3 Temmuz 2017

SILA-İ RAHİM/AKRABA ZİYARETİ

ASRI SAADETTEN KESİTLER

Sıla-i Rahim:
Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu kadar önemle üzerinde durduğu ve yapıldığı zaman müslümanların Cennete girmelerine sebep olacağını haber verdiği sıla-i rahim; her türlü hayır işlerinde akraba ve yakınların görülüp gözetilmesidir. Sıla-i rahimin; gerek ayetlerde, gerek hadislerde, namaz, zekât gibi farz ibadetlerden hemen sonra zikredilmesi, islamdaki önemini göstermektedir. Âlimler sıla-i rahimde bulunmanın farz olduğu görüşündedirler. Bunun, terk edilmesi yani akraba ve yakınlarla olan ilgisinin kesilmesi, büyük günah sayılmıştır. Çünkü Allah (Azze ve Celle) şöyle buyuruyor:
 يَٓا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَث۪يراً وَنِسَٓاءًۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي تَسَٓاءَلُونَ بِه۪ وَالْاَرْحَامَۜ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَق۪يباً


"Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir."  (Nisâ; 1) 
Sıla-i Rahim:Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:“Allah Rasulü (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):‘Biribirinize kin tutmayın, biribirinizle hasetleşmeyin, biribirinizden sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları! Kardeş olunuz. Bir müslümanın din kardeşine küsüp, üç günden fazla ayrı durması helal değildir’ buyurdu.” Müslim
Sıla-i Rahim:Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):‘Su-i zandan çekininiz. Çünkü su-i zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin eksikliğini görmeye ve işitmeye çalışmayınız. Birbirinizin özel hayatını araştırmayınız. Menfaatte bencillik yapmayınız. Hasetleşmeyiniz. Birbirinize nefret etmeyiniz. Birbirinize arka dönmeyiniz. Ey Allah’ın kulları! Hepiniz kardeşler olunuz’ buyurdu.” Müslim
Sıla-i Rahim:Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):‘Allah-u Teâlâ, mahlûkatı yaratıp bunların takdiratını tamamlayınca, akrabalık ayağa kalkarak:−‘Ya Rabb! Burası, akrabalık münasebetlerini kesmekten sana sığınanların makamıdır’ dedi. Allah-u Teâlâ:−‘Evet, sana sıla yapana benim de sıla yapmama; senden alâkayı kesenlerden benim de alâkayı kesmeme razı olmaz mısın?’ buyurdu. Akrabalık:−‘Evet’ diye cevap verdi. Allah-u Teâlâ:−‘Bu sana verilmiştir’ buyurdu. Bundan sonra Allah Rasulü (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):‘İsterseniz şu ayetleri okuyunuz’ dedi ve:‘Geri dönerseniz hemen yeryüzünde fesat çıkaracak, akrabalık bağlarınızı keseceksiniz, öyle mi? Onlar öyle kimselerdir ki Allah onları lânetlemiş, sağırlaştırmış ve gözlerini kör etmiştir. Onlar Kur’an’ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalblerinde kilitler mi var?’ buyurdu.” Müslim
Sıla-i Rahim:Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):‘Rahim Arşa asılmış der ki: Beni gözeteni Allah gözetsin, beni terk edeni Allah terk etsin’ buyurdu.”Müslim


Sıla-i Rahim:Cubeyr bin Mut’im (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):‘Akrabalık bağlarını kesip koparan kimse Cennete giremez’ buyurdu.” Buhari, Müslim
Sıla-i Rahim:Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:“Allah Rasulü (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):‘Herkim rızkının bol olmasını ve ecelinin gecikmesini istiyorsa sıla-i rahim yapsın’ buyurdu.”Müslim
Sıla-i Rahim:Ebu Eyyub el-Ensari (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:“Allah Rasulü (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):‘Bir müslümanın din kardeşine üç günden fazla küsüp ayrı durması helal olmaz. Birbirleriyle karşılaştıklarında birisi yüzünü şu tarafa çevirir, öbürüsü de öte tarafa çevirir. Hâlbuki bunların en hayırlısı önce selam vermeye başlayandır’ buyurdu.” Müslim
Sıla-i Rahim:Abdullah bin Amr (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):‘Sıla-i rahim yapan, karşılık veren değildir. Esas sıla-i rahim, karşı taraf alakasını kestiği halde onu ziyaret edendir’ buyurdu.” Müslim, Tirmizî
Cennete Girme İbadeti:Ebu Eyyub el-Ensari (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:“Bir adam Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e gelerek:−Ya Rasulallah, beni Cennete sokacak bir ibadet söyler misiniz?” dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):−‘Allah’a ibadet eder ve O’na hiç bir şeyi ortak koşmazsın, namaz kılar, zekât verir ve sıla-i rahim yaparsın’ buyurdu.” Buhari
Sıla-i Rahim:Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor:“Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse sıla-i rahim yapsın.” Buhari, Müslim
Sıla-i Rahim:Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor:“Ey insanlar! Birbirinize selâm verin, sıla-i rahim yapın, yemek yedirin! Geceleyin insanlar uyurken namaz kılın ki selâmetle Cennete giresiniz.” Tirmizi


Bu yazı, sıla i rahim nedir, sıla i rahim ile ilgili kıssalar, sıla i rahim ile ilgili hadisler,  sılayı rahim ile ilgili ayet ve hadisler, sıla i rahimin önemi, sıla i rahim hadisler, sıla i rahim nasıl yapılır ile ilgilidir.

0 YORUM:

Yorum Gönder