11 Haziran 2017

CEVŞEN'İ KEBİR DUASI/41-50


BAB-41


وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَٓائِكَ يَا غَافِرُ ٭ يَا سَاتِرُ ٭ يَا قَاهِرُ ٭ يَا قَادِرُ ٭ يَا نَاظِرُ ٭ يَا فَاطِرُ ٭ يَا شَاكِرُ ٭ يَا ذَاكِرُ ٭ يَا نَاصِرُ ٭ يَا جَابِرُ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ 


Ve es'elüke bi esmâike: 1- Yâ Gâfir 2- Yâ Sâtir 3- Yâ Kâhir 4- Yâ Kâdir 5- Yâ Nâzir 6- Yâ Fâtir 7- Yâ Şâkir 8- Yâ Zâkir 9- Yâ Nâsir 10-Yâ Câbir
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, ecirnâ minen nâr.

 
1. Ey dilediği kullarının günahlarını bağışlayan Gâfir, 
2. Ey ayıp ve kusurları örten Sâtir, 
3. Ey düşmanlarını mağlup eden Kâhir, 
4. Ey her şeye gücü yeten Kâdir, 
5. Ey bütün mahlukatının hallerini gören Nâzir, 
6. Ey bütün mahlukatı yoktan var eden Fâtir, 
7. Ey kendisine yapılan ibadet ve şükürlere bol mükafat veren Şâkir, 
8. Ey kendisini zikredenleri yad eden Zâkir, 
9. Ey dostlarına yardim eden Nâsir, 
10. Ey dilediğini zorla yaptıran Câbir,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

BAB-42

يَا مَنْ هُوَ فِى الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ سَب۪يلُهُ ٭ يَا مَنْ هُوَ فِى اْلاٰفَاقِ اٰيَاتُهُ ٭ يَا مَنْ هُوَ فِى اْلاٰيَاتِ بُرْهَانُهُ ٭ يَا مَنْ هُوَ فِى الْمَمَاتِ قُدْرَتُهُ ٭ يَا مَنْ هُوَ فِى الْقُبُورِ عِزَّتُهُ ٭ يَا مَنْ هُوَ فِى الْقِيَامَةِ مِلْكَتُهُ ٭ يَا مَنْ هُوَ فِى الْحِسَابِ هَيْبَتُهُ ٭ يَا مَنْ هُوَ فِى الْم۪يزَانِ قَضَٓائُهُ ٭ يَا مَنْ هُوَ فِى الْجَنَّةِ رَحْمَتُهُ ٭ يَا مَنْ هُوَ فِى النَّارِ عَذَابُهُ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ 


1- Yâ men Hüve fil berri vel bahri sebîlüh 2- Yâ men Hüve fil âfâki âyâtüh 3- Yâ men Hüve fil âyâti bürhânüh 4- Yâ men Hüve fil memâti kudretuh 5- Yâ men Hüve fil kubûri izzetüh 6- Yâ men Hüve fil kıyâmeti milketüh 7- Yâ men Hüve fil hisâbi heybetuh 8- Yâ men Hüve fil mîzani kadâüh 9- Yâ men Hüve fil Cenneti rahmetüh 10-Yâ men Hüve finnâri azâbüh
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, ecirnâ minen nâr.

1. Ey karada ve denizde yolu olan, 
2. Ey dış alemde ayetleri bulunan, 
3. Ey ayetlerinde delili olan, 
4. Ey ölümlerde kudreti tecelli eden, 
5. Ey kabirlerde izzeti olan, 
6. Ey Kıyamette saltanatı olan, 
7. Ey hisapta heybeti olan, 
8. Ey Mizanda hükmü olan, 
9. Ey Cennette rahmeti olan, 
10. Ey ateşte azabı olan,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

BAB-43

يَا مَنْ هُوَ اِلَيْهِ يَهْرَبُ الْخَٓائِفُونَ ٭ يَا مَنْ هُوَ اِلَيْهِ يَفْزَعُ الْمُذْنِبُونَ ٭ يَا مَنْ هُوَ اِلَيْهِ يَقْصِدُ الْمُن۪يبُونَ ٭ يَا مَنْ هُوَ اِلَيْهِ يَلْجَأُ الْعَاصُونَ ٭ يَا مَنْ هُوَ اِلَيْهِ يَرْغَبُ الزَّاهِدُونَ ٭ يَا مَنْ هُوَ ف۪يهِ يَطْمَعُ الْخَاطِؤُنَ ٭ يَا مَنْ هُوَ يَسْتَاْنِسُ بِهِ الْمُر۪يدُونَ ٭ يَا مَنْ هُوَ يَفْتَخِرُ بِهِ الْمُحْسِنُونَ ٭ يَا مَنْ هُوَ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ٭ يَا مَنْ هُوَ يَسْكُنُ بِهِ الْمُوقِنُونَ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ 


1- Yâ men Hüve ileyhi yehrebül hâifûn 2- Yâ men Hüve ileyhi yefzeul müznibûn 3- Yâ men Hüve ileyhi yaksidül münîbûn 4- Yâ men Hüve ileyhi yelceül âsûn 5- Yâ men Hüve ileyhi yerğabüzzâhidûn 6- Yâ men Hüve fîhi yetmaul hâtiûn 7- Yâ men Hüve yeste'nisü bihil mürîdûn 8- Yâ men Hüve yeftehiru bihil muhsinûn 9- Yâ men Hüve aleyhi yetevekkelül mütevekkilûn 10-Yâ men Hüve yeskünü bihil mûkınûn
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, ecirnâ minen nâr.

1. Ey korkanların kendisine kaçtığı, 
2. Ey günahkarların kendisine sığındığı, 
3. Ey tövbe edenlerin kendisine yöneldiği, 
4. Ey asilerin kendisine iltica ettiği, 
5. Ey zahidlerin kendisine rağbet ettiği, 
6. Ey hatalıların kendisinden ümit beslediği, 
7. Ey kendisini arzulayanların onunla ünsiyet bulduğu, 
8. Ey iyilik yapanların kendisiyle iftihar ettiği, 
9. Ey tevekkül edenlerin kendisine güvendiği, 
10. Ey kuvvetle iman edenlerin kendisiyle huzur bulduğu,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

BAB-44

يَٓا اَقْرَبُ مِنْ كُلِّ قَر۪يبٍ ٭ يَٓا اَحَبُّ مِنْ كُلِّ حَب۪يبٍ ٭ يَٓا اَعْظَمُ مِنْ كُلِّ عَظ۪يمٍ ٭ يَٓا اَعَزُّ مِنْ كُلِّ عَز۪يزٍ ٭ يَٓا اَقْوٰى مِنْ كُلِّ قَوِىٍّ ٭ يَٓا اَغْنٰى مِنْ كُلِّ غَنِىٍّ ٭ يَٓا اَجْوَدُ مِنْ كُلِّ جَوَادٍ ٭ يَٓا اَرْأَفُ مِنْ كُلِّ رَؤُفٍ ٭ يَٓا اَرْحَمُ مِنْ كُلِّ رَح۪يمٍ ٭ يَٓا اَجَلُّ مِنْ كُلِّ جَل۪يلٍ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ 

1- Yâ akrabü min külli karîb 2- Yâ ehabbü min külli habîb 3- Yâ a'zamü min külli azîm 4- Yâ eazzü min külli azîz 5- Yâ akvâ min külli kaviy 6- Yâ ağnâ min külli ğaniy 7- Yâ ecvedü min külli cevâd 8- Yâ er'afü min külli raûf 9- Yâ erhamü min külli rahîm 10-Yâ ecellü min külli celîl

Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, ecirnâ minen nâr.

1. Ey bütün yakınlardan daha yakın, 
2. Ey bütün sevilenlerden daha sevgili, 
3. Ey bütün büyüklerden daha büyük, 
4. Ey bütün izzet sahiplerinden daha aziz, 
5. Ey bütün kuvvetlilerden daha kavi, 
6. Ey bütün zenginlerden daha zengin, 
7. Ey bütün cömertlerden daha cömert, 
8. Ey bütün şefkatlilerden daha Rauf, 
9. Ey bütün merhametlilerden daha Rahim, 
10. Ey bütün yücelerden daha yüce,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

BAB-45

وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَٓائِكَ يَا قَر۪يبُ ٭ يَا رَق۪يبُ ٭ يَا حَب۪يبُ ٭ يَا مُج۪يبُ ٭ يَا حَس۪يبُ ٭ يَا طَب۪يبُ ٭ يَا بَص۪يرُ ٭ يَا خَب۪يرُ ٭ يَا مُن۪يرُ ٭ يَا مُب۪ينُ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ 

Ve es'elüke, bi esmâike: 1- Yâ Karîb 2- Yâ Rakîb 3- Yâ Habîb 4- Yâ Mücîb 5- Yâ Hasîb 6- Yâ Tabîb 7- Yâ Bâsir 8- Yâ Habîr 9- Yâ Münîr 10-Yâ Mübîn

Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, ecirnâ minen nâr

1. Ey her şeye her şeyden daha yakın olan Karîb, 
2. Ey bütün mahlukatını gözetleyen Rakîb, 
3. Ey müminlerin sevgilisi olan Habîb, 
4. Ey kullarının dualarına cevap veren Mucîb, 
5. Ey kullarının bütün fiillerinin hesabını gören Hasîb, 
6. Ey bütün dertlere deva veren Tabîb, 
7. Ey her şeyi bütün incelikleriyle gören Basîr, 
8. Ey her şeyden haberdar olan Habîr, 
9. Ey her şeyi nuruyla aydınlatan Münîr, 
10. Ey kullarına gerekli her şeyi açıklayan Mübîn,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

BAB-46

يَا غَالِبًا غَيْرَ مَغْلُوبٍ ٭ يَا صَانِعًا غَيْرَ مَصْنُوعٍ ٭ يَا خَالِقًا غَيْرَ مَخْلُوقٍ ٭ يَا مَالِكًا غَيْرَ مَمْلُوكٍ ٭ يَا قَاهِرًا غَيْرَ مَقْهُورٍ ٭ يَا رَافِعًا غَيْرَ مَرْفُوعٍ ٭ يَا حَافِظًا غَيْرَ مَحْفُوظٍ ٭ يَا نَاصِرًا غَيْرَ مَنْصُورٍ ٭ يَا شَاهِدًا غَيْرَ غَٓائِبٍ ٭ يَا قَر۪يبًا غَيْرَ بَع۪يدٍ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ 

1- Yâ Ğaliben gayra mağlûb 2- Yâ Sânian gayra masnû 3- Yâ Hâlikan gayra mahlûk 4- Yâ Mâliken gayra memlûk 5- Yâ Kâhiren gayra makhûr 6- Yâ Râfian gayra merfû 7- Yâ Hâfizan gayra mahfûz 8- Yâ Nâsiran gayra mansûr 9- Yâ Şâhidan gayra ğaib 10-Yâ Karîben gayra baîd

Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, ecirnâ minen nâr.

1. Ey mağlup olmayan Galib, 
2. Ey yaratılmış olmayan Sanatkar, 
3. Ey mahluk olmayan Yaratıcı, 
4. Ey sahip olunamayan Mülk Sahibi, 
5. Ey kendisine üstün gelinemeyen Kahir, 
6. Ey yükseltilmekten münezzeh Yükseltici, 
7. Ey korunmayan Koruyucu, 
8. Ey yardım edilmeyen Yardım Edici, 
9. Ey gaib olmayan Şahid, 
10. Ey uzak olmayan Yakın,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

BAB-47

يَا نُورَ النُّورِ ٭ يَا مُنَوِّرَ النُّورِ ٭ يَا مُصَوِّرَ النُّورِ ٭ يَا خَالِقَ النُّورِ٭ يَا مُقَدِّرَ النُّورِ ٭ يَا مُدَبِّرَ النُّورِ ٭ يَا نُورًا قَبْلَ كُلِّ نُورٍ ٭ يَا نُورًا بَعْدَ كُلِّ نُورٍ ٭ يَا نُورًا فَوْقَ كُلِّ نُورٍ ٭ يَا نُورًا لَيْسَ مِثْلَهُ نُورٌ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ 


1- Yâ Nûrannûr 2- Yâ Münevvirannûr 3- Yâ Musavvirannûr 4- Yâ Hâlikannûr 5- Yâ Mukaddirannûr 6- Yâ Müdebbirannûr 7- Yâ Nûran kable külli Nûr 8- Yâ Nûran ba'de külli Nûr 9- Yâ Nûranfevka külli Nûr 10-Yâ Nûran leyse mislehû Nûr

Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, ecirnâ minen nâr.

1. Ey nurların Nuru, 
2. Ey nurları Nurlandıran, 
3. Ey nurlara Suret ve Şekil Veren, 
4. Ey nurları Yaratan, 
5. Ey nurları Takdir Eden, 
6. Ey nurları İdare Eden, 
7. Ey bütün nurlardan evvel olan Nur, 
8. Ey bütün nurlardan sonra da var olan Nur, 
9. Ey bütün nurların üstünde olan Nur, 
10. Ey hiçbir nurun kendisine benzemediği Nur,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

BAB-48

يَا مَنْ عَطَٓاؤُهُ شَر۪يفٌ ٭ يَا مَنْ فِعْلُهُ لَط۪يفٌ ٭ يَا مَنْ لُطْفُهُ مُق۪يمٌ ٭ يَا مَنْ اِحْسَانُهُ قَد۪يمٌ ٭ يَا مَنْ قَوْلُهُ حَقٌّ ٭ يَا مَنْ وَعْدُهُ صِدْقٌ ٭ يَا مَنْ عَفْوُهُ فَضْلٌ ٭ يَا مَنْ عَذَابُهُ عَدْلٌ ٭ يَا مَنْ ذِكْرُهُ حُلْوٌ ٭ يَا مَنْ اُنْسُهُ لَذ۪يذٌ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ 


1- Yâ men atâuhû şerîf 2- Yâ men fi'lühû lâtîf 3- Yâ men lûtfuhu mukîm 4- Yâ men ihsâhühû kadîm 5- Yâ men kavlühû hakk 6- Yâ men va'dühû sıdk 7- Yâ men afvühû fadl 8- Yâ men azâbühû adl 9- Yâ men zikruhû hulv 10-Yâ men ünsühû lezîz

Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, ecirnâ minen nâr.

1. Ey bağış ve ihsanı şerefli olan, 
2. Ey fiili latif olan, 
3. Ey lütfu daim olan, 
4. Ey ihsanı kadim olan, 
5. Ey sözü hak olan, 
6. Ey vaadi doğru olan, 
7. Ey affı fazla olan, 
8. Ey azabı adalet olan, 
9. Ey zikri tatlı olan, 
10. Ey dostluğu lezzetli olan,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

BAB-49

وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَٓائِكَ يَا مُنَوِّلُ ٭ يَا مُفَصِّلُ ٭ يَا مُبَدِّلُ ٭ يَا مُسَهِّلُ ٭ يَا مُذَلِّلُ ٭ يَا مُنَزِّلُ ٭ يَا مُحَوِّلُ ٭ يَا مُجَمِّلُ ٭ يَا مُكَمِّلُ ٭ يَا مُفَضِّلُ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ 


Ve es'elüke, bi esmâike: 1- Yâ Münevvil 2- Yâ Mufassıl 3- Yâ Mübeddil 4- Yâ Müsehhil 5- Yâ Müzellil 6- Yâ Münezzil 7- Yâ Muhavvil 8- Yâ Mücemmil 9- Yâ Mükemmil 10-Yâ Mufaddıl

Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, ecirnâ minen nâr.

1. Ey kullarına nimet ihsan eden Münevvil, 
2. Ey bütün müşkilleri halleden ve hak ile batılın arasını ayıran Mufassıl, 
3. Ey istediğini istediği şekilde değiştiren Mübeddil, 
4. Ey zorlukları kolaylaştıran Müsehhil, 
5. Ey istediğini zelil kılan ve mahlukatına boyun eğdiren Müzellil, 
6. Ey kitaplar ve bereketler indiren dilediğinin rütbesini alçaltan Münezzil, 
7. Ey kainatta bütün işleri döndüren ve kullarını halden hale sevkeden Mühavvil, 
8. Ey her şeyi münasip şekilde güzelleştiren Mücemmil, 
9. Ey her şeyi kemale erdiren Mükemmil, 
10. Ey istediğini istediğine üstün kılan Mufaddıl, 

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

BAB-50

يَا مَنْ يَرٰى وَ لاَ يُرٰى ٭ يَا مَنْ يَخْلُقُ وَ لاَ يُخْلَقُ ٭ يَا مَنْ يَهْد۪ى وَ لاَ يُهْدٰى ٭ يَا مَنْ يُحْي۪ى وَ لاَ يُحْيٰى ٭ يَا مَنْ يُطْعِمُ وَ لاَ يُطْعَمُ ٭ يَا مَنْ يُج۪يرُ وَ لاَ يُجَارُ ٭ يَا مَنْ يَقْض۪ى وَ لاَ يُقْضٰى عَلَيْهِ ٭ يَا مَنْ يَحْكُمُ وَ لاَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ ٭ يَا مَنْ لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ ٭ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ 

1- Yâ men yerâ ve lâ yürâ 2- Yâ men yahluku ve lâ yuhlaâk 3- Yâ men yehdi ve lâ yühdâ 4- Yâ men yuhyi ve lâ yühyâ 5- Yâ men yut'imu ve lâ yut'am 6- Yâ men yücîru ve lâ yücâr 7- Yâ men yakdî ve lâ yükdâ aleyh 8- Yâ men yahkumu ve lâ yuhkamu aleyh 9- Yâ men lem yelid ve lem yûled 10-Ve lem yekül lehû küfüven ehad

Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, ecirnâ minen nâr.

1. Ey her şeyi gören fakat kendisi görülmeyen, 
2. Ey her şeyi yaratan fakat kendisi yaratılmayan, 
3. Ey her şeye yol gösteren fakat kendisi yol gösterilmeye muhtaç olmayan, 
4. Ey hayat veren fakat kendisi hayat verilmeye muhtaç olmayan, 
5. Ey her şeyi doyuran fakat kendisi doyurulmaktan münezzeh olan, 
6. Ey her şeyi koruyan fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan, 
7. Ey her şey hakkında karar veren fakat kendisi hakkında hüküm verilmeyen, 
8. Ey hüküm veren fakat kendisi hakkında hüküm verilmeyen, 
9. Ey doğurmayan ve doğmayan, 
10. Ey hiçbir şey kendisine denk olmayan,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
Bu yazı, cevşen türkçe pdf indir, cevşen ül kebir duası arapça yazılışı, cevşen pdf, cevşeni kebir duası, cevşen duası arapça, cevşen türkçe okunuşu, cevşen indir, cevşen duası türkçe ile ilgilidir.


0 YORUM:

Yorum Gönder