19 Ağustos 2017

ALTIN ÖĞÜTLER-10

Bu yazı, Şeyh Sa´dî-i Şirâzî'nin Öğütleri, evliyaların sözleri, evliyalardan öğütler, islam büyüklerinden öğütler, evliyalardan nasihatler, evliyanın nasihatleri, büyük alimlerden nasihatler ile ilgilidir.


Hâris el-Muhâsibî (rahmetullahi teâlâ aleyh)'nin ÖğütleriEvliyânın büyüklerinden Hâris el-Muhâsibî (rahmetullahi teâlâ aleyh) bu­yurdular ki: Hâris el-Muhâsibî Öğütleri-1

“Nefsinin isteklerinden ve öfke ile hareket etmekten uzak dur. 

En önde gelen vazifelerinden birisi de, yumuşak olmak ve dik­katli hareket etmek olsun.”


Hâris el-Muhâsibî Öğütleri-2


“İlmiyle takvâsını, ameliyle basiretini ve aklıyla mârifetini arttıran kim­senin izinden yürü.”


Hâris el-Muhâsibî Öğütleri-3


“Kul için en doğru yol, ilimle amel etmek, Allahü teâlânın korkusuyla ha­ramlardan sakınmaktır. 

Günahla nefsini yâd etme. Günahta ısrâr etme. 

Fakirlik zamanında Allahü teâlâya sığın, her hâlinde Allahü teâlâya muhtâc ol ve O´nun her emrinde O´na tevekkül et.”


Hâris el-Muhâsibî Öğütleri-4


“Sana zulmedeni affet. 

Amelinle mağrûr olmaktan sakındığın gibi, ilimle gururlanmaktan sakın. 

Yakınının, fakirin ve komşunun hakkını gö­zet. 

Konuş­madan hoşlanmayanın yanında konuşma. 

Mazlum kardeşine yardım et. Zamâ­nını iyi değerlendir.”


Hâris el-Muhâsibî Öğütleri-5


“Günahlar gaflet getirir. 

Gaflet ise, kalbin katılaşmasına sebeb olur. 

Kalbin katılaşması, insanı Allahü teâlâdan uzaklaştırır ve Allahü teâlâdan uzaklık ise, Cehennem´e götürür.”


Hâris el-Muhâsibî Öğütleri-6


“Câhillerin ahlâkından, günahkârların meclisinden, kendini beğe­nenlerin iddiâlarından, mağrûrların isteklerinden ve ümitsizlerin ümitsiz­liklerinden sakın ve uzak dur. 

Hak ile amel et. Allahü teâlâya güven. Emr-i mârûf ve nehyi anilmünker yap.”

Kıymetli kardeşim! 

Kendinize geliniz. 

Aklınızı başınıza alınız. 

Allahü teâlâdan korkunuz. 

Şeytan sizi aldatmasın. 

Şeytan ve onun yardımcıları, Allahü teâlânın huzûrunda perişan olacaklardır.”

Hâris el-Muhâsibî Öğütleri-7


“Dilin farzı ve vazifesi; sükûnet ve öfke zamanla­rında doğruluktan ayrılmamak. Gizli ve açık hiç kimseye eziyet etme­mektir. 

Gözün farzı ve vazifesi; haramlardan korunmaktır. 

Kulağın farzı ve vazifesi, helâl ol­mayan şeyleri dinlememektir. Lisanından sonra, in­sanoğlu için en tehlikeli âzâ kulağıdır. Çünkü kulak, kalbin en büyük elçi­sidir. Fitne bataklığına en fazla dalan kulaktır. 

Burnun farzı ve vazifesi; burun, kulak ve göze tâbidir. Dinlemesi ve bakılması câiz olmayan bir şeyin koklanması da câiz değildir. 

Ellerin ve ayakların farzı ve vazifesi; Allahü teâlâ tarafından haram kılınan şeylere uzan­maması ve başkaları­nın hakkından sakınmasıdır.”