6 Ağustos 2017

MÜSLÜMAN NASIL OLMALI


Bu bölümde İmamı Gazali'nin "Hükümdarla, devlet büyükleriyle irtibat ve görüşmelerde konuşma/irtibat adabı" hakkında öğütlerini bulacaksınız.

İmâm-ı Gazalî'yi halka tanıtan hacimce küçük, fakat tesiri bakımından büyük olan eseri;


"Eyyühe'l-Veled" olarak bilinen ve dilimizde "Ey Oğul" şeklinde bilinen eseridir.

Bu eserde, bir Müslümanın Yirmi Dört Saati'ni en iyi, en doğru ve en güzel biçimde yaşaması dolayısıyla ömrünü en güzel biçimde tamamlaması için öğütler sıralanmaktadır.  

Bu bakımdan Gazali, "Ey oğul"un pîri ve üstadıdır. Bu alanda yapılmış olan çalışmanın ilki ve en mükemmelidir. Diğer çalışmalar büyük ölçüde bu kitabın üzerine bina edilmiştir.

Birçok dünya diline çevrilen, UNESCO tarafından da yayınlanan Ey Oğul, batıda ve doğuda okuma rekoru kıran bir eserdir. "Müslümanın yirmi dört saati" demek olan bu kitap, ayrıca bir öğüt ve nasihatler bütünüdür.

Ancak burada sadece ahlâkî bölümleri ve insan eğitimine yönelik kısımlarından;

"Hükümdarla, devlet büyükleriyle irtibat ve görüşmelerde konuşma/irtibat adabı" hakkında öğütleri bulacaksınız.

"Eyyühe'l-Veled" / "Ey Oğul"

Hükümdarla görüşmede şunlara dikkat et, Ey oğul!
1. Devrin hükümdarı sana yakınlık gösterirse, onunla mızrak ucunda bulunduğunu hesapla.2. Hiçbir zaman onu bu yakınlığından cesaret alıp haddini aşma ve kendini güven içinde hissetme.3. Son derece efendi ve yumuşak davran.4. İlâhî hükümlerden biri zedelenmedikçe hükümdarın hoşuna gidecek şekilde konuş.5. Onun sana lütufları seni ölçüsüzlüğe sürüklemesin.6. Sakın hükümdarla yakını arasına girme. Ancak iyilik ve hayırlı işlerde gir. Çünkü hükümdarla yakınları arasına giren kişinin düşüşü çok ani ve sür'atli olur.
Bu yazı, devlet büyükleriyle irtibat nasıl olmalı, devlet büyüklerine ilgili öğütler, devlet ile ilgili sözler, imamı gazali ey oğul, protokol ve sosyal davranış kuralları, davranış kuralları ile ilgilidir.