21 Haziran 2018

SEÇME SÖZLER / İBNİ HALDUN(1332-1406)

Seçme Sözler / İbni Haldun

Geçmişler geleceğe, suyun suya benzemesinden daha çok benzer. / İbni Haldun


Tarih hâlihazır durumun sebebi mesabesindedir. / İbni Haldun

Merhamet, masum olduğu için her kalbe misafir olmaz. / İbni Haldun

Adaletsizlik medeniyeti mahveder. / İbni Haldun


Halifelik: Dini korumak ve dünya siyasetine uygun olarak idare etmek hususunda şeriat sahibine naiplik etmek demektir. / İbni Haldun


”Öğretmenler, bilim sahibi olma yolunda öğrencilerine kitaplarını ezberletirler. Ancak bilimsel tartışmalarla ve münazaralarla, konuları ve sorunları zihinde yerleştirme suretiyle kestirilebileceğini unuturlar.” / İbni Haldun

”İnsanı açlık öldürmez, alıştığı tokluk öldürür.” / İbni Haldun

”İlme yasak koyanlar veya insanları yalanla meşgul edenler, aklın ve insanlığın en büyük düşmanlarıdır.” / İbni Haldun

”Peygamberler bile, başkalarını yenmek için, kendileri gibi düşünen yol arkadaşları bulmak zorundadır.” / İbni Haldun

”Her akıl, gücünün yetmediği ve idrak edemediği şeyleri inkar eder.” / İbni Haldun

”Durumdan duruma geçişler bütünüdür her şey. Bu değişmeler ve geçişler, kişilerde, sürelerde, kent ve kasabalarda olduğu gibi, tüm evrende, ülkelerde, kıtalarda, zamanlarda ve devletlerde de olur.” / İbni Haldun

”İlim bir kuyu, tartışma ise onun kovası gibidir.” / İbni Haldun

”Kalpleri müteferrik olanların akılları birleştirilemez.” / İbni Haldun

”Gayri memnunlar medeniyet kuramazlar.” / İbni Haldun

”İnsan beyni değirmen taşına benzer. İçine yeni bir şeyler atmazsanız, kendi kendini öğütür.” / İbni Haldun

”İnsan, alışkanlıklarının çocuğudur.” / İbni Haldun

”Kentliler, kendilerini rahatlık ve kaygısızlığın döşeğine salıvermişler, mutluluk ve bolluğa gömülmüşler, mallarını ve kendilerini koruma işini, yönetenlerine, valilerine, yargıçlarına ve sürekli koruma görevlilerine bırakmışlardır. ve çevrelerini kuşatan kale duvarlarının, önlerinde dönüp dolaşan bekçilerin ve nöbetçilerin sağladığı güvenceyle uykuya dalmışlardır. hiçbir kaygı, uyarı heyecanlandırmaz onları. ellerinden kaçabilecek avları da yoktur. alabildiğine iyimserlerdir ve kendilerini güvenlik içinde bulurlar. bu nedenle silahlarını bırakmışlardır.” / İbni Haldun

”Kıtlık zamanlarında insanları açlık değil, alışmış oldukları tokluk öldürür.” / İbni Haldun

”Şehirlerin de bir ruhu vardır. Bir şehirde yaşayan insanlar zamanla yaşadığı şehrin ruhuyla karakteristik açıdan özdeşleşirler…” / İbni Haldun

”Devletler de tıpkı insanlar gibi doğar, büyür, yaşlanır ve ölürler.” / İbni Haldun


”Zulüm, umranın harap oluşunun habercisidir.” / İbni Haldun

”Zulüm, devletin ve hakimiyetin yok oluşunun habercisidir.” / İbni Haldun

”Şehirlerin de bir ruhu vardır. Bir şehirde yaşayan insanlar zamanla yaşadığı şehrin ruhuyla karakteristik açıdan özdeşleşirler.” / İbni Haldun

”Akletmek Müslümanlar tarafından terk edildi ve bu yüzden zelil bir hale düştüler.” / İbni Haldun

”Coğrafya kederdir.” / İbni Haldun

”Aklın bir çok mertebeleri var. önce dış dünyanın id­rakı: taakkul. Taakkul demek tasavvur demektir, buna akl-ı temyizi de derler. İnsan bu meleke ile faydalıyı za­rarlıdan ayırır.” / İbni Haldun

”Bil ki mantık ilminde esas, ispat etmektir.” / İbni Haldun

”Barbarlar savaşla yenip fetheder, medeniyetse sulhla fethedeni fetheder.” / İbni Haldun

”Bil ki kötü ve yerilmiş ahlaktan uzaklaşıp, üstün bir ahlaka ve kişiliğe sahip olmak, ancak kişinin kendisinde bir kemal ve yeterlilik vehmetmesiyle ve insanların kendisinin ilim ve sanatına muhtaç olduğunu hissetmesiyle gerçekleşir.” / İbni Haldun


”İnsanların, başkalarının mükemmelliğini ve kendilerinden üstün olduklarını kabullenmeleri çok az görülecek bir durumdur.” / İbni Haldun


Gayri memnunlar, medeniyet kuramazlar. / İbni Haldun


İnsanların bir arada toplanmaları sırf geçinmelerini sağlamak ve nefislerini korumak içindir. / İbni Haldun

Her akıl, gücünün yetmediği ve idrak edemediği şeyleri inkar eder. / İbni Haldun


Her şeyin en önce ortaya çıkan kısmına bedavet ve bedevi dendiği gibi, insan topluluklarının ilk ortaya çıkan iptidai biçimlerine de bedavet ve bedevilik denir. / İbni Haldun


Aklın bir çok mertebeleri var. önce dış dünyanın idraki taakkul. Taakkul demek tasavvur demektir, buna akl-ı temyizi de derler. İnsan bu meleke ile faydalıyı za­rarlıdan ayırır. / İbni Haldun

Bil ki kötü ve yerilmiş ahlaktan uzaklaşıp, üstün bir ahlaka ve kişiliğe sahip olmak, ancak kişinin kendisinde bir kemal ve yeterlilik vehmetmesiyle ve insanların kendisinin ilim ve sanatına muhtaç olduğunu hissetmesiyle gerçekleşir. / İbni Haldun

Çünkü insanların, başkalarının mükemmelliğini ve kendilerinden üstün olduklarını kabullenmeleri çok az görülecek bir durumdur. / İbni Haldun

Mağluplar galipleri taklit ederler. / İbni Haldun

İnsan, alışkanlıklarının çocuğudur. / İbni HaldunBu yazı, islam alimlerinin özlü sözleri, müslüman bilim adamları sözleri, ibni haldun sözleri, ibni haldun özlü sözleri, islam filozofları, islam filozofları sözleri, dini felsefe sözleri, hayat felsefesi sözleri ile ilgilidir.