11 Haziran 2017

CEVŞEN'İ KEBİR DUASI/51-60
BAB-51

يَا نِعْمَ الْحَب۪يبُ ٭ يَا نِعْمَ الطَّب۪يبُ ٭ يَا نِعْمَ الْحَس۪يبُ ٭ يَا نِعْمَ الْقَر۪يبُ ٭ يَا نِعْمَ الرَّق۪يبُ ٭ يَا نِعْمَ الْمُج۪يبُ ٭ يَا نِعْمَ اْلاَن۪يسُ ٭ يَا نِعْمَ الْوَك۪يلُ ٭ يَا نِعْمَ الْمَوْلٰى ٭ يَا نِعْمَ النَّص۪يرُ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ 
1- Yâ ni'mel Habîb 2- Yâ ni'met Tabîb 3- Yâ ni'mel Hasîb 4- Yâ ni'mel Karîb 5- Yâ ni'mer Rakîb 6- Yâ ni'mel Mucîb 7- Yâ ni'mel Enîs 8- Yâ ni'mel Vekîl 9- Yâ ni'mel Mevlâ 10-Yâ ni'men Nasîr
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, ecirnâ minen nâr. 
1. Ey en güzel Sevgili,
2. Ey en güzel Tabib,
3. Ey en güzel Hesap Gören,
4. Ey en güzel Yakin,
5. Ey en güzel Gözetleyici,
6. Ey en güzel Cevap Veren,
7. Ey en güzel Dost,
8. Ey en güzel Vekil,
9. Ey en güzel Efendi,
10. Ey en güzel Yardımcı,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

BAB-52

يَا سُرُورَ الْعَارِف۪ينَ ٭ يَٓا اَن۪يسَ الْمُر۪يد۪ينَ ٭ يَا مُغ۪يثَ الْمُشْتَاق۪ينَ ٭ يَا حَب۪يبَ التَّوَّاب۪ينَ ٭ يَا رَازِقَ الْمُقِلّ۪ينَ ٭ يَا رَجَٓاءَ الْمُذْنِب۪ينَ ٭ يَا كَاشِفَ الْمَكْرُوب۪ينَ ٭ يَا مُنَفِّسًا عَنِ الْمَغْمُوم۪ينَ ٭ يَا مُفَرِّجًا عَنِ الْمَحْزُون۪ينَ ٭ يَٓا اِلٰهَ اْلاَوَّل۪ينَ وَ اْلاٰخِر۪ينَ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ 
1- Yâ sürûral ârifîn 2- Yâ enîsel mürîdîn 3- Yâ muğîsel müştâkîn 4- Yâ habîbettevvâbîn 5- Yâ râzıkal mukillîn 6- Yâ racâel müznibîn 7- Yâ kâşifel mekrûbîn 8- Yâ müneffisen anil mağmûmîn 9- Yâ müferricen anil mahzûnîn 10-Yâ İlâhel evvelîne vel âhirîn
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, ecirnâ minen nâr. 
1. Ey kendisini tanıyanların sevinci,
2. Ey kendisini arzulayanların dostu,
3. Ey kendisine müştak olanların imdadına koşan,
4. Ey tövbekarların sevgilisi,
5. Ey ihtiyaç sahiplerine rızık veren,
6. Ey günahkarların ümidi,
7. Ey sıkıntıda olanların ferahlatıcısı,
8. Ey gamlılara nefes aldıran,
9. Ey mahzunlara kurtuluş yolu gösteren,
10. Ey evvel ve ahirlerin İlahı,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

BAB-53

يَا رَبَّ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ ٭ يَا رَبَّ النَّبِيّ۪ينَ وَ اْلاَخْيَارِ ٭ يَا رَبَّ الصِّدّ۪يق۪ينَ وَ اْلاَبْرَارِ ٭ يَا رَبَّ الصِّغَارِ وَ الْكِبَارِ ٭ يَا رَبَّ الْحُبُوبِ وَ اْلاَثْمَارِ ٭ يَا رَبَّ اْلاَنْهَارِ وَ اْلاَشْجَارِ ٭ يَا رَبَّ الصَّحَارٰى وَ الْقِفَارِ ٭ يَا رَبَّ الْعَب۪يدِ وَ اْلاَحْرَارِ ٭ يَا رَبَّ اْلاِعْلاَنِ وَ اْلاِسْرَارِ ٭ يَا رَبَّ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ 
1- Yâ Rabbel Cenneti ven Nâr 2- Yâ Rabbennebiyyîne vel ahyâr 3- Yâ Rabbessıddıkîne vel ebrâr 4- Yâ Rabbesığâri vel kibâr 5- Yâ Rabbel hubûbi vel esmâr 6- Yâ Rabbel enhâri vel eşcâr 7- Yâ Rabbessahara vel kıfâr 8- Yâ Rabbel abîdi vel ahrâr 9- Yâ Rabbel i'lâni vel isrâr 10-Yâ Rabbelleyli vennehâr
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, ecirnâ minen nâr. 
1. Ey Cennet ve Cehennemin Rabbi,
2. Peygamberlerin ve hayırlıların Rabbi
3. Ey Sıddıkların ve iyilerin Rabbi,
4. Ey küçüklerin ve büyüklerin Rabbi,
5. Ey danelerin ve meyvelerin Rabbi,
6. Ey nehirlerin ve ağaçların Rabbi,
7. Ey sahraların ve çöllerin Rabbi,
8. Ey kölelerin ve hürlerin Rabbi,
9. Ey açığa çıkan ve gizlemelerin Rabbi,
10. Ey gece ve gündüzün Rabbi,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

BAB-54

يَا مَنْ لَحِقَ كُلِّ شَىْءٍ عِلْمُهُ ٭ يَا مَنْ نَفَذَ بِكُلِّ شَىْءٍ بَصَرُهُ ٭ يَا مَنْ بَلَغَتْ اِلٰى كُلِّ شَىْءٍ قُدْرَتُهُ ٭ يَا مَنْ لاَ يُحْصِى الْعِبَادُ نَعْمَٓائَهُ ٭ يَا مَنْ لاَ تَبْلُغُ الْخَلآَئِقُ شُكْرَهُ ٭ يَا مَنْ لاَ تُدْرِكُ اْلاَفْهَامُ جَلاَلَهُ ٭ يَا مَنْ لاَ تَنَالُ اْلاَوْهَامُ كُنْهَهُ ٭ يَا مَنِ الْعَظَمَةُ وَ الْكِبْرِيَٓاءُ رِدَٓاؤُهُ ٭ يَا مَنِ الْهَيْبَةُ وَ السُّلْطَانُ بَهَٓاؤُهُ ٭ يَا مَنْ تَعَزَّزَ بِالْعِزِّ بَقَٓاؤُهُ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ 
1- Yâ men lahika fî külli şey'in ilmuh 2- Yâ men nefeze bi külli şey'in basaruh 3- Yâ men beleğat ilâ külli şey'in kudretuh 4- Yâ men lâ yuhsîl ibâdü na'mâeh 5- Yâ men lâ teblüğül halâiku şükrah 6- Yâ men lâ tüdrikül efhâmü celâleh 7- Yâ men lâ tenâlül evhâmü künheh 8- Yâ menil azemetü vel kibriyâü ridâuh 9- Yâ menil heybetü vessultâhü behâuh 10-Yâ men teazzeze bil izni bekâuh
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, ecirnâ minen nâr. 
1. Ey ilmi her şeye ulaşan,
2. Ey basarı her şeye nüfus eden,
3. Ey kudreti her şeye baliğ olan,
4. Ey nimetleri sayılamayan,
5. Ey mahlukatın gerçek şükrüne erişemediği,
6. Ey zihinlerin yüceliğini idrak edemediği,
7. Ey hayallerin hakikatına erişemediği,
8. Ey azamet ve kibriya örtüsü olan,
9. Ey heybet ve saltanat güzelliği olan,
10. Ey bekası izzetle izzetlenen,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

BAB-55

يَا مَنْ لَهُ الْمَثَلُ اْلاَعْلٰى ٭ يَا مَنْ لَهُ الصِّفَاتُ الْعُلٰى ٭ يَا مَنْ لَهُ اْلاٰخِرَةُ وَ اْلاُولٰى ٭ يَا مَنْ لَهُ الْجَنَّةُ الْمَاْوٰى ٭ يَا مَنْ لَهُ النَّارُ وَ اللَّظٰى ٭ يَا مَنْ لَهُ اْلاٰيَاتُ الْكُبْرٰى ٭ يَا مَنْ لَهُ اْلاَسْمَٓاءُ الْحُسْنٰى ٭ يَا مَنْ لَهُ الْحُكْمُ وَ الْقَضَٓاءُ ٭ يَا مَنْ لَهُ السَّمٰوَاتُ الْعُلٰى ٭ يَا مَنْ لَهُ الْعَرْشُ وَ الثَّرٰى ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ 
1- Yâ men lehül meselül a'lâ 2- Yâ men lehüssıfâtül ulâ 3- Yâ men lehül âhiretü vel ûlâ 4- Yâ men lehül Cennetül me'va 5- Yâ men lehünnârü vel ezâ 6- Yâ men lehül âyâtül kübrâ 7- Yâ men lehül Esmâül Hüsnâ 8- Yâ men lehül hükmü vel kadâ 9- Yâ men lehüssemâvâtül ulâ 10-Yâ men lehül arşü vesserâ
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, ecirnâ minen nâr. 
1. Ey en yüce misaller kendisine ait olan,
2. Ey en yüce sıfatlar kendisine ait olan,
3. Ey ahiret ve dünya kendisine ait olan,
4. Ey cennetül me'vanın sahibi,
5. Ey cehennem ve ateşin sahibi,
6. Ey en büyük ayetler sahibi,
7. Ey en güzel isimler sahibi,
8. Ey hüküm ve kaza sahibi,
9. Ey yüce göklerin sahibi,
10. Ey arş ve yerin sahibi,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

BAB-56

وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَٓائِكَ يَا عَفُوُّ ٭ يَا غَفُورُ ٭ يَا وَدُودُ ٭ يَا شَكُورُ ٭ يَا صَبُورُ ٭ يَا رَؤُفُ ٭ يَا عَطُوفُ ٭ يَا قُدُّوسُ ٭ يَا حَىُّ ٭ يَا قَيُّومُ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ 
Ve es'elüke , bi esmaîke: 1- Yâ Afüv 2- Yâ Gafur 3- Yâ Vedûd 4- Yâ Şekûr 5- Yâ Sabûr 6- Yâ Raûf 7- Yâ Atûf 8- Yâ Kuddûs 9- Yâ Hay 10-Yâ Kayyûm
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, ecirnâ minen nâr. 
1. Ey kullarını çok çok affeden Afüv,
2. Ey kullarının günahlarını bağışlayan Gafur,
3. Ey itaatkar kullarını çok seven Vedud,
4. Ey rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan Şekûr,
5. Ey asileri hemen cezalandırmayıp çok sabreden Sabûr,
6. Ey kullarına çok şefkat edip esirgeyen Rauf,
7. Ey kullarına karşı pek merhametli olan Atûf,
8. Ey bütün mahlukatı maddi ve manevi kirlerden arındıran Kuddüs,
9. Ey gerçek hayat sahibi olan Hayy,
10. Ey gökleri yeri ve bütün mahlukatı yerinde tutan Kayyum,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

BAB-57

يَا مَنْ هُوَ فِى السَّمَٓاءِ عَظَمَتُهُ ٭ يَا مَنْ هُوَ فِى اْلاَرْضِ اٰيَاتُهُ ٭ يَا مَنْ هُوَ ف۪ى كُلِّ شَىْءٍ دَلآَئِلُهُ ٭ يَا مَنْ هُوَ فِى الْبِحَارِ عَجَٓائِبُهُ ٭ يَا مَنْ يَبْدَؤُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُع۪يدُهُ ٭ يَا مَنْ هُوَ فِى الْجِبَالِ خَزَٓائِنُهُ ٭ يَا مَنْ اَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهُ ٭ يَا مَنْ اِلَيْهِ يُرْجَعُ اْلاَمْرُ كُلُّهُ ٭ يَا مَنْ ظَهَرَ ف۪ى كُلِّ شَىْءٍ لُطْفُهُ ٭ يَا مَنْ يُعَرِّفُ الْخَلآَئِقَ قُدْرَتَهُ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ 
1- Yâ men Hüve fissemâi azametüh 2- Yâ men Hüve fil ardi âyâtuh 3- Yâ men Hüve fî külli şey'in delâilüh 4- Yâ men Hüve fil bihâri acâibüh 5- Yâ men yebdeül halka sümme yüîduh 6- Yâ men Hüve fil cibâli hazâinuh 7- Yâ men ahsene külle şey'in halakah 8- Yâ men ileyhi yerceul emru küllüh 9- Yâ men zahara fî külli şey'in lûtfuh 10-Yâ men yuarriful halâika kudretuh
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, ecirnâ minen nâr. 
1. Ey semada azameti görülen,
2. Ey yerde ayetleri tecelli eden,
3. Ey her şeyde delilleri bulunan,
4. Ey denizde acayip sanatları bulunan,
5. Ey mahlukatı ilk defa yaratıp öldükten sonra tekrar dirilten,
6. Ey dağlarda hazineleri bulunan,
7. Ey yarattığı her şeyi en güzel yapan,
8. Ey bütün işler kendisine dönen,
9. Ey her şeyde lütfu açıkca görünen,
10. Ey mahlukatına kudretini tanıtan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

BAB-58

يَا حَب۪يبَ مَنْ لاَ حَب۪يبَ لَهُ ٭ يَا طَب۪يبَ مَنْ لاَ طَب۪يبَ لَهُ ٭ يَا مُج۪يبَ مَنْ لاَ مُج۪يبَ لَهُ ٭ يَا شَف۪يقَ مَنْ لاَ شَف۪يقَ لَهُ ٭ يَا رَف۪يقَ مَنْ لاَ رَف۪يقَ لَهُ ٭يَا شَف۪يعَ مَنْ لاَ شَف۪يعَ لَهُ ٭يَا مُغ۪يثَ مَنْ لاَ مُغ۪يثَ لَهُ ٭ يَا دَل۪يلَ مَنْ لاَ دَل۪يلَ لَهُ ٭ يَا قَٓائِدَ مَنْ لاَ قَٓائِدَ لَهُ ٭ يَا رَاحِمَ مَنْ لاَ رَاحِمَ لَهُ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ 
1- Yâ habîbe men lâ habîbe leh 2- Yâ tabîbe men lâ tabîbe leh 3- Yâ mucîbe men lâ mucîbe leh 4- Yâ şefîka men lâ şefika leh 5- Yâ rafîka men lâ rafîka leh 6- Yâ şefîa men lâ şefîa leh 7- Yâ muğise men lâ muğise leh 8- Yâ delîle men lâ delîle leh 9- Yâ kâide men lâ kâide leh 10-Yâ râhime men lâ râhime leh
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, ecirnâ minen nâr. 
1. Ey sevgilisi olmayanların sevgilisi,
2. Ey tabibi olmayanların tabibi,
3. Ey isteklerini dinleyip cevap verecek kimsesi olmayanların nasibi,
4. Ey şefkat edecek kimsesi olmayanların şefkat edicisi,
5. Ey arkadaşı olmayanların arkadaşı,
6. Ey şefkat edecek kimsesi olmayanların şefiği,
7. Ey imdadına koşacak kimsesi olmayanların imdad edicisi,
8. Ey yol gösterecek kimsesi olmayanların yol göstericisi,
9. Ey rehberi olmayanların rehberi,
10. Ey merhamet edecek kimsesi olmayanların merhamet edicisi,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

BAB-59

يَا كَافِىَ مَنِ اسْتَكْفَاهُ ٭ يَا هَادِىَ مَنِ اسْتَهْدَاهُ ٭ يَا كَالِىَ مَنِ اسْتَكْلاَهُ ٭ يَا دَاعِىَ مَنِ اسْتَدْعَاهُ ٭ يَا شَافِىَ مَنِ اسْتَشْفَاهُ ٭ يَا قَاضِىَ مَنِ اسْتَقْضَاهُ ٭ يَا مُغْنِىَ مَنِ اسْتَغْنَاهُ ٭ يَا مُوفِىَ مَنِ اسْتَوْفَاهُ ٭ يَا مُقَوِّىَ مَنِ اسْتَقْوَاهُ ٭ يَا وَلِىَّ مَنِ اسْتَوْلاَهُ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ 
1- Yâ kâfiye menistekfâh 2- Yâ hâdiye menistehdâh 3- Yâ kâliye menisteklâh 4- Yâ dâiye menisted'âh 5- Yâ şâfiye menisteşfâh 6- Yâ kâdiye menistekdâh 7- Yâ muğniye menisteğnâh 8- Yâ mûfiye menistevfâh 9- Yâ mukavviye menistekvâh 10-Yâ veliyye menistevlâh
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, ecirnâ minen nâr. 
1. Ey kendisine her şeye bedel yeter görenlerin kafisi,
2. Ey kendisinden hidayet isteyenlerin hidayet edicisi,
3. Ey gizlenecek yer arayanların üstünü örten,
4. Ey kendisini çağıranları cennetine davet eden,
5. Ey kendisinden şifa isteyenlere şifa veren,
6. Ey kendisine hükmetmesini isteyenler hakkında hükmeden,
7. Ey maddi ve manevi zenginlik isteyenleri zenginleştiren,
8. Ey kendisinden her ihtiyacını yerine getirilmesini isteyenlerin ihtiyaçlarına yeterli cevap veren,
9. Ey kuvvet ve güç isteyenlere kafi kuvvet veren,
10. Ey kendisinden dostluk ve sahiplik isteyenlerin dost ve sahibi,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

BAB-60

وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَٓائِكَ يَٓا اَوَّلُ ٭ يَٓا اٰخِرُ ٭ يَا ظَاهِرُ ٭ يَا بَاطِنُ ٭ يَا خَالِقُ ٭ يَا رَازِقُ ٭ يَا صَادِقُ ٭ يَا سَابِقُ ٭ يَا سَٓائِقُ ٭ يَا فَالِقُ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ 
Ve es'elüke, bi esmâike: 1- Yâ Evvel, 2- Yâ Âhir, 3- Yâ Zâhir, 4- Yâ Bâtın, 5- Yâ Hâlık, 6- Yâ Râzık, 7- Yâ Sâdık, 8- Yâ Sâbık, 9- Yâ Sâik, 10-Yâ Fâlık
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, ecirnâ minen nâr. 
1. Ey her şeyden önce olan Evvel,
2. Ey her şeyden sonra olan Ahir,
3. Ey varlığı apaçık görünen Zahir
4. Ey her şeyin içyüzünden haberdar olan Batın,
5. Ey her şeyi yoktan yaratan Halık,
6. Ey her şeyi münasip bir sekilde rızıklandıran Razık,
7. Ey her işi doğru olan ve sözünü yerine getiren Sadık,
8. Ey varlığı her şeyden önce olan Sabık,
9. Ey her şeyi mukadder hedefine sevk eden Saik,
10. Ey tohum ve çekirdekleri yarıp sünbüllendiren Falık,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.


Bu yazı, cevşen türkçe okunuşu ve meali, cevşen arapça ve türkçe okunuşu, cevşen okunuşu, cevşen türkçe meali, cevşen ül kebir arapça, cevşen pdf, büyük cevşen indir bedava ile ilgilidir.

0 YORUM:

Yorum Gönder