayan, 

4. Ey affından başka bir şey istenmeyen, 

5. Ey mülkünden başkası devam etmeyen, 

6. Ey saltanatından başka saltanat bulunmayan, 

7. Ey bürhanlarından başka bürhan bulunmayan, 

8. Ey rahmeti her şeyi kuşatmış olan, 

9. Ey rahmeti gazabını geçmiş olan, 

10. Ey ilmiyle her şeyi kuşatmış olan,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

BAB-20

يَا فَارِجَ الْهَمِّ ٭ يَا كَاشِفَ الْغَمِّ ٭ يَا غَافِرَ الذَّنْبِ ٭ يَا قَابِلَ التَّوْبِ ٭ يَاخَالِقَ الْخَلْقِ ٭ يَا صَادِقَ الْوَعْدِ ٭ يَا رَازِقَ الطِّفْلِ ٭ يَا مُوفِىَ الْعَهْدِ ٭ يَا عَالِمَ السِّرِّ ٭ يَا فَالِقَ الْحَبِّ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ 
1- Yâ Fâricel hem 2- Yâ Kâşifel ğam 3- Yâ Gâfiraz zenb 4- Yâ Kâbilet tevb 5- Yâ Hâlikel halk 6- Yâ Sâdıkel va'd 7- Yâ Râzıket tıfl 8- Yâ Mûfiyel ahd 9- Yâ Âlimes sır 10- Yâ Fâlikal hab
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, hallisnâ minen nâr. 
1. Ey tasayı kaldıran, 

2. Ey gamı gideren, 

3. Ey günahı affeden, 

4. Ey tevbeyi kabul eden, 

5. Ey yaratılmışların yaratıcısı, 

6. Ey vaadinde sadık olan, 

7. Ey yavrulara rızık veren, 

8. Ey sözünü yerine getiren, 

9. Ey gizliyi bilen, 

10. Ey tohumu yarıp sümbüllendiren, 

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.Bu yazı, cevşen türkçe okunuşu, cevşeni kebir duası, cevşeni kebir duası nedir, cevşeni kebir duası türkçe, cevşen arapça ve türkçe anlamı, cevşen türkçe okunuşu ve meali, cevşen oku ile ilgilidir.