4 Haziran 2017

ORUÇ-1


ORUCUN FAZİLETİHz. Cabir radıyallahu anh anlatıyor: 
“Her iftar vaktinde Allah tarafından (cehennemden) azad edilen kimseler bulunur. Bu, (Ramazanın) her gecesinde olur.”

RAMAZAN AYININ FAZİLETİHz. Enes İbnu Malik radıyallahu anhuma anlatıyor: 
“Ramazan ayı girmişti. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Bu mübarek aya girmiş bulunuyorsunuz. Bu ayda bir gece vardır ki bin aydan hayırlıdır. Bu gecenin hayır ve bereketinden mahrum kalan bir kimse, bütün hayırlardan mahrum kalmış gibidir. Onun hayrı ise sadece (uhrevi saadetten) mahrum kimseye haramdır.”RAMAZAN AYI KAÇ GÜN?Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: 
“Resulullah aleyhissalatu vesselam (bir gün): “Ramazan ayında kaç gün geçti?” buyurdular. Biz: `Yirmiiki, geriye de sekiz gün kaldı!” dedik. Resulullah bu cevabımız üzerine: “Ramazan ayı şu kadardır, Ramazan ayı şu kadardır, Ramazan ayı şu kadardır!” diyerek (ellerinin parmaklarıyla) üç kere gösterdi ve sonuncu sefer bir parmağını büktü (yani yirmidokuz isareti yaptı).”

Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: 
“Resulullah aleyhissalatu vesselam’ın sağlığında ramazan ayını yirmidokuz gün olarak tutmamız otuz tutmamızdan daha fazladır.”

 
YOLCULUKTA ORUÇ TUTULUR MU?
İbnu Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: “Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: 
“Yolculuk (sefer) sırasında oruç tutmak birr (denen makbul ve mahbub amelden) değildir.”
****  

Abdurrahman İbnu Avf radıyallahu anh anlatıyor: 
“Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Seferde Ramazan orucu tutan hazerde oruç tutmayan gibidir.”

RAMAZANDA BİR GÜN YEMENİN KEFARETİHz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: 
“Bir adam Resulullah aleyhissalatu vesselam’a gelerek: “Helak oldum!” dedi. Aleyhissalatu vesselam: “Seni helak eden şey nedir?” diye sordu. Adam: “Ramazan içinde hanımıma temasta bulundum!” dedi. Resulullah: “Öyleyse bir köle azad et!” buyurdu. Adam: “Kölem yok ki!” dedi. Aleyhissalatu vesselam: “Üst üste iki ay oruç tut!” emretti. Adam: “Tahammül edemem” dedi. Resulullah: “öyleyse altmış fakir doyur!” buyurdu. Adam: “(Bu kadar yiyeceği) bulamam!” dedi. Bunun üzerine Aleyhissalatu vesselam adama: “Otur!” dedi. Adam oturdu. Adam bu şekilde beklerken arak denen bir sepet hurrma getirildi. Aleyhissalatu vesselam: “Haydi bunu götür ve tasadduk et!” buyurdular. Adam: “Ey Allah’ın Resulü! Seni Hak ile gönderen Zat-ı Zülcelal’e yemin olsun şu iki kayalık (Uhud ve Air dağları) arasında (yani Medine’de) yaşayan aileler içerisinde buna bizden daha muhtacı yoktur!” dedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam: “Öyleyse haydi götür, horantana yedir!” buyurdular.”

Hadisin yine Ebu Hureyre’den yapılan bir başka rivayetinde şu ziyade mevcuttur: “Resulullah aleyhissalatu vesselam adama: “Ramazandan bozduğun gün yerine bir gün oruç tut!” buyurur.”ORUÇLU KUSARSAFezale İbnu Ubeyd el-Ensari radıyallahu anh’ın anlattığına göre: 
“Resulullah aleyhissalatu vesselam, oruçlu olduğu bir günde yanlarına gelmiş, içmek üzere su istemiş ve içmiştir. “Ey Allah’ın Resulü! Bugün siz oruçlu idiniz!” denince: “Evet öyleydim, lakin (az önce) kustum (orucum bozuldu)” buyurmuştur.”

ORUÇLU MİSVAK VE SÜRME KULLANIR MI?Hz. Aişe radıyallahu anha anlatıyor: 
“Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Oruçlunun hayırlı hasletlerinden biri misvak kullanmasıdır.”
**** 

Yine Hz. Aişe radıyallahu anha anlatıyor: 
“Resulullah aleyhissalatu vesselam oruç iken gözüne sürme çekti.”

ORUÇLU HACAMAT OLUR MU?Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: 
“Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Hacamat yapan da yaptıran da orucunu bozmuş olur.”


ORUÇLUYKEN ÖPMEResulullah aleyhissalatu vesselam’ın azadlılarından Meymune radıyallahu anha anlatıyor: 
“Resulullah aleyhissalatu vesselam’a oruçlu iken, oruçlu hanımını öpen adam hakkında sorulmuştu: “İkisinin orucu da bozulur!” buyurdular.”

ORUÇLUYKEN MÜBAŞERETİbnu Abbas radıyallahu anh anlatıyor: 
“Yaşlı oruçlulara mübaşeret (öpme vs.) hususunda ruhsat tanındı ise de gençlere mekruh kılındı.”

ORUÇLUYKEN GIYBET

Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: 
“Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Nice oruçlular vardır ki, tuttuğu oruçtan yanına sadece çektiği açlık kâr kalır. Nice gece namazı kılanlar vardır ki, onların da kârı gece uykusuz kalmaktan ibarettir.”


SAHURİbnu Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor: “Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: 
“Gündüz orucuna sahur yemeği ile yardımcı olun, kaylüle (öğle uykusu) ile de gece namazına yardımcı olun!”

İFTARDA ACELEHz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: 
“İnsanlar iftarı ta’cil edip (geciktirmedikleri) müddetçe hayır üzere devam ederler. Öyleyse iftarı tacil edin (ilk vaktinde orucunuzu açın). Çünkü yahudiler, iftarlarını te’hir ederler.”


ORUÇLU CÜNUB SABAHLARSAHz. Ebu Hureyre radıyallahu anh demiştir ki: 
“Hayır! Kâbenin Rabbine yemin olsun!

“Cünub olarak sabahlayan kimse orucunu bozsun!” sözünü ben söylemedim. Bunu söyleyen, Muhammed aleyhissalatu vesselam’dır.”ORUÇ BEDENİN ZEKATIDIR

Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: 
“Resulullah  aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Herşeyin bir zekatı (temizlenme vasıtası) vardır, cesedin zekatı oruçtur.”

Muhrız rivayetinde şu ziyadede bulundu: “Resulullah aleyhissalatu vesselam şunu ilave etti: “Oruç, sabrın yarısıdır.”
****  

Abdullah İbnu’z-Zübeyr radıyallahu anhüma anlatıyor: 
“Resulullah aleyhissalatu vesselam Sa’d İbnu Muaz’ın yanında iftar açmıştı. Şöyle buyurdular: “Yanınızda oruçlular iftar etti. Yemeklerinizden ebrâr olanlar yedi, size de melaikeler rahmet duasında bulundular.”

ORUÇLUNUN YANINDA YENİRSE?Büreyde radıyallahu anh anlatıyor: 
“Resulullah aleyhissalatu vesselam Bilal radıyallahu anh’a: “Yemek ye, ey Bilal!” demişti. “Ben oruçluyum!” diye karşılık verdi. Bunun üzerine Aleyhissalatu vesselam: “Biz rızıklarımızı yiyoruz. Bilal’in rızkının fazlı cennettedir. Ey Bilal yanında yemek yenen oruçlunun kemiklerinin tesbih ettiğini ve meleklerin de onun için istiğfarda bulunduğunu hissettin mi?” buyurdular.”

ORUÇLUNUN DUASI MAKBULAbdullah İbnu Amr İbni’l As radıyallahu anhüma anlatıyor: 
“Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Şurası muhakkak ki, oruçlunun iftarını açtığı zaman reddedilmeyen makbul bir duası vardır.”

BAYRAM NAMAZINA BİRŞEYLER YİYEREK GİDİLİRİbnu Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: 
“Resulullah aleyhissalatu vesselam ashabına fıtır sadakasından yedirmedikçe Ramazan bayramı günü bayram namazına çıkmazdı.”

RAMAZANDA MÜSLÜMAN OLANAtiyye İbnu Süfyan radıyallahu anh anlatıyor: 
“Sakif kabilesinin müslüman olmasını müzakere etmek üzere Resulullah aleyhissalatu vesselam’a gönderilen heyetimizin bize anlattığına göre, heyet Ramazan ayında O’na varmıştır. Aleyhissalatu vesselam, onları, mescidin içinde kurduğu çadırda ağırlamıştır. Heyet müslüman olunca ayın geri kalan günlerinin orucunu tutmuşlardır.”

KADIN KOCANIN İZNİYLE ORUÇ TUTAREbu Sa’id radıyallahu anh anlatıyor: 
“Resulullah aleyhissalatu vesselam kadınların kocalarından izin almaksızın (nafile) oruç tutmalarını yasakladı.”

MİSAFİR VE NAFİLE ORUCUHz. Aişe radıyallahu anha anlatıyor: 
“Resulullah aleyhissalatu vesselam’ın: “Bir kimse başkasının yanında misafir olunca, ev sahibinden izin almadan oruç tutmasın” dediğini rivayet etmiştir.”

ŞÜKÜRLE YİYEN ORUÇLU GİBİDİRSinan İbnu Senne el-Eslemi radıyallahu anh anlatıyor: 
“Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Şükreden oruçsuz kimseye, sabreden oruçlunun sevabının misli verilir.”

MU’TEKİF MESCİDE YERLEŞİRİbnu Ömer radıyallahu anhüma’nın anlattığına göre: 
“Resulullah aleyhissalatu vesselam itikafa girince, yatağı veya karyolası onun için, tevbe sütununun gerisine konulurdu.”

MU’TEKİF HASTA ZİYARET EDER, CENAZEYE KATILIR MI?Hz. Enes İbnu Malik radıyallahu anh anlatıyor: 
“Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Mutekif (itikafta olan), cenazeye katılır, hastayı ziyaret eder.”

İTİKAFIN SEVABIİbnu Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor: 
“Resulullah aleyhissalatu vesselam mütekif hakkında: “O, günahları hapseder ve bütün hayırları işlemiş gibi ona hayırlar kazandırır” buyurdular.”

BAYRAM GECELERİNİ İHYA

Ebu Ümame radıyallahu anh anlatıyor: 
“Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Kim her iki bayramın da gecesini, Allah’tan sevap umarak ibadetle geçirirse kalplerin öldüğü günde kalbi ölmez.”


Bu yazı, oruç ile ilgili sorular, oruç ile ilgili, oruç ile ilgili bilgiler, oruç ile ilgili hadisler, ramazan ayı ile ilgili bilgiler, yolculukta oruç, oruç ve kefaret, oruçlu kusarsa, oruçluyken öpme ile ilgilidir.

0 YORUM:

Yorum Gönder