11 Haziran 2017

CEVŞEN'İ KEBİR DUASI/71-80


يَا رَبَّ الْعَالَم۪ينَ ٭ يَا مَالِكَ يَوْمِ الدّ۪ينِ ٭ يَا مَنْ يُحِبُّ الصَّابِر۪ينَ ٭ يَا مَنْ يُحِبُّ التَّوَّاب۪ينَ ٭ يَا مَنْ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّر۪ينَ ٭ يَا مَنْ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ ٭ يَا مَنْ هُوَ خَيْرُ النَّاصِر۪ينَ ٭ يَا مَنْ هُوَ خَيْرُ الْفَاصِل۪ينَ ٭ يَا مَنْ هُوَ خَيْرُ الشَّاكِر۪ينَ ٭ يَا مَنْ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُفْسِد۪ينَ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ
(71)
1- Yâ Rabbel Âlemîn 2- Yâ Mâlike yevmiddîn 3- Yâ men yühibbüs sâbirîn 4- Yâ men yühibbüt tevvâbîn 5- Yâ men yühibbül mütetahhirîn 6- Yâ men yühibbül muhsinîn 7- Yâ men Hüve hayrün nâsırîn 8- Yâ men Hüve hayrül fâsılîn 9- Yâ men Hüve hayrüş şâkirîn 10-Yâ men Hüve a'lemü bil müfsidîn
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, neccinâ minen nâr.
1. Ey alemlerin Rabbi,
2. Ey amellerin karşılıklarının verildiği kıyamet gününün Sahibi,
3. Ey sabredenleri seven,
4. Ey tevbe edenleri seven,
5. Ey maddi ve manevi kirlerden temizlenenleri seven,
6. Ey Allah'ı görür gibi ibadet edenleri ve iyilik yapanları seven,
7. Ey yardım edenlerin en hayırlısı,
8. Ey müşkil meseleleri halledip hükme bağlayanların en hayırlısı,
9. Ey iyi mallara bol karşılık verenlerin en hayırlısı,
10. Ey ifsat edenleri en iyi bilen,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَٓائِكَ يَا مُبْدِىُٔ ٭ يَا مُع۪يدُ ٭ يَا حَف۪يظُ ٭ يَا مُح۪يطُ ٭ يَا حَم۪يدُ ٭ يَا مَج۪يدُ ٭ يَا مُق۪يتُ ٭ يَا مُغ۪يثُ ٭ يَا مُعِزُّ ٭ يَا مُذِلُّ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ
(72)
Ve es'elüke, bi esmâike:
1- Yâ Mübdi 2- Yâ Muîd 3- Yâ Hafîz 4- Yâ Muhît 5- Yâ Hamîd 6- Yâ Mecîd 7- Yâ Mukît 8- Yâ Muğîs 9- Yâ Muiz 10-Yâ Müzil
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, neccinâ minen nâr.


1. Ey mahlukatı örneksiz ve yoktan yaratan Mübdi,
2. Ey mahlukatı öldükten sonra yeniden dirilten Muid,
3. Ey herseyi muhafaza eden Hafîz,
4. Ey herseyi ilim ve kudretiyle kusatan Muhit,
5. Ey hamd ve senaya en çok layık olan ve çok övülen Hamid,
6. Ey azamet, şeref ve hakimiyeti sonsuz Mecid,
7. Ey her türlü mahlukata münasip rızık veren Mukit,
8. Ey darda kalan çaresizlerin imdadına koşan Muğis,
9. Ey istediğine izzet veren ve şereflendiren Muiz,
10. Ey istediğini zelil kılan Müzil,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
يَا مَنْ هُوَ اَحَدٌ بِلاَ ضِدٍّ ٭ يَا مَنْ هُوَ فَرْدٌ بِلاَ نِدٍّ ٭ يَا مَنْ هُوَ صَمَدٌ بِلاَ عَيْبٍ ٭ يَا مَنْ هُوَ وِتْرٌ بِلاَ شَفْعٍ ٭ يَا مَنْ هُوَ رَبٌّ بِلاَ وَز۪يرٍ ٭ يَا مَنْ هُوَ غَنِىٌّ بِلاَ فَقْرٍ ٭ يَا مَنْ هُوَ سُلْطَانٌ بِلاَ عَزْلٍ ٭ يَا مَنْ هُوَ مَل۪يكٌ بِلاَ عَجْزٍ ٭ يَا مَنْ هُوَ مَوْجُودٌ بِلاَ مِثْلٍ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ
(73)
1- Yâ men Hüve Ehadün bilâ zıd 2- Yâ men Hüve Ferdün bilâ nid 3- Yâ men Hüve Samedün bilâ ayb 4- Yâ men Hüve Vitrün bilâ şef' 5- Yâ men Hüve Rabbün bilâ vezir 6- Yâ men Hüve Ganiyyün bilâ fakr 7- Yâ men Hüve Sultânün bilâ azl 8- Yâ men Hüve Melîkün bilâ acz 9- Yâ men Hüve Mevcûdün bilâ misl
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, neccinâ minen nâr.


1. Ey zıddı olmayan Ehad,
2. Ey dengi bulunmayan Ferd,
3. Ey kusur ve ihtiyaçtan münezzeh olan Samed,
4. Ey çifti bulunmayan Vitr,
5. Ey veziri bulunmayan Rab,
6. Ey fakirliği bulunmayan Gani,
7. Ey azledilemeyen Sultan,
8. Ey aczden münezzeh olan Melik,
9. Ey benzeri olmayan Mevcud,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
يَا مَنْ هُوَ ذِكْرُهُ شَرَفٌ لِلذَّاكِر۪ينَ ٭ يَا مَنْ هُوَ شُكْرُهُ فَوْزٌ لِلشَّاكِر۪ينَ ٭ يَا مَنْ هُوَ حَمْدُهُ فَخْرٌ لِلْحَامِد۪ينَ ٭ يَا مَنْ هُوَ طَاعَتُهُ نَجَاةٌ لِلْمُط۪يع۪ينَ٭يَا مَنْ هُوَ بَابُهُ مَفْتوُحٌ لِلطَّالِب۪ينَ ٭ يَا مَنْ هُوَ سَب۪يلُهُ وَاضِحٌ لِلْمُؤْمِن۪ينَ ٭ يَا مَنْ هُوَ اٰيَاتُهُ بُرْهَانٌ لِلنَّاظِر۪ينَ ٭ يَا مَنْ هُوَ كِتَابُهُ تَذْكِرَةٌ لِلْمُوقِن۪ينَ ٭ يَا مَنْ هُوَ عَفْوُهُ مَلْجَأٌ لِلْمُذْنِب۪ينَ ٭ يَا مَنْ هُوَ رَحْمَتُهُ قَر۪يبٌلِلْمُحْسِن۪ينَ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ
(74)
1- Yâ men Hüve zikruhû şerefün lizzâkirîn 2- Yâ men Hüve şükrühü fevzün lişşâkirîn 3- Yâ men Hüve hamdühü fahrün lil hâmidin 4- Yâ men Hüve tâatühü necâtün lil mutîîn 5- Yâ men Hüve bâbühü meftûhün littâlibin 6- Yâ men Hüve sebîlühü vâzıhun lil mü'minîn 7- Yâ men Hüve âyâtühü burhânün linnâzırîn 8- Yâ men Hüve kitabühü tezkiretün lil mûkınîn 9- Yâ men Hüve afvuhû melceün lil müznibîn 10-Yâ men Hüve rahmetühû karîbün lil muhsinîn
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, neccinâ minen nâr.


1. Ey zikri kendisine zikredenlere büyük şeref olan,
2. Ey şükrü kendisine şükredenlere büyük kurtuluş olan,
3. Ey hamdi kendisine övenlere büyük iftihar vesilesi olan,
4. Ey taati, kendisine itaat edenlere necat olan,
5. Ey kapısı kendisini arayanlara açık olan,
6. Ey yolu müminlere zahir ve belli olan,
7. Ey ayetleri bakanlar için kesin delil olan,
8. Ey kitabı kuvvetli iman sahipleri için öğüt olan,
9. Ey affı günahkarlar için sığınak olan,
10. Ey rahmeti Muhsinler için yakin olan,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
يَا مَنْ تَبَارَكَ اسْمُهُ ٭ يَا مَنْ تَعَالٰى جَدُّهُ ٭ يَا مَنْ جَلَّ ثَنَٓاؤُهُ ٭ يَا مَنْ لآَ اِلٰهَ غَيْرُهُ ٭ يَا مَنْ تَقَدَّسَتْ اَسْمَٓاؤُهُ ٭ يَا مَنْ يَدُومُ بَقَٓاؤُهُ ٭ يَا مَنِ الْعَظَمَةُ بَهَٓاؤُهُ ٭ يَا مَنِ الْكِبْرِيَٓاءُ رِدَٓاؤُهُ ٭ يَا مَنْ لاَ يُحْصٰى الآَؤُهُ ٭ يَا مَنْ لاَ يُعَدُّ نَعْمَٓاؤُهُ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ
(75)
1- Yâ men tebârekesmuh 2- Yâ men teâlâ ceddüh 3- Yâ men celle senâüh 4- Yâ men lâ ilâhe ğayruh 5- Yâ men tekaddeset esmâüh 6- Yâ men yedûmu bekâüh 7- Yâ menil azametü behâüh 8- Yâ menil kibriyâü ridâuh 9- Yâ men lâ yuhsâ âlâuh 10-Yâ men lâ yüaddü na'mâuh
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, neccinâ minen nâr.


1. Ey ismi yüce ve mübarek olan,
2. Ey şan ve makamı yüksek olan,
3. Ey sena ve övgüsü büyük olan,
4. Ey kendisinden başka ilah olmayan,
5. Ey isimleri mukaddes olan,
6. Ey bekası devam eden,
7. Ey azameti, baha ve kadri olan,
8. Ey büyüklük perdesi olan,
9. Ey gizli nimetleri grup grup bile sayılamayan,
10. Ey ihsan ve nimeti hesap ve sayıya gelmeyen,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَٓائِكَ يَا مُع۪ينُ ٭ يَا مُب۪ينُ ٭ يَٓا اَم۪ينُ ٭ يَا مَك۪ينُ ٭ يَا مَت۪ينُ ٭ يَا شَد۪يدُ ٭ يَا شَه۪يدُ ٭ يَا رَش۪يدُ ٭ يَا حَم۪يدُ ٭ يَا مَج۪يدُ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ
(76)
Ve es'elüke, bi esmâike: 1- Yâ Muîn 2- Yâ Mübîn 3- Yâ Emîn 4- Yâ Mekîn 5- Yâ Metîn 6- Yâ Şedîd 7- Yâ Şehîd 8- Yâ Raşîd 9- Yâ Hamîd 10-Yâ Mecîd
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, neccinâ minen nâr.


1. Ey kullarına yardım eden Muin,
2. Ey açıklanması gereken herşeyi beyan eden Mübin,
3. Ey kullarına emniyet ve huzur veren Emin,
4. Ey saltanatı muhkem, nüfuz ve iktidar sahibi Mekin,
5. Ey hiçbir sey hükmünü sarsmayan ve kendisine güvenilen Metin,
6. Ey azap ve ikabı şiddetli olan Şedid,
7. Ey kullarının her yaptığını gören Şehid,
8. Ey bütün işlerini ezeli takdirine göre en güzel bir şekilde neticeye ulaştıran Raşid,
9. Ey en çok övülen ve en çok övgüye layık olan Hamid,
10. Ey sonsuz şeref sahibi Mecid,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَج۪يدِ ٭ يَا ذَا الْقَوْلِ السَّد۪يدِ ٭ يَا ذَا الْفَضْلِ الرَّش۪يدِ ٭ يَا ذَا الْبَطْشِ الشَّد۪يدِ ٭ يَا ذَا الْوَعْدِ وَ الْوَع۪يدِ ٭ يَا قَر۪يبًا غَيْرَ بَع۪يدٍ ٭ يَا مَنْ هُوَ الْوَلِىُّ الْحَم۪يدُ ٭ يَا مَنْ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَه۪يدٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَب۪يدِ ٭ يَا مَنْ هُوَ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَر۪يدِ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ
(77)
1- Yâ zel arşil mecîd 2- Yâ zel kavlissedîd 3- Yâ zel fadlirraşîd 4- Yâ zel batşişyedîd 5- Yâ zel va'di vel vaîd 6- Yâ karîben ğayra baîd 7- Yâ men Hüvel veliyyül Hamîd 8- Yâ men Hüve alâ külli şey'in Şehîd 9- Yâ men Hüve leyse bi zallâmin lil abîd 10-Yâ men Hüve akrabü ileyhi min hablil verîd
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, neccinâ minen nâr.


1. Ey yüce arşın sahibi,
2. Ey dos dogru sözün sahibi,
3. Ey yerli yerince yapılan fazl-u kerem sahibi,
4. Ey kıs kıvrak yakalayan şiddetli azap sahibi,
5. Ey vaad ve tehdit sahibi,
6. Ey uzak olmayan yakın,
7. Ey en fazla övgüye layık olan dost,
8. Ey herşeyi mühadesi altında tutan,
9. Ey kullarına hiçbir şekilde zulmedici olmayan,
10. Ey kuluna şah damarından daha yakın olan,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
يَا مَنْ لاَ شَر۪يكَ لَهُ وَ لاَ وَز۪يرَ ٭ يَا مَنْ لاَ شَب۪يهَ لَهُ وَ لاَ نَظ۪يرَ ٭ يَا خَالِقَ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ الْمُن۪يرِ ٭ يَا مُغْنِىَ الْبَٓائِسِ الْفَق۪يرِ ٭ يَا رَازِقَ الطِّفْلِ الصَّغ۪يرِ ٭ يَا رَاحِمَ الشَّيْخِ الْكَب۪يرِ ٭ يَا عِصْمَةَ الْخَٓائِفِ الْمُسْتَج۪يرِ ٭ يَا مَنْ هُوَ بِعِبَادِه۪ بَص۪يرٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ بِحَوَايِجِ الْعِبَادِ خَب۪يرٌ ٭ يَا مَنْ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَد۪يرٌ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ
(78)
1- Yâ men lâ şerîke lehû velâ vezîr 2- Yâ men lâ şebîhe lehû velâ nazîr 3- Yâ Hâlikaşşemsi vel kameril münîr 4- Yâ Muğniyel bâisil fakîr 5- Yâ Râzikat tıflis sağir 6- Yâ Râhimeş şeyhil kebîr 7- Yâ ismetel hâifil müstecîr 8- Yâ men Hüve bi ibâdihî basîr 9- Yâ men Hüve bi havâyicil ibâdi habîr 10-Yâ men Hüve alâ külli şey'in Kadîr
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, neccinâ minen nâr.
1. Ey hiçbir ortak ve veziri olmayan,
2. Ey hiçbir benzeri ve dengi olmayan,
3. Ey güneş ve nurlu ayın yaratıcısı
4. Ey şiddetli sıkıntıya düşmüş fakirleri zenginleştiren,
5. Ey küçük yavrulara rızık veren,
6. Ey düşkün ihtiyarlara merhamet eden,
7. Ey korku için kurtuluş isteyenlerin sığınağı,
8. Ey kullarının her halini gören,
9. Ey kullarının ihtiyaçlarından haberdar olan,
10. Ey herşeye gücü yeten,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
يَا ذَا الْجُودِ وَ النِّعَمِ ٭ يَا ذَا الْفَضْلِ وَ الْكَرَمِ ٭ يَا ذَا الْبَاْسِ وَ النِّقَمِ ٭ يَا خَالِقَ اللَّوْحِ وَ الْقَلَمِ ٭ يَا بَارِىَٔ الذَّرِّ وَ النَّسَمِ ٭ يَا مُلْهِمَ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ ٭ يَا كَاشِفَ الضُّرِّ وَ اْلاَلَمِ ٭ يَا عَالِمَ السِّرِّ وَ الْهِمَمِ ٭ يَا مَنْ لَهُالْبَيْتُ وَ الْحَرَمُ ٭ يَا مَنْ يَخْلُقُ اْلاَشْيَٓاءَ مِنَ الْعَدَمِ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ
(79)
1- Yâ zel cûdi ven niam 2- Yâ zel fadli vel kerem 3- Yâ zel be'si ven nikam 4- Yâ Hâlikal levhi vel kalem 5- Yâ Bâriez zerri ven nesem 6- Yâ mülhimel Arabi vel Acem 7- Yâ kâşifed durri vel elem 8- Yâ Âlimes sırrı vel himem 9- Yâ men lehül beytü vel harem 10-Yâ men yahlukul eşyâe minel adem
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, neccinâ minen nâr.


1. Ey cömertlik ve nimetler sahibi,
2. Ey fazl ve kerem sahibi,
3. Ey şiddetli bela ve çetin azaplar sahibi,
4. Ey Levh- i Mahfuz ve Kalemi yaratan,
5. Ey zerreyi, hoş rüzgarları ve nefesleri yaratan,
6. Ey bütün kullarına ilhamda bulunan,
7. Ey zarar ve elemi gideren,
8. Ey gizli sır ve kaygıları bilen,
9. Ey Kabe-i Muazzama ve Harem-i Şerifin sahibi,
10. Ey eşyayı yoktan yaratan,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَٓائِكَ يَا عَادِلُ ٭ يَا قَابِلُ ٭ يَا فَاضِلُ ٭ يَا فَاعِلُ ٭ يَا كَافِلُ ٭ يَا جَاعِلُ ٭ يَا كَامِلُ ٭ يَا فَاطِرُ ٭ يَا طَالِبُ ٭ يَا مَطْلُوبُ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ
(80)
Ve es'elüke bi esmâike: 1- Yâ Âdil 2- Yâ Kâbil 3- Yâ Fâdil 4- Yâ Fâil 5- Yâ Kâfil 6- Yâ Câil 7- Yâ Kâmil 8- Yâ Fâtır 9- Yâ Tâlib 10-Yâ Matlûb Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, neccinâ minen nâr.


1. Ey gerçek adalet sahibi Adil,
2. Ey rızası için yapılan işleri kabul eden Kabil,
3. Ey herşeyden üstün ve yüce olan Fadil,
4. Ey her işin hakiki yapıcısı olan Fail,
5. Ey yaratıkların her işini üzerine alan Kafil,
6. Ey herşeyi meydana getiren Cail,
7. Ey her bakımdan eksiksiz olan Kamil,
8. Ey mahlukatı yokluk karanlıklarından varlık nuruna çıkaran Fatir,
9. Ey kulları için hayır murad eden ve onları dergahına çağıran Talib,
10. Ey kullarının, rızasına ermek ve cemalini görmek için can attığı Matlub,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.Bu yazı, büyük cevşen evradı kudsiye oku, cevşen türkçe okunuşu, evradiye duası nasıl okunur, evradiye duası arapça okunuşu, cevşen evradi kudsiye, cevşenül kebir, cevşenül kebir duası ile ilgilidir.

0 YORUM:

Yorum Gönder