11 Haziran 2017

CEVŞEN'İ KEBİR DUASI/21-30

 BAB-21

فَاَسْئَلُكَ بِاَسْمآَئِكَيَا عَلِىُّ ٭ يَا وَفِىُّ ٭ يَا وَلِىُّ ٭ يَا غَنِىُّ ٭ يَا مَلِىُّ ٭ يَا زَكِىُّ ٭ يَا رَضِىُّ ٭ يَا بَدِىُّ ٭ يَا خَفِىُّ ٭ يَا قَوِىُّ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ 
Fe es'elüke, bi esmâike: 1- Yâ Aliy 2- Yâ Vefiy 3- Yâ Veliy 4- Yâ Ganiy 5- Yâ Meliy 6- Yâ Zekiy 7- Yâ Radiy 8- Yâ Bediy 9- Yâ Hafiy 10-Yâ Kaviy
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, hallisnâ minen nâr. 
1. Ey her şeyiyle yüce olan Ali, 

2. Ey sözünde vefalı olan ve vaadinden dönmeyen Vefî, 

3. Ey Müminlerin dostu olan Veli, 

4. Ey gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Gani, 

5. Ey sonsuz servet ve tükenmez hazineler sahibi Meli, 

6. Ey her cihetten temiz ve pak olan Zeki, 

7. Ey kendisine kulluk edenlerden hoşnut olan Razi, 

8. Ey eser ve ihsanlarıyla varlığı apaçık görünen Bedi, 

9. Ey şiddet i zuhurundan gizlenen Hafi, 

10. Ey güç ve kuvveti sonsuz olan Kavi, 

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

BAB-22

يَا مَنْ اَظْهَرَ الْجَم۪يلَ ٭ يَا مَنْ سَتَرَ عَلَى الْقَب۪يحِ ٭ يَا مَنْ لاَ يُؤَاخِذُ بِالْجَر۪يمَةِ ٭ يَا مَنْ لاَ يَهْتِكُ السِّتْرَ ٭ يَا عَظ۪يمَ الْعَفْوِ ٭ يَا حَسَنَ التَّجَاوُزِ٭يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ ٭ يَا بَاسِطَ الْيَدَيْنِ بِالرَّحْمَةِ ٭ يَا صَاحِبَ كُلِّ نَجْوٰى ٭ يَا مُنْتَهٰى كُلِّ شَكْوٰى ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ 
1- Yâ men ezharal Cemîl 2- Yâ men setra alel kabîh 3- Yâ men lâ yüâhizü bil cerîmeh 4- Yâ men lâ yehtiküssitr 5- Yâ azîmel afv 6- Yâ hasenettecâvüz 7- Yâ vâsial mağfirah 8- Yâ bâsitel yedeyni birrahmeh 9- Yâ sâhibe külli necvâ 10-Yâ müntehâ külli şekvâ
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, hallisnâ minen nâr. 
1. Ey güzeli açığa çıkaran, 

2. Ey çirkinin üzerini örten, 

3. Ey suç sebebiyle hemen azarlamayan, 

4. Ey ayıpların üzerindeki perdeyi yırtmayan, 

5. Ey affı büyük olan, 

6. Ey günahkarları cezalandırmaktan vazgeçmesi güzel olan, 

7. Ey mağfireti geniş olan, 

8. Ey rahmeti bol veren, 

9. Ey bütün sessiz yalvarışların sahibi, 

10. Ey bütün şikayetler kendisinde son bulan,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

BAB-23

يَا ذَا النِّعْمَةِ السَّابِغَةِ ٭ يَا ذَا الرَّحْمَةِ الْوَاسِعَةِ ٭ يَا ذَا الْحِكْمَةِ الْبَالِغَةِ٭يَا ذَا الْقُدْرَةِ الْكَامِلَةِ ٭ يَا ذَا الْحُجَّةِ الْقَاطِعَةِ ٭ يَا ذَا الْكَرَامَةِ الظَّاهِرَةِ ٭ يَا ذَا الصِّفَةِ الْعَالِيَةِ ٭ يَا ذَا الْعِزَّةِ الدَّٓائِمَةِ ٭ يَا ذَا الْقُوَّةِ الْمَت۪ينَةِ ٭ يَا ذَا الْمِنَّةِ السَّابِقَةِ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ 
1- Yâ zen ni'metis sâbiğah 2- Yâ zerrahmetil vâsiah 3- Yâ zel hikmetil bâliğah 4- Yâ zel kudretil kâmileh 5- Yâ zel hücetil kâtiah 6- Yâ zel kerâmetizzâhirah 7- Yâ zessıfatil âliyeh 8- Yâ zel izzetiddâimeh 9- Yâ zel kuvvetil metîneh 10-Yâ zel minnetissâbikah
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, hallisnâ minen nâr. 
1. Ey bol nimet sahibi, 

2. Ey geniş rahmet sahibi, 

3. Ey tam hikmet sahibi, 

4. Ey kamil kudret sahibi, 

5. Ey kesin hüccet sahibi, 

6. Ey açık ikram sahibi, 

7. Ey yüce sıfat sahibi, 

8. Ey daim izzet sahibi, 

9. Ey metin kuvvet sahibi, 

10. Ey geçmiş minnet sahibi,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

BAB-24

يَٓا اَحْكَمَ الْحَاكِم۪ينَ ٭ يَٓا اَعْدَلَ الْعَادِل۪ينَ ٭ يَٓا اَصْدَقَ الصَّادِق۪ينَ ٭ يَٓا اَظْهَرَ الظَّاهِر۪ينَ ٭ يَٓا اَطْهَرَ الطَّاهِر۪ينَ ٭ يَٓا اَحْسَنَ الْخَالِق۪ينَ ٭ يَٓا اَسْرَعَ الْحَاسِب۪ينَ ٭ يَٓا اَسْمَعَ السَّامِع۪ينَ ٭ يَٓا اَكْرَمَ اْلاَكْرَم۪ينَ ٭ يَٓا اَرْحَمَ الرَّاحِم۪ينَ ٭ يَٓا اَشْفَعَ الشَّافِع۪ينَ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ 
1- Yâ ahkemel hâkimin 2- Yâ a'dedel âdilin 3- Yâ esdakassâdıkîn 4- Yâ ezharazzâhirîn 5- Yâ etharattîhirîn 6- Yâ ahsenel hâlikîn 7- Yâ esreal hâsibîn 8- Yâ esmaessâmiîn 9- Yâ ekremel ekremîn 10-Yâ erhamerrâhimîn 11-Yâ eşfeaşşâfiîn
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, hallisnâ minen nâr. 
1. Ey hükmedenlerin en hükmedicisi, 

2. Ey adillerin en adaletlisi, 

3. Ey doğruların en doğrusu, 

4. Ey varlığı açık olanların en açıgı, 

5. Ey temiz olanların en temizi, 

6. Ey yaratıcılık mertebelerinin en güzelinde olan, 

7. Ey hesaba çekenlerin en süratlisi, 

8. Ey işitenlerin en iyi işiticisi, 

9. Ey ikram edenlerin en iyi ikram edicisi, 

10. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

BAB-25

يَا بَد۪يعَ السَّمٰوَاتِ ٭ يَا جَاعِلَ الظُّلُمَاتِ ٭ يَا عَالِمَ الْخَفِيَّاتِ ٭ يَا رَاحِمَ الْعَبَرَاتِ ٭ يَا سَاتِرَ الْعَوَرَاتِ ٭ يَا كَاشِفَ الْبَلِيَّاتِ ٭ يَا مُحْيِىَ اْلاَمْوَاتِ ٭ يَا ضَاعِفَ الْحَسَنَاتِ ٭ يَا مُنْزِلَ الْبَرَكَاتِ ٭ يَا شَد۪يدَ النَّقَمَاتِ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ 
1- Yâ Bediâssemâvât 2- Yâ Câilezzulümât 3- Yâ Âlimel hafiyyât 4- Yâ Râhimel aberât 5- Yâ Sâtirel averât 6- Yâ Kâşifel beliyyât 7- Yâ Muhyiyel emvât 8- Yâ Dâifel hasenât 9- Yâ Münzilel berekât 10-Yâ Şedîdennekamât
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, hallisnâ minen nâr. 
1 Ey semaları yoktan yaratan, 

2. Ey karanlıkları meydana getiren, 

3. Ey gizlilikleri bilen, 

4. Ey için için üzülenlere acıyan, 

5. Ey utanılacak şeyleri örten, 

6. Ey belaları defeden, 

7. Ey ölüleri dirilten, 

8. Ey sevapları kat kat yazan, 

9. Ey bereketleri indiren, 

10. Ey cezaları şiddetli olan,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

BAB-26

وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَٓائِكَ يَا مُصَوِّرُ ٭ يَا مُقَدِّرُ ٭ يَا مُطَهِّرُ ٭ يَا مُنَوِّرُ ٭ يَا مُقَدِّمُ ٭ يَا مُؤَخِّرُ ٭ يَا مُيَسِّرُ ٭ يَا مُنْذِرُ ٭ يَا مُبَشِّرُ ٭ يَا مُدَبِّرُ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ 
Ve es'elüke, bi esmâike: 1- Yâ Musavvir 2- Yâ Mukaddir 3- Yâ Mutahhir 4- Yâ Münevvir 5- Yâ Mukaddim 6- Yâ Muahhir 7- Yâ Müyessir 8- Yâ Münzir 9- Yâ Mübeşşir 10-Yâ Müdebbir
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, hallisnâ minen nâr. 
1. Ey her varlığa münasip şekil giydiren Musavvir, 

2. Ey her şeyin plan ve programını ölçülü yapan Mukaddir, 

3. Ey her şeyi maddi ve manevi kirlerden temizleyen Mutahhir, 

4. Ey nuruyla her şeyi nurlandıran Münevvir, 

5. Ey dilediğini öne geçiren Mukaddim, 

6. Ey istediğini arkaya bırakan Muahhir, 

7. Ey hayırli isleri kolaylaştıran Müyessir, 

8. Ey kullarını azabıyla korkutan Münzir, 

9. Ey kullarını Cennet ve diğer mükafatlarla müjdeleyen Mübeşşir, 

10. Ey bütün kainati tam bir nizam içinde idare eden Müdebbir,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

BAB-27

يَا رَبَّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ ٭ يَا رَبَّ الشَّهْرِ الْحَرَامِ ٭ يَا رَبَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ٭ يَا رَبَّ الْبَلَدِ الْحَرَامِ ٭ يَا رَبَّ الرُّكْنِ وَ الْمَقَامِ ٭ يَا رَبَّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ٭ يَا رَبَّ الْحِلِّ وَ الْحَرَامِ ٭ يَا رَبَّ النُّورِ وَ الظَّلاَمِ ٭ يَا رَبَّ التَّحِيَّةِ وَ السَّلاَمِ ٭ يَا رَبَّ الْجَلاَلِ وَ اْلاِكْرَامِ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ 
1- Yâ Rabbel Beytil Harâm 2- Yâ Rabbeşşehril Harâm 3- Yâ Rabbel Mescidil Harâm 4- Yâ Rabbel Beledil Harâm 5- Yâ Rabberükni vel makâm 6- Yâ Rabbel Meş'aril Harâm 7- Yâ Rabbel hılli vel Harâm 8- Yâ Rabbennûri vezzalâm 9- Yâ Rabbettahiyyeti vesselâm 10-Yâ Rabbel celâli vel ikrâm
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, hallisnâ minen nâr. 
1. Ey Beytil Haramın Rabbi, 

2. Ey haram ayların Sahibi, 

3. Ey Mescidü'l Haramın Rabbi, 

4. Ey haram belde olan Mekke'nin Rabbi, 

5. Ey Rükn u Hacerü'l Esved ve Makam-ı İbrahim'in Rabbi, 

6. Ey Meş'arü'l Haramın Rabbi, 

7. Ey helal ve haramın Rabbi, 

8. Ey nur ve karanlığın Rabbi, 

9. Ey tahiyyat ve selamın Rabbi, 

10. Ey celal ve ikramın Rabbi,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

BAB-28

يَا عِمَادَ مَنْ لاَ عِمَادَ لَهُ ٭ يَا سَنَدَ مَنْ لاَ سَنَدَ لَهُ ٭ يَا زُخْرَ مَنْ لاَ زُخْرَ لَهُ ٭ يَا غِيَاثَ مَنْ لاَ غِيَاثَ لَهُ ٭ يَا حِرْزَ مَنْ لاَ حِرْزَ لَهُ ٭ يَا فَخْرَ مَنْ لاَ فَخْرَ لَهُ ٭ يَا عِزَّ مَنْ لاَ عِزَّ لَهُ ٭ يَا مُع۪ينَ مَنْ لاَ مُع۪ينَ لَهُ ٭ يَٓا اَن۪يسَ مَنْ لآَ اَن۪يسَ لَهُ ٭ يَا غُنْيَةَ مَنْ لاَ غُنْيَةَ لَهُ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ 
1- Yâ imâde men lâ imâde leh 2- Yâ senede men lâ senede leh 3- Yâ zuhra men lâ zuhra leh 4- Yâ ğıyâse men lâ ğıyâse leh 5- Yâ hırze men lâ hırze leh 6- Yâ fahra men lâ fahra leh 7- Yâ izze men lâ izze leh 8- Yâ muîne men lâ muîne leh 9- Yâ enîse men lâ enîse leh 10-Yâ ğunyete men lâ ğunyete leh
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, hallisnâ minen nâr. 
1. Ey desteği olmayanların desteği, 

2. Ey dayanağı olmayanların dayanağı, 

3. Ey övünülecek bir şeyi olmayanların övüncü, 

4. Ey imdata koşacak kimsesi olmayanların imdadı, 

5. Ey korunacak yeri olmayanların koruyucusu, 

6. Ey iftihar edecek kimsesi olmayanların iftiharı, 

7. Ey izzeti olmayanların izzeti, 

8. Ey yardımcısı olmayanların yardımcısı, 

9. Ey dostu olmayanların dostu, 

10. Ey zenginliği olmayanların zenginliği,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

BAB-29

وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَٓائِكَ يَا قَٓائِمُ ٭ يَا دَٓائِمُ ٭ يَا رَاحِمُ ٭ يَا حَاكِمُ ٭ يَا عَالِمُ ٭ يَا عَاصِمُ ٭ يَا قَاسِمُ ٭ يَا سَالِمُ ٭ يَا قَابِضُ ٭ يَا بَاسِطُ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ 
Ve es'elüke, bi esmâike: 1- Yâ Kâim 2- Yâ Dâim 3- Yâ Râhim 4- Yâ Hâkim 5- Yâ Âlim 6- Yâ Âsım 7- Yâ Kâsım 8- Yâ Sâlim 9- Yâ Kâbid 10-Yâ Bâsıt
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, hallisnâ minen nâr 
1. Ey varlığında başkasına muhtaç olmayan Kaim, 

2. Ey varlığının sonu olmayan Daim, 

3. Ey mahlukatına merhamet eden Rahim, 

4. Ey mevcudatına hükmeden Hakim, 

5. Ey her şeyi bilen Alim, 

6. Ey yarattıklarını koruyan Asım, 

7. Ey her şeyi adaletle taksim eden Kasım, 

8. Ey ayıp ve kusur kendisine ariz olmayan Salim, 

9. Ey istediğinin maddi ve manevi rızkını daraltan Kabid, 

10. Ey istediğinin maddi ve manevi rızkını genişleten Basıt,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

BAB-30

يَا عَاصِمَ مَنِ اسْتَعْصَمَهُ ٭ يَا رَاحِمَ مَنِ اسْتَرْحَمَهُ ٭ يَا نَاصِرَ مَنِ اسْتَنْصَرَهُ ٭ يَا حَافِظَ مَنِ اسْتَحْفَظَهُ ٭ يَا مُكْرِمَ مَنِ اسْتَكْرَمَهُ ٭ يَا مُرْشِدَ مَنِ اسْتَرْشَدَهُ ٭ يَا مُع۪ينَ مَنِ اسْتَعَانَهُ ٭ يَا مُغ۪يثَ مَنِ اسْتَغَاثَهُ ٭ يَا صَر۪يخَ مَنِ اسْتَصْرَخَهُ ٭ يَا غَافِرَ مَنِ اسْتَغْفَرَهُ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ 
1- Yâ âsıme men ista'semeh 2- Yâ Râhime men isterhameh 3- Yâ nâsıra men istansarah 4- Yâ hâfiza men istahfezah 5- Yâ mükrime men istekrameh 6- Yâ mürşide men isterşedeh 7- Yâ muîne men isteâneh 8- Yâ muğıse men isteğâseh 9- Yâ sarîha men istasrahah 10-Yâ gâfira men istağferah
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, hallisnâ minen nâr. 
1. Ey kendisine sığınmak isteyenleri koruyan, 

2. Ey kendisinden merhamet isteyenlere merhamet eden, 

3. Ey kendisinden yardım isteyenlere yardım eden, 

4. Ey korunmak isteyenleri muhafaza eden, 

5. Ey kendisinden ikram isteyenlere ikram eden, 

6. Ey kendisinden irşad edilmeyi isteyenleri irşad eden, 

7. Ey kendisinden inayet isteyenlere inayet eden, 

8. Ey kendisinden imdat isteyenlere imdat eden, 

9. Ey feryat edenlerin feryadına koşan, 

10. Ey kendisinden mağfiret isteyenleri bağışlayan,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

Bu yazı,  cevşen türkçe okunuşu ve anlamı, cevşen meali, cevşen arapça ve türkçe anlamı, cevşen duası meali, cevşen duası oku, cevşen duası arapça, cevşen duası arapça yazılışı indir ile ilgilidir.


0 YORUM:

Yorum Gönder