25 Haziran 2017

KUNUT DUALARIAllâhümme innâ:
Okunuşu:


Allâhu ekber. Allâhümme innâ neste’înüke ve nestağfiruke ve nestehdîk. Ve nü’minü bike ve netûbü ileyk. Venetevekkelü aleyke ve nüsnî aleyke’l-hayra küllehû neşküruke ve lâ nekfüruk. Ve nahleu ve netrukü men yefcüruk.

Anlamı:


Allah’ım, yardımı, bağışlanmayı ve hidayeti ancak Senden isteriz. Sana iman ederiz, tevbe ederiz, güveniriz. Her şeyde Seni hayırla anar, şükrederiz. Seni inkar etmeyiz. Nimetlerini inkar edip Sana isyan edenleri bırakır, onlarla ilişkilerimizi keseriz.

Allâhümme iyyâke:


Okunuşu:


Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes’â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbek. İnne azâbeke bi’l-küffâri mülhık.

Anlamı:


Allahım! Biz Sana ibadet ve kulluk ederiz. Ancak Senin için namaz kılarız, yalnız Sana secde eder, yalnız Sana koşarız. İbadetini sevinçle yaparız, rahmetinin çok olmasını dileriz, azabından korkarız. Çünkü Senin azabın kafirleri yakalar.


Bu yazı, kunut duası arapça, kunut duası türkçe, kunut duası anlamı, kunut 1 ve kunut 2 duaları, kunut 2 duası, kunut 1 duası, kunut duaları, kunut duaları ezberle, kunut duaları okunuşu ve anlamı ile ilgilidir.

0 YORUM:

Yorum Gönder