12 Haziran 2017

CEVŞEN'İ KEBİR DUASI VE RAMAZANŞeyh Abbas Kummî’nin Mefâtih-ül Cinan adlı eserinde ummî kitabında bu dua hakkında şu izahı vermiştir.

Beledû’l Emin ve Misbâh-ı Kef’emi’nin nakline göre bu duayı Hz. Seyyid-us Sâcidin İmam Zeynelabidin (a.s) babalarından, onlar da Resul-i Ekrem”den (s.a.a) nakletmişlerdir. Resul-i Ekrem (s.a.a) savaşların birinde vücudunu rahatsız eden ağır bir zırh giymişti. O sırada Cebrail (a.s) nazil olarak Resulullah”a (s.a.a) şöyle arz etti:
"Ey Muhammed Rabbinin sana selamı var. O zırhını çıkarıp bu duayı okumanı buyuruyor. Bu dua senin ve ümmetin için güven vesilesidir." 
Sonra duanın fazileti hakkında bir takım açıklamada bulunuyor ki onların hepsini açıklamanın yeri değildir. Ez cümle şöyle buyuruyor;
Kim bu duayı kefenine yazarsa Allah onu (cehennem) ateşiyle azap etmekten hayâ eder. 
Kim bu duayı Ramazan ayının başında halis niyetle okursa Allah Teâlâ ona Kadir gecesini nasip eder ve onun için yetmiş bin melek yaratır ki Hak Teâlâ”yı takdis ve tespih ederler; bütün bunların sevabı bu duayı okuyana yazılır.” 
Yine şöyle buyuruyor: 
“Kim bu duayı Ramazan ayında üç defa okursa, Hak Teâlâ cesedini cehennem ateşine haram kılar; cenneti ona vaat eder; onu günahlardan koruyacak iki melek görevlendirir ve hayatı boyunca Allah”ın güveninde olur. 
Rivayetin sonunda İmam Hüseyin’in (a.s) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: 
“Babam Emirülmüminin Ali (a.s) bana bu duayı hıfzetmemi, onun kefenine yazmamı, onu aileme öğretmemi ve onları duayı okumaya teşvik etmemi vasiyet etti. Bu duada İsm-i A’zam da olmak üzere bin isim vardır.”


Bu yazı, cevşen hakkında hadisler, ramazanda cevşen okumak, cevşen hatmi, kadir gecesi cevşen, kadir gecesi cevşen okumak, hz ali cevsen, cevşen hz ali, cevşeni kebir okumanın faydaları ile ilgilidir. 

0 YORUM:

Yorum Gönder