11 Haziran 2017

CEVŞEN'İ KEBİR DUASI/31-40BAB-31

يَا كَر۪يمَ الصَّفْحِ ٭ يَا عَظ۪يمَ الْمَنِّ ٭ يَا كَث۪يرَ الْخَيْرِ ٭ يَا قَد۪يمَ الْفَضْلِ ٭ يَا لَط۪يفَ الصُّنْعِ ٭ يَا دَٓائِمَ اللُّطْفِ ٭ يَا نَافِسَ الْكَرْبِ ٭ يَا كَاشِفَ الضُّرِّ ٭ يَا مَالِكَ الْمُلْكِ ٭ يَا قَاضِيًا بِالْحَقِّ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ 
1- Yâ Kerîmessafh 2- Yâ Azimel men 3- Yâ kesîrel hayr 4- Yâ kadîmel fadl 5- Yâ Lâtîfessun' 6- Yâ Dâimel lûtf 7- Yâ Nâfisel kerb 8- Yâ Kâşifeddur 9- Yâ Mâlikel mülk 10-Yâ Kâdiyyen bil hak
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, ecirnâ minen nâr. 
1. Ey affı bol olan 

2. Ey iyiliği büyük olan, 

3. Ey hayrı çok olan 

4. Ey fazlı kadim olan, 

5. Ey sanatı güzel olan, 

6. Ey lütfu daim olan, 

7. Ey sıkıntıyı gideren, 

8. Ey zararı kaldıran 

9. Ey mülkün sahibi, 

10. Ey hak ile hükmeden,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

BAB-32

يَا عَز۪يزًا لاَ يُضَامُ ٭ يَا لَط۪يفًا لاَ يُرَامُ ٭ يَا رَق۪يبًا لاَ يَنَامُ ٭ يَا قَٓائِمًا لاَ يَفُوتُ ٭ يَا حَيًّا لاَ يَمُوتُ ٭ يَا مَلِكًا لاَ يَزُولُ ٭ يَا بَاقِيًا لاَ يَفْنٰى ٭ يَا عَالِمًا لاَ يَجْهَلُ ٭ يَا صَمَدًا لاَ يُطْعَمُ ٭ يَا قَوِيًّا لاَ يُضْعَفُ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ 
1- Yâ Azîzen lâ yüzâm 2- Yâ Lâtifen lâ yürâm 3- Yâ Rakiben lâ yenâm 4- Yâ Kâimen lâ yefût 5- Yâ Hayyen lâ yemût 6- Yâ Meliken lâ yezûl 7- Yâ Bâkıyen lâ yefnâ 8- Yâ Âlimen lâ yechel 9- Yâ Sameden lâ yut'am 10-Yâ Kaviyyen lâ yüd'af
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, ecirnâ minen nâr. 
1. Ey mağlup edilmeyen Aziz, 

2. Ey kendisinden uzaklaşılmayan Latif, 

3. Ey uyumayan Gözetleyici, 

4. Ey yok olmayan Mevcud, 

5. Ey ölmeyen Hayy, 

6. Ey yok olmayan Melik, 

7. Ey fena bulmayan Baki, 

8. Ey cehalet ariz olmayan Alim, 

9. Ey taama muhtaç olmayan Samed, 

10. Ey zaafa uğratılmayan Kavi,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

BAB-33

وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَٓائِكَ يَا وَاحِدُ ٭ يَا وَاجِدُ ٭ يَا شَاهِدُ ٭ يَا مَاجِدُ ٭ يَا رَاشِدُ ٭ يَا بَاعِثُ ٭ يَا وَارِثُ ٭ يَا ضَٓارُّ ٭ يَا نَافِعُ ٭ يَا هَاد۪ى ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ 
Ve es'elüke, bi esmâike: 1- Yâ Vâhid 2- Yâ Vâcid 3- Yâ Şâhid 4- Yâ Mâcid 5- Yâ Râşid 6- Yâ Bâis 7- Yâ Vâris 8- Yâ Dârr 9- Yâ Nâfi 10-Yâ Hâdi
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, ecirnâ minen nâr. 
1. Ey isimlerinde, sıfatlarında ve fiillerinde ortağı olmayan Vahid, 

2. Ey istediğini bulan Vacid, 

3. Ey her yerde hazır ve nazır olan Sahid, 

4. Ey sonsuz şan ve yücelik sahibi Macid, 

5. Ey bütün işlerini ezeli hikmetine göre neticeye ulaştıran Raşid, 

6. Ey peygamberler gönderen ve ölüleri dirilten Bais, 

7. Ey bütün mülk ve servetlerin hakiki sahibi Varis, 

8. Ey hikmeti gereği elem ve zarar verici şeyleri yaratan Darr, 

9. Ey hayır ve menfaatli şeyleri yaratan Nafi, 

10. Ey kullarına hidayet veren Hadi,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

BAB-34

يَٓا اَعْظَمُ مِنْ كُلِّ عَظ۪يمٍ ٭ يَٓا اَكْرَمُ مِنْ كُلِّ كَر۪يمٍ ٭ يَٓا اَرْحَمُ مِنْ كُلِّ رَح۪يمٍ ٭ يَٓا اَحْكَمُ مِنْ كُلِّ حَك۪يمٍ ٭ يَٓا اَعْلَمُ مِنْ كُلِّ عَل۪يمٍ ٭ يَٓا اَقْدَمُ مِنْ كُلِّ قَد۪يمٍ ٭ يَٓا اَكْبَرُ مِنْ كُلِّ كَب۪يرٍ ٭ يَٓا اَجَلُّ مِنْ كُلِّ جَل۪يلٍ ٭ يَٓا اَعَزُّ مِنْ كُلِّ عَز۪يزٍ ٭ يَٓا اَلْطَفُ مِنْ كُلِّ لَط۪يفٍ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ 
1- Yâ a'zamu min külli Azîm 2- Yâ ekremü min külli Kerîm 3- Yâ erhamü min külli Rahîm 4- Yâ ahkemu min külli Hakîm 5- Yâ a'lemü min külli Alîm 6- Yâ akderu min külli Kadîr 7- Yâ ekberu min külli Kebîr 8- Yâ ecellü min külli Celîl 9- Yâ eazzü min külli Azîz 10-Yâ eltafü min külli Lâtif
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, ecirnâ minen nâr. 
1. Ey bütün azimlerden daha Azim, 

2. Ey bütün cömertlerden daha Kerim, 

3. Ey bütün merhametlilerden daha Rahim, 

4. Ey bütün hikmet sahiplerinden daha Hakim, 

5. Ey bütün alimlerden daha Alim, 

6. Ey bütün izzet sahiplerinden daha Aziz, 

7. Ey bütün büyüklerden daha Büyük, 

8. Ey bütün yücelerden daha Celil, 

9. Ey bütün izzet sahiplerinden daha Aziz, 

10. Ey bütün lütuf sahiplerinden daha Latif,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

BAB-35

يَا مَنْ هُوَ ف۪ى عَهْدِه۪ وَفِىٌّ ٭ يَا مَنْ هُوَ ف۪ى وَفَٓائِه۪ قَوِىٌّ ٭ يَا مَنْ هُوَ ف۪ى قُوَّتِه۪ عَلِىٌّ ٭ يَا مَنْ هُوَ ف۪ى عُلُوِّه۪ قَر۪يبٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ ف۪ى قُرْبِه۪ لَط۪يفٌ٭يَا مَنْ هُوَ ف۪ى لُطْفِه۪ شَر۪يفٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ ف۪ى شَرَفِه۪ عَز۪يزٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ ف۪ى عِزَّتِه۪ عَظ۪يمٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ ف۪ى عَظَمَتِه۪ مَج۪يدٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ ف۪ى مَجْدِه۪ حَم۪يدٌ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ 
1- Yâ men Hüve fî ahdihî Vefiy 2- Yâ men Hüve fî vefâihî Kaviy 3- Yâ men Hüve fî kuvvetihî Aliy 4- Yâ men Hüve fî ulûvvihî Karîb 5- Yâ men Hüve fî kurbihî Lâtîf 6- Yâ men Hüve fî lûtfihî Şerîf 7- Yâ men Hüve fî şerafihî Azîz 8- Yâ men Hüve fî izzetihî Azîm 9- Yâ men Hüve fi azametihî Mecîd 10-Yâ men Hüve fî mecdihî Hamîd
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, ecirnâ minen nâr. 
1. Ey ahdinde Vefalı, 

2. Ey vefasında Kuvvetli, 

3. Ey kuvvetinde Yüce, 

4. Ey yüceliğinde Yakın, 

5. Ey yakınlığında Latif, 

6. Ey lütfunda Şerif, 

7. Ey şerefinde Aziz, 

8. Ey izzetinde Azim, 

9. Ey azametinde Mecid, 

10. Ey yüceliğinde Hamid,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

BAB-36

يَا مَنْ هُوَ كُلُّ شَىْءٍ خَاضِعٌ لَهُ ٭ يَا مَنْ هُوَ كُلُّ شَىْءٍ كَٓائِنٌ لَهُ ٭ يَا مَنْ هُوَ كُلُّ شَىْءٍ مَوْجُودٌ لَهُ ٭ يَا مَنْ هُوَ كُلُّ شَىْءٍ مُن۪يبٌ لَهُ ٭ يَا مَنْ هُوَ كُلُّ شَىْءٍ خَٓائِفٌ مِنْهُ ٭ يَا مَنْ هُوَ كُلُّ شَىْءٍ مُسَبِّحٌ لَهُ ٭ يَا مَنْ هُوَ كُلُّ شَىْءٍ قَٓائِمٌ بِه۪ ٭ يَا مَنْ هُوَ كُلُّ شَىْءٍ خَاشِعٌ لَهُ ٭ يَا مَنْ هُوَ كُلُّ شَىْءٍ صَٓائِرٌ اِلَيْهِ ٭ يَا مَنْ هُوَ كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ اِلاَّ وَجْهَهُ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ 
1- Yâ men Hüve külli şey'in hâdiün leh 2- Yâ men Hüve külli şey'in kâinün leh 3- Yâ men Hüve külli şey'in mevcûdün leh 4- Yâ men Hüve külli şey'in münîbün leh 5- Yâ men Hüve külli şey'in hâifün minh 6- Yâ men Hüve külli şey'in müsebbihun leh 7- Yâ men Hüve külli şey'in kâimün bih 8- Yâ men Hüve külli şey'in hâşiun leh 9- Yâ men Hüve külli şey'in sâirun ileyh 10-Yâ men Hüve külli şey'in hâlikün illâ vecheh
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, ecirnâ minen nâr. 
1. Ey her şeyin kendisine boyun eğdiği, 

2. Ey her şey kendisi için var olan, 

3. Ey her şey kendisi için mevcut olan, 

4. Ey her şeyin kendisine döndüğü, 

5. Ey her şeyin kendisinden korktuğu, 

6. Ey her şeyin kendisini tesbih ettiği, 

7. Ey her şey onunla ayakta olan, 

8. Ey her şeyin kendisine itaat ettiği, 

9. Ey her şeyin kendisine yöneldiği, 

10. Ey ona bakan yüzü müstesna her şeyin helak olduğu,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

BAB-37

وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَٓائِكَ يَا كَاف۪ى ٭ يَا شَاف۪ى ٭ يَا وَاف۪ى ٭ يَا مُعَاف۪ى ٭ يَا عَال۪ى ٭ يَا دَاع۪ى ٭ يَا رَاض۪ى ٭ يَا قَاض۪ى ٭ يَا بَاق۪ى ٭ يَا هَاد۪ى ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ 
Ve es'elüke, bi esmâike: 1- Yâ Kâfî 2- Yâ Şâfî 3- Yâ Vâfî 4- Yâ Muâfî 5- Yâ Alî 6- Yâ Dâî 7- Yâ Râdî 8- Yâ Kâdî 9- Yâ Bâkî 10-Yâ Hâdî
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, ecirnâ minen nâr. 
1. Ey kullarına yeten Kâfî, 

2. Ey her türlü derde deva veren Şâfî, 

3. Ey vaadinde duran Vâfî, 

4. Ey maddi ve manevi dertlere afiyet veren Muâfî, 

5. Ey her şeyiyle yüce olan Alî, 

6. Ey kullarını iyiliğe ve Cennete davet eden Dâî, 

7. Ey iyi kullarından hoşnut olan Razî, 

8. Ey hikmet ve adaletle hükmeden Kâdî, 

9. Ey varlığının sonu olmayan Bakî, 

10. Ey dilediğini doğru yola ulaştıran Hadî,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

BAB-31

يَا مَنْ لاَمَفَرَّ اِلآَّ اِلَيْهِ ٭ يَا مَنْ لاَ مَفْزَعَ اِلآَّ اِلَيْهِ ٭ يَا مَنْ لاَ مَلْجَأَ اِلآَّ اِلَيْهِ ٭ يَا مَنْ لاَ يُتَوَكَّلُ اِلاَّ عَلَيْهِ ٭ يَا مَنْ لاَ مَقْصَدَ اِلآَّ اِلَيْهِ ٭ يَا مَنْ لاَ مَنْجَأَ اِلآَّ اِلَيْهِ ٭ يَا مَنْ لاَ يُرْغَبُ اِلآَّ اِلَيْهِ ٭ يَا مَنْ لاَ يُعْبَدُ اِلآَّ اِيَّاهُ ٭ يَا مَنْ لاَ يُسْتَعَانُ اِلاَّ مِنْهُ ٭ يَا مَنْ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِه۪ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ 
1- Yâ men lâ meferre illâ ileyh 2- Yâ men lâ mefzaa illâ ileyh 3- Yâ men lâ melcee illah ileyh 4- Yâ men lâ yütevekkelü illâ aleyh 5- Yâ men lâ maksada illâ ileyh 6- Yâ men lâ mencee illâ ileyh 7- Yâ men lâ yürğabü illâ ileyh 8- Yâ men lâ yü'bedü illâ ileyh 9- Yâ men lâ yüsteânü illâ minh 10-Yâ men lâ havle velâ kuvvete illâ bih
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, ecirnâ minen nâr. 
1. Ey kendisinden başka kaçacak yer olmayan, 

2. Ey kendisinden başka sığınılacak yer olmayan, 

3. Ey kendisinden başka iltica edilecek yer olmayan, 

4. Ey kendisinden başka tevekkül edilecek kimse olmayan, 

5. Ey kendisinden başka maksud olmayan, 

6. Ey kendisinden başka kurtuluş yeri olmayan, 

7. Ey kendisinden baskaşına rağbet edilmeyen, 

8. Ey kendisinden başkasına ibadet edilmeyen, 

9. Ey kendisinden başkasından yardım istenilmeyen, 

10. Ey kendisinden başka güç ve kuvvet sahibi bulunmayan,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

BAB-39

يَا خَيْرَ الْمَرْهُوب۪ينَ ٭ يَا خَيْرَ الْمَطْلُوب۪ينَ ٭ يَا خَيْرَ الْمَرْغُوب۪ينَ ٭ يَا خَيْرَ الْمَسْئُول۪ينَ ٭ يَا خَيْرَ الْمَقْصُود۪ينَ ٭ يَا خَيْرَ الْمَذْكُور۪ينَ ٭ يَا خَيْرَ الْمَشْكُور۪ينَ ٭ يَا خَيْرَ الْمَحْبُوب۪ينَ ٭ يَا خَيْرَ الْمُنْزِل۪ينَ ٭ يَا خَيْرَ الْمُسْتَاْنِس۪ينَ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ 
1- Yâ hayral merhûbîn 2- Yâ hayral matlûbîn 3- Yâ hayral merğubîn 4- Yâ hayral mes'ûlîn 5- Yâ hayral maksûdîn 6- Yâ hayral mezkûrîn 7- Yâ hayral meşkûrîn 8- Yâ hayral mahbûbîn 9- Yâ hayral münzilîn 10-Yâ hayral müste'nisîn
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, ecirnâ minen nâr. 
1. Ey kendisine kaçılanların en hayırlısı, 

2. Ey matlubların en hayırlısı, 

3. Ey rağbet edilenlerin en hayırlısı, 

4. Ey kendisinden dilekte bulunulanların en hayırlısı, 

5. Ey maksud olanların en hayırlısı, 

6. Ey zikredilenlerin en hayırlısı, 

7. Ey şükredilenlerin en hayırlısı, 

8. Ey sevilenlerin en hayırlısı, 

9. Ey indirenlerin en hayırlısı, 

10. Ey kendisine ünsiyet edilenlerin en hayırlısı,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

BAB-40

يَا مَنْ هُوَ خَلَقَ فَسَوّٰى ٭ يَا مَنْ هُوَ قَدَّرَ فَهَدٰى ٭ يَا مَنْ هُوَ يَكْشِفُ الْبَلْوٰى ٭ يَا مَنْ هُوَ يَسْمَعُ النَّجْوٰى ٭ يَا مَنْ هُوَ يُنْقِذُ الْغَرْقٰى ٭ يَا مَنْ هُوَ يُنْجِى الْهَلْكٰى ٭ يَا مَنْ هُوَ يَشْفِى الْمَرْضٰى ٭ يَا مَنْ هُوَ اَمَاتَ وَ اَحْىٰ ٭ يَا مَنْ هُوَ اَضْحَكَ وَ اَبْكٰى ٭ يَا مَنْ هُوَ اَضَلَّ وَ اَهْدٰى ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ 
1- Yâ men Hüve halaka fesevvâ 2- Yâ men Hüve kaddera fehedâ 3- Yâ men Hüve yekşifül belvâ 4- Yâ men Hüve yesmeunnecvâ 5- Yâ men Hüve yünkızül ğarka 6- Yâ men Hüve yüncil helkâ 7- Yâ men Hüve yeşfil merdâ 8- Yâ men Hüve emâte ve ahyâ 9- Yâ men Hüve edhake ve ebkâ 10-Yâ men Hüve edalle ve ehdâ
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, ecirnâ minen nâr. 
1. Ey yaratıp düzene koyan, 

2. Ey takdir edip hedefe götüren, 

3. Ey belayı kaldıran, 

4. Ey gizli yakarışı işiten, 

5. Ey batmışı kurtaran, 

6. Ey helak olana necat veren, 

7. Ey hastaya şifa veren, 

8. Ey öldüren ve dirilten, 

9. Ey güldüren ve ağlatan, 

10. Ey saptıran ve hidayete erdiren,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

Bu yazı,cevşen ül kebir duası arapça indir, cevşen ül kebir duası indir, cevşen ül kebir duası arapça yazılışı, cevşen indir pdf, cevşen duası arapça yazılışı, büyük cevşen oku, büyük cevşen pdf ile ilgilidir.


0 YORUM:

Yorum Gönder