11 Haziran 2017

CEVŞEN'İ KEBİR DUASI/61-70(61)
يَا مَنْ يُقَلِّبُ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ ٭ يَا مَنْ خَلَقَ الظُّلُمَاتِ وَ النُّورَ ٭ يَا مَنْ جَعَلَ الظِّلَّ وَ الْحَرُورَ ٭ يَا مَنْ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ ٭ يَا مَنْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيٰوةَ ٭ يَا مَنْ لَهُ الْخَلْقُ وَ اْلاَمْرُ ٭ يَا مَنْ لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَ لاَ وَلَدًا ٭ يَا مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَر۪يكٌ فِى الْمُلْكِ ٭ يَا مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِىٌّ مِنَ الذُّلِّ ٭ يَا مَنْ لَهُ الْحَوْلُ وَ الْقُوَّةُ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ
1- Yâ men yukallibülleyle vennehâr, 2- Yâ men halâkazzulümati vennur, 3- Yâ men cealezzılle velharûr, 4- Yâ men sehharaşşemse velkamer, 5- Yâ men halâkal mevte velhayâh, 6- Yâ men lehül halku velemr, 7- Yâ men lem yettehiz sâhibeten velâ veledâ, 8- Yâ men lem yekün lehû şerîkün fil mülk, 9- Yâ men lem yekün lehû veliyyün minezzül, 10-Yâ men lehül havlü vel kuvveh
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, neccinâ minen nâr.
1. Ey gece ve gündüzü peş peşe değiştiren,
2. Ey karanlıkları ve nuru yaratan,
3. Ey gölgeleri ve harareti meydana getiren,
4. Ey güneş ve aya boyun eğdiren,
5. Ey ölümü ve hayatı yaratan,
6. Ey yaratmak ve emretmek kendisine ait olan,
7. Ey eş ve evlat edinmeyen,
8. Ey mülkünde hiçbir şeriki olmayan,
9. Ey zilletten münezzeh olduğu için dosta ihtiyacı olmayan,
10. Ey havi kuvvet kendisine ait olan,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
يَا مَنْ يَعْلَمُ مُرَادَ الْمُر۪يد۪ينَ ٭ يَا مَنْ يَمْلِكُ حَوَٓائِجَ السَّٓائِل۪ينَ ٭ يَا مَنْ يَسْمَعُ اَن۪ينَ الْوَالِه۪ينَ ٭ يَا مَنْ يَرٰى بُكَٓاءَ الْخَٓائِف۪ينَ ٭ يَا مَنْ يَعْلَمُ ضَم۪يرَ الصَّامِت۪ينَ ٭ يَا مَنْ يَرٰى نَدَمَ النَّادِم۪ينَ ٭ يَا مَنْ يَقْبَلُ عُذْرَ التَّٓائِب۪ينَ ٭ يَا مَنْ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِد۪ينَ ٭ يَا مَنْ لاَ يُض۪يعُ اَجْرَ الْمُحْسِن۪ينَ ٭ يَا مَنْ لاَ يَبْعُدُ عَنْ قُلُوبِ الْعَارِف۪ينَ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ
(62)
1- Yâ men yâ'lemü mürâdel mürîdîn 2- Yâ men yemlikü havâices sâilîn 3- Yâ men yesmeu enînel vâlihîn 4- Yâ men yerâ bükâel hâifîn 5- Yâ men ya'lemü zamîras sâmitîn 6- Yâ men yerâ nedemen nâdimîn 7- Yâ men yakbelü uzret tâibîn 8- Yâ men lâ yuslihu amelel mufsidîn 9- Yâ men lâ yüdîu ecral muhsinîn 10-Yâ men lâ yeb'udü an kulûbil ârif'în
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, neccinâ minen nâr.


1. Ey kendisini arzulayanların muradını bilen,
2. Ey kendisinden dilekte bulunanların ihtiyaç duyduklarına sahip olan,
3. Ey üzüntüsünden kendinden geçenlerin inlemelerini işiten,
4. Ey kendisinden korkarak ağlayanların ağlayışını gören,
5. Ey suskunların içinden geçenleri bilen,
6. Ey günahlarından pişmanlık duyanların nedametini gören,
7. Ey tövbekarların özürünü kabul eden,
8. Ey fesatçıların işini düzeltmeyen,
9. Ey iyilik yapanların mükafatını zayi etmeyen,
10. Ey kendisini tanıyanların kalplerinden uzaklaşmayan

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
يَا دَٓائِمَ الْبَقَٓاءِ ٭ يَا غَافِرَ الْخَطَٓاءِ ٭ يَا سَامِعَ الدُّعَٓاءِ ٭ يَا وَاسِعَ الْعَطَٓاءِ ٭ يَا رَافِعَ السَّمَٓاءِ ٭ يَا كَاشِفَ الْبَلآَءِ ٭ يَا عَظ۪يمَ الثَّنَٓاءِ ٭ يَا قَد۪يمَ السَّنَٓاء ٭ يَا كَث۪يرَ الْوَفَٓاءِ ٭ يَا شَر۪يفَ الْجَزَٓاءِ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ
(63)
1- Yâ dâimel bekâ 2- Yâ ğâfiral hatâ 3- Yâ sâmiad duâ 4- Yâ vâsial atâ 5- Yâ râfias semâ 6- Yâ kâşifel belâ 7- Yâ azîmes senâ 8- Yâ kadîmes senâ 9- Yâ kesîral vefâ 10-Yâ şerîfel cezâ
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, neccinâ minen nâr.


1. Ey bekası daim olan,
2. Ey hataları bağışlayan,
3. Ey duaları işiten,
4. Ey ihsanı geniş olan,
5. Ey gökleri yükselten,
6. Ey belaları defeden,
7. Ey medh ü senası büyük olan,
8. Ey varlığının parıltısı kadim olan,
9. Ey vefası çok olan,
10. Ey mükafatı şerefli olan,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَٓائِكَ يَا غَفَّارُ ٭ سَتَّارُ ٭ يَا قَهَّارُ ٭ يَا جَبَّارُ ٭ يَا صَبَّارُ ٭ يَا رَزَّاقُ ٭ يَا فَتَّاحُ ٭ يَا عَلاَّمُ ٭ يَا وَهَّابُ ٭ يَا تَوَّابُ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ
(64)
Ve es'elüke, bi esmâike:
1- Yâ Gaffâr 2- Yâ Settâr 3- Yâ Kahhâr 4- Yâ Cebbâr 5- Yâ Sabbâr 6- Yâ Rezzâk 7- Yâ Fettâh 8- Yâ Allâm 9- Yâ Vehhâb 10-Yâ Tevvâb
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, neccinâ minen nâr.


1. Ey çok affeden Gaffar,
2. Ey bütün ayıpları örten Settar,
3. Ey her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden Kahhar,
4. Ey istediğini zorla yaptıran Cebbar,
5. Ey çok sabreden ve kullarına sabır gücü veren Sabbar,
6. Ey bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran Rezzak,
7. Ey her şeyi hikmetle açan Fettah,
8. Ey her şeyi çok iyi bilen Allam,
9. Ey bol bol hediyeler veren Vehhab,
10. Ey bütün tevbeleri kabul eden Tevvab,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
يَا مَنْ خَلَقَن۪ى وَ سَوَّان۪ى ٭ يَا مَنْ رَزَقَن۪ى وَ رَبَّان۪ى ٭ يَا مَنْ اَطْعَمَن۪ى وَ سَقَان۪ى ٭ يَا مَنْ قَرَّبَن۪ى وَ اَدْنَان۪ى ٭ يَا مَنْ عَصَمَن۪ى وَ كَفَان۪ى ٭ يَا مَنْ حَفِظَن۪ى وَ كَلاَن۪ى ٭ يَا مَنْ وَفَّقَن۪ى وَ هَدَان۪ى ٭ يَا مَنْ اَعَزَّن۪ى وَ اَغْنَان۪ى ٭ يَا مَنْ اَمَاتَن۪ى وَ اَحْيَان۪ى ٭ يَا مَنْ اٰنَسَن۪ى وَ اٰوَان۪ى ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ
(65)
1- Yâ men halakanî ve sevvânî 2- Yâ men razakanî ve Rabbânî 3- Yâ men et'amenî ve sekânî 4- Yâ men karrabenî ve ednânî 5- Yâ men asamenî ve kefânî 6- Yâ men hafizanî ve kelânî 7- Yâ men veffakanî ve hedânî 8- Yâ men eazzenî ve ağnânî 9- Yâ men emâtenî ve ahyânî 10-Yâ men ânesenî ve âvânî
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, neccinâ minen nâr.


1. Ey beni yaratıp azalarımı düzene koyan,
2. Ey bana rızk veren ve terbiye eden,
3. Ey beni yedirip içiren,
4. Ey beni kendisine yaklaştırıp yakın kılan,
5. Ey beni günah tehlikelerinden koruyup bana kafi gelen,
6. Ey beni muhafaza edip ayıplarımı örten,
7. Ey bana tevfik edip hidayet eden,
8. Ey beni aziz kılıp ihtiyaçlarımı gideren,
9. Ey beni öldürüp dirilten,
10. Ey bana ünsiyet verip rızıklandıran,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
يَا مَنْ يُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِه۪ ٭ يَا مَنْ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِه۪ ٭ يَا مَنْ لاَ رَٓادَّ لِقَضَٓائِه۪ ٭ يَا مَنْ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِه۪ ٭ يَا مَنْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِه۪ ٭ يَا مَنْ لاَ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلاَّ بِاِذْنِه۪ ٭ يَا مَنِ السَّمٰوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَم۪ينِه۪ ٭ يَا مَنْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَب۪يلِه۪ ٭ يَا مَنْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِه۪ وَ الْمَلَٓئِكَةُ مِنْ خ۪يفَتِه۪ ٭ يَا مَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِه۪ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ
(66)
1- Yâ men yuhikkul hakka bi kelimâtih 2- Yâ men lâ muakkıbe li hükmih 3- Yâ men lâ râdde li kazâih 4- Yâ men yehûlü beynel mer'i ve kalbih 5- Yâ men yakbelüt tevbete an ibâdih 6- Yâ men lâ tenfeuş şefâatü illâ bi iznih 7- Yâ menis semâvâtü matviyyâtün bi yemînih 8- Yâ men hüve a'lemü bi men dalle an sebîlih 9- Yâ men yüsebbihür ra'dü bi hamdihî vel melâiketü min hîfetih 10-Yâ men yürsilür riyâha büşran beyne yedey rahmetih
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, neccinâ minen nâr.
1. Ey kelimeleriyle hakkın hak olduğunu gösteren,
2. Ey hükmünü geri bıraktıracak kimse olmayan,
3. Ey kazasını geri çevirecek kimse olmayan,
4. Ey kişiye kalbinden daha yakın olan,
5. Ey kullarından tevbeyi kabul eden,
6. Ey izni olmadan hiçbir şefaat fayda vermeyen,
7. Ey bütün gökler kudretiyle dürülmüş olan,
8. Ey yolundan sapanları en iyi bilen,
9. Ey gök gürültüsünün hamdederek, meleklerin de korkusuyla kendisini tesbih ettiği,
10. Ey rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci gönderen,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
يَا مَنْ جَعَلَ اْلاَرْضَ مِهَادًا ٭ يَا مَنْ جَعَلَ الْجِبَالَ اَوْتَادًا ٭ يَا مَنْ جَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ٭ يَا مَنْ جَعَلَ الْقَمَرَ نُورًا ٭ يَا مَنْ جَعَلَ الَّيْلَ لِبَاسًا ٭ يَا مَنْ جَعَلَ النَّهَارَ مَعَاشًا ٭ يَا مَنْ جَعَلَ النَّوْمَ سُبَاتًا ٭ يَا مَنْ جَعَلَ السَّمَٓاءَ بِنَٓاءً ٭ يَا مَنْ جَعَلَ اْلاَشْيَٓاءَ اَزْوَاجًا ٭ يَا مَنْ جَعَلَ النَّارَ مِرْصَادًا ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ
(67)
1- Yâ men cealel arda mihâdâ 2- Yâ men cealel cibâle evtâdâ 3- Yâ men cealeş şemse sirâcâ 4- Yâ men cealel kamera nûrâ 5- Yâ men cealel leyle libâsâ 6- Yâ men cealen nehâra meâşâ 7- Yâ men cealen nevme sübâtâ 8- Yâ men ceales semâe binââ 9- Yâ men cealel eşyâe ezvâcâ 10-Yâ men cealen nâre mirsâdâ
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, neccinâ minen nâr.


1. Ey yeri beşik yapan,
2. Ey dağları direk yapan,
3. Ey güneşi kandil kılan,
4. Ey ayı nur kılan,
5. Ey geceyi örtü yapan,
6. Ey gündüzü maişet zamanı yapan,
7. Ey uykuyu huzur ve sükun vasıtası kılan,
8. Ey semayı bina kılan,
9. Ey eşyayı çift çift yaratan,
10. Ey ateşi gözcü kılan,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَٓائِكَ يَا شَف۪يعُ ٭ يَا سَم۪يعُ ٭ يَا رَف۪يعُ ٭ يَا مَن۪يعُ ٭ يَا بَد۪يعُ ٭ يَا سَر۪يعُ ٭ يَا بَش۪يرُ ٭ يَا نَذ۪يرُ ٭ يَا قَد۪يرُ ٭ يَا مُقْتَدِرُ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ
(68)
Ve es'elüke, bi esmâike:
1- Yâ Şefî 2- Yâ Semî 3- Yâ Rafî 4- Yâ Menî 5- Yâ Bedî 6- Yâ Serî 7- Yâ Beşîr 8- Yâ Nezîr 9- Yâ Kadîr 10-Yâ Muktedir
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, neccinâ minen nâr.


1. Ey gerçek şefaat sahibi Şefi,
2. Ey gizli açık her sesi işiten Semi,
3. Ey istediğini yükselten Rafi,
4. Ey istediğini engelleyen Meni,
5. Ey kainatı en güzel bir şekilde yoktan yaratan Bedi,
6. Ey hesabı en süratli bir şekilde gören Seri,
7. Ey sevdiklerini Cennet ve çeşitli mükafatlarla müjdeleyen Besir,
8. Ey kullarını itaate sevk etmek için azabıyla korkutan Nezir,
9. Ey sonsuz kudret sahibi olan Kadir,
10. Ey her şeye gücü yeten Muktedir.

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
يَا حَىُّ قَبْلَ كُلِّ حَىٍّ ٭ يَا حَىُّ بَعْدَ كُلِّ حَىٍّ ٭ يَا حَىُّ الَّذ۪ى لاَ يُشْبِهُهُ شَىْءٌ ٭ يَا حَىُّ الَّذ۪ى لَيْسَ كَمِثْلِه۪ حَىٌّ ٭ يَا حَىُّ الَّذ۪ى لاَ يُشَارِكُهُ حَىٌّ ٭ يَا حَىُّ الَّذ۪ى لاَ يَحْتَاجُ اِلٰى حَىٍّ ٭ يَا حَىُّ الَّذ۪ى يُم۪يتُ كُلَّ حَىٍّ ٭ يَا حَىُّ الَّذ۪ى يَرْزُقُ كُلَّ حَىٍّ ٭ يَا حَىُّ الَّذ۪ى يُحْيِى الْمَوْتٰى ٭ يَا حَىُّ الَّذ۪ى لاَ يَمُوتُ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ
(69)
1- Yâ Hayyü kable külli Hayy 2- Yâ Hayyü ba'de külli Hayy 3- Yâ Hayyüllezî lâ yüşbihühû şey 4- Yâ Hayyüllezî leyse ke mislihî Hayy 5- Yâ Hayyüllezî lâ yüşârikühû Hayy 6- Yâ Hayyüllezî lâ yahtâcü ilâ Hayy 7- Yâ Hayyüllezî yümîtü külle Hayy 8- Yâ Hayyüllezî yerzuku külle Hayy 9- Yâ Hayyüllezî yühyil mevtâ 10-Yâ Hayyüllezî lâ yemût
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, neccinâ minen nâr.


1. Ey bütün dirilerden önce var olan gerçek hayat sahibi,
2. Ey bütün dirilerden sonra baki kalacak gerçek hayat sahibi,
3. Ey hiçbir şeyin kendisine benzemediği gerçek hayat sahibi,
4. Ey hiçbir dirinin misli gibi olmadığı gerçek hayat sahibi,
5. Ey hiçbir dirinin kendisine ortak olmadığı gerçek hayat sahibi,
6. Ey hiçbir diriye muhtaç olmayan gerçek hayat sahibi,
7. Ey bütün dirileri öldüren gerçek hayat sahibi,
8. Ey bütün dirileri rızıklandıran gerçek hayat sahibi,
9. Ey ölüleri dirilten gerçek hayat sahibi,
10. Ey hiç ölmeyecek olan gerçek hayat sahibi

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
يَا مَنْ لَهُ ذِكْرٌ لاَ يُنْسٰى ٭ يَا مَنْ لَهُ نُورٌ لاَ يُطْفٰى ٭ يَا مَنْ لَهُ ثَنَٓاءٌ لاَ يُحْصٰى ٭ يَا مَنْ لَهُ نُعُوتٌ لاَ تُغَيَّرُ ٭ يَا مَنْ لَهُ نِعَمٌ لاَ تُعَدُّ ٭ يَا مَنْ لَهُ مُلْكٌ لاَ يَزُولُ ٭ يَا مَنْ لَهُ جَلاَلٌ لاَ يُكَيَّفُ ٭ يَا مَنْ لَهُ قَضَٓاءٌ لاَ يُرَدُّ ٭ يَا مَنْ لَهُ صِفَاتٌ لاَ تُبَدَّلُ ٭ يَا مَنْ لَهُ كَمَالٌ لاَ يُدْرَكُ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ
(70)
1- Yâ men lehû zikrun lâ yünsâ 2- Yâ men lehû nûrun lâ yütfâ 3- Yâ men lehû senâün lâ yühsa 4- Yâ men lehû nuûtün lâ tüğayyer 5- Yâ men lehû naimün lâ tüad 6- Yâ men lehû mülkün lâ yezûl 7- Yâ men lehû celâlün la yükeyyef 8- Yâ men lehû kazâün lâ yürad 9- Yâ men lehû sıfâtün la tübeddel 10-Yâ men lehû kemâlün lâ yüdrak
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, neccinâ minen nâr.


1. Ey unutulmayan ve unutturulmayan zikrin sahibi,
2. Ey söndürülemeyen nurun sahibi,
3. Ey hadd ü hesaba gelmeyen medh ü sena sahibi
4. Ey hiçbir şekilde değiştirilemeyen vasıflar sahibi,
5. Ey sayılamayan nimetler sahibi,
6. Ey zeval bulmayan saltanat sahibi,
7. Ey gerçek keyfiyeti anlaşılamayan celal sahibi,
8. Ey reddedilemeyen hüküm sahibi,
9. Ey tebdil edilemeyen sıfatlar sahibi,
10. Ey tam idrak edilemeyen kemal sahibi.


Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.


Bu yazı, cevşeni kebir, cevşen arapça ve türkçe okunuşu, cevşenin latince okunuşu, cevşen latince okunuşu pdf, cevşen duası arapça yazılışı, cevşen türkçe okunuşu pdf indir, büyük cevşen evradı kudsiye oku ile ilgilidir.