12 Ağustos 2017

NAMAZ TESBİHATI NASIL YAPILIR(KISA)
Namaz Sonrası Tesbihat(tesbih) Nasıl yapılır?


Tesbihat, namazlardan sonra yapılan Allah'a zikirdir.

"Namazı kıldıktan sonra; ayaktayken, otururken ve yan yatarken Allâh’ı anın." (Nisa Suresi, 103)

Tesbihat nasıl yapılır?


Namazların farzından hemen sonra;

"Allâhümme entesselâmü ve minkesselâm tebêrakte yâ zel celâli vel ikrâm." duası okunur.

Anlamı: 

"Allah'ım! Sen kurtuluş merciisin. Esenlik ve güvenlik sendedir. Ey   Azamet ve Kerem sahibi Allah'ım! Senin şanın çok yücedir."

Tesbih çekmeye başlamadan önce;

 "Alâ Resûlina Muhammedin Salavât" denir.

Anlamı: 

"Salavat Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in üzerine olsun."

Herkes içinden şu salavatı okur;

"Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed"

Anlamı: 

"Allahım (peygamberimiz) Hz.Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) salatu selam ve esenlikler eyle."

Daha sonra;

"Sübhân Allâhi vel hamdü lillâhi velâ ilâhe illAllâhü vAllâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil aziym" denir.

Anlamı: 

"Allahı bütün noksan sıfatlardan tanzih eder, kemal sıfatlarla muttasıf olduğunu kabul ederim. Bütün hamd ve şükürler Allah'adır. Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur. İhtiyaçları gideren ve zararları yok eden yalnız yüce ve güçlü olan Allah'tır."

Herkes içinden besmele çekerek Ayetel Kürsi’yi okur. 

Bismillahirrahmânirrahîm.

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm. 

Anlamı: 

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur.
Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama.
Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur.
O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir?
O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.)
O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar,
O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler.
O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez.
O, yücedir, büyüktür.

Okuma bitince, "Sadakallahülazim" denir.

Anlamı: 

"Azim olan Allah ne güzel ne doğru söyledi."


Sonra tesbih çekmeye başlanır:

"Zülcelali SübhânAllâh" ( 33 kere "Sübhanallah" denir)
Anlamı: Allah noksan sıfatlardan uzaktır.

"Zülkemâlil Hamdülillâh" (33 kere "Elhamdülillâh" denir)
Anlamı: Hamd Allah'adır.

"Zül Kudretillahü Ekber" ( 33 kere "Allahü Ekber" denir)
Anlamı: Allah en büyüktür.

Dua etmeden önce;

"Allâh-ü Ekber, Lâ ilâhe illAllâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadir" denir.

Anlamı: 

"Allah Teala'dan başka ilah yoktur, tek ilah sadece odur, ortağı da yoktur. Bütün mülk ona aittir. Bütün hamdü senalar onadır. Her şeye kadirdir."

ve 

"Sübhane Rabbiye'l-aliyyi'l- âğle'l-vehhab" denir.

Anlamı: "Çok bahşedenlerin en yücesi olan Rabb'im! Sen noksan sıfatlardan münezzehsin."

En son olarak herkes;

Kendi istediği şekilde, Allahü Teala'ya dua eder.


Bu yazı, ayetel kürsi türkçe, ayetel kürsi meali, namaz tesbihatı türkçe, namaz tesbihatı nasıl yapılır, namaz tesbihatı kısa, tesbihat duası türkçe, tesbih çekerken ne söylenir, namazdan sonra tesbih ile ilgilidir.

0 YORUM:

Yorum Gönder