3 Temmuz 2017

ALLAH'A SIĞINMA DUALARI-3


PEYGAMBERİN KORUNMA DUASIHz. Enes (ra) anlatıyor: "Hz. Peygamber (sav) şu duayı okurlardı:

 اللَّهُمَّ إنِّى أعُوذُ بِكَ مِنَ الجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَالجُنُونِ، وَمِنْ سَيِّئِ ا‘سْقَامِ


  "Allah'ım!;
  Cüzzâmdan, 
  Barastan (alaten), 
  Delilikten ve hastalıkların kötüsünden sana sığınırım." 

  [Ebû Dâvud, Salât 367, (1554); Nesâî, İstiâze 36, (8, 271).]

  AÇIKLAMA:


  Baras:


  Deride beyaz lekeler hâsıl eden bir hastalıktır. Ala ten de denir.


  Bu hastalığa yakalananlara dilimizde Arapça aslı abras'tan bozma olarak abraş da denir.

  Delilik (cünûn): 


  Her çeşit hayrın, tekâmülün kaynağı olan aklın gitmesidir. Cüûndan ne kadar Allah'a sığınılsa yeridir. Zîra akıl, insanlığımızın yegâne gereğidir. Dinimiz aklı olmayanın dini olmaz düsturundan hareketle, her çeşit sorumluluk ve mükellefiyet için aklın varlığını şart koymuş, aklın korunmasını dînin belli başlı gâyelerinden biri yapılmıştır.

  Cüzzâm


  Vücudda kapanmayan yaralar açan bulaşıcı bir hastalıktır. Eski devirlerde tedâvisi bilinmediği için oldukça korkutucu bir hastalık idi.

  Hastalıkların kötüsü


  (Seyyiül-askâm) belli bir hastalık değildir, tedavisi olmayan, uzun müddet devam eden müzmin hastalıklar hep bu tavsife girer.

  Bazı şârihler, Resûlullah'ın hastalıklardan istiâze ederken, görüldüğü üzere, bazılarını zikretmiş olmasını nazar-ı dikkate alarak, bütün hastalıklardan istiâzeyi münasip görmemişlerdir. "Bazıları hafiftir, sabredilme hâlinde büyük sevaba medardır, yeter ki müzminleşmemiş olsunlar" derler. Humma, baş ağrısı, göz ağrısı gibi her zaman gelebilen hastalıkları misâl verirler. Bu söylenenler mezkur hastalığa yakalananların tedâvi yollarını aramamalarını veya ilaç almamalarını gerektirmez. Hadis ciddî şekilde tedbir alınması gereken ağır hastalıklarla, hafifler arasında bir tefrik yapmış olmaktadır. Resûlullah, müzmin hastalıktan istiâze etmektedir. Zîra bu çeşit hastalıklar, en samimî dostların bile kaçmasını, kişinin ünsiyet edeceği kimselerin iyice azalmasını ve hatta tedavi edicilerin bile ürkerek tükenmelerini netice verir, vücutta kalıcı çirkinlikler hâsıl eder.


  Bu yazı, peygamber efendimizin duaları arapça türkçe, hadislerle dua, hadisi şeriflerden dualar, hadislerde geçen dualar, kuranı kerim ve hadisi şeriflerden dualar, peygamberin korunma duası ile ilgilidir.

  0 YORUM:

  Yorum Gönder