19 Ağustos 2017

ALTIN ÖĞÜTLER-12

Bu yazı, İbrâhim bin Edhem'in Öğütleri, altın öğütler, altın nasihatler, evliyalardan özlü sözler, meshur alimlerin sozleri, meshur alimlerin öğütleri, allah dostlarından mukemmel sözler ile ilgilidir.


İbrâhim bin Edhem (rahmetullahi teâlâ aleyh)'nin Öğütleri


Tâbiînin meşhûr âlimlerinden ve evliyânın büyüklerinden İbrâhim bin Edhem (rahmetullahi teâlâ aleyh) bir kimse nasîhat isteyince:“Bağlı olanı aç, açık olanı kapa.” buyurdu. 
O kimse; “Bunu anlamadım.” de­yince;
“Kesenin ağ­zını aç, cömert ol, açık olan dilini de tut konuşma.” di­yerek izah buyurdular.


İbrâhim bin Edhem (rahmetullahi teâlâ aleyh)'nin Öğütleri


Kendisinden yine bir zât nasîhat istediğinde buyurdu ki:


Altı şeyi ka­bûl edip yaparsan, hiçbir işin sana zarar vermez. Dünyâda ve âhirette rahat edersin. O altı şey şunlardır:

1. Günah yapacağın zaman Allahü teâlânın sana verdiği rızkı yeme.

2. O´na âsî olmak istersen, O´nun mülkünden çık. Mülkünde olup da ona is­yân etmek uygun olur mu

3. O´na isyân etmek istersen, gördüğü yerde günah yapma. Görme­diği yerde yap. O´nun mülkünde olup, verdiği rızkı yiyip, gördüğü yerde günah yapmak uygun değildir.

4. Can alıcı melek, rûhunu almaya geldiği zaman tövbe edinceye ka­dar izin iste. O meleği kovamazsın. Şimdi kudretin var, güç kuvvetin ye­rinde iken tövbe et. Tövbe edilecek zaman bu zamandır. Zîrâ ölüm çok âni gelir.

5. Mezarda Münker ve Nekir ismindeki iki melek, suâl için geldikle­rinde, onları kov seni imtihân etmesinler. Soran kimse; “Buna imkân yoktur.” dedi. İb­râhim Edhem buyurdu ki; “Öyle ise şimdiden onlara ce­vap hazırla.”


6. Kıyâmet günü Allahü teâlâ; “Günâhı olanlar Cehennem´e gitsin.” diye emir edince ben gitmem de. Soran kimse dedi ki: “Bu sözümü din­lemezler.” Nasîhatları dinleyen kimse tövbe etti ve ölünceye kadar töv­besinden vazgeç­medi.