8 Ağustos 2017


SEÇME SÖZLER / İBNİ SİNA


(980-1037)

İbni Sina Kimdir? Kısaca(Ebu Ali el Hüseyin)

980 yılında bugünkü Özbekistan sınırları içinde yer alan Buhara yakınlarında bulunan Afşana kentinde dünyaya gelmiştir. İbn’i Sina’nın babası Abdullah, saygın bir bilim adamıydı. Buhara’da iyi bir eğitim gören İbn’i Sina olağan üstü zeka ve hafızası ile henüz 10 yaşına Kuran-ı  kerim’i ezberlemişti. 14 yaşına geldiğinde öğretmenlerini bile geçmek üzereydi. Tam adı, Ebu Ali el Hüseyin İbn’i Abdullah İbn’i Sina el Belhi ‘dir.

İbn’i Sina adını daha çok tıp ile duyursa da felsefe , matematik, fizik, kimya, müzik, astronomi gibi bilgi ve becerilerle donanımlıdır. Matematik konusunda matematik terimlerinin manaları; astronomi alanında ise duyarlı gözlemler yapma ile ilgilenmiştir.

İbn’i Sina tıp alanında yaptığı çalışmalar ve incelemeler sonucunda hastalıklara sebep veren gözle görülmeyen yaratıklar olduğunu yani mikroplar olduğunu fark etmiştir. Mikroskop’un olmadığı bu dönemde böyle bir şeyin iddia edilmesi ise çok dikkat çekicidir.

Önemli İslam düşünürlerinden olan İbn’i Sina ilahiyattan ve ahlak ve siyaset felsefesi de dahil olmak üzere bir çok bilimle ilgilenmiştir. İbn’i Sina 1037 de Hemedan da mide rahatsızlığı yüzünden hayata gözlerini yummuştur.

İbn’i Sina’nın başlıca eserleri : El-Kanun fi’t-Tıb (Hekimlik Yasası), Kitabü’l-Necat ( Kurtuluş Kitabı), Risale fi-İlmü’l-Ahlak (Ahlak Konusunda Kitapçık), İşarat ve’l-Tembihat (Belirtiler ve Uyarılar), Kitabü’ş-Şifa (Sağlık Kitabı).

Seçme Sözler / İbni Sina


İlim ve sanat ittifak görmediği ülkeyi terk eder. / İbni Sina

Dünya bir eğlence ve oyun yeri değildir. / İbni Sina

Hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir. / İbni Sina

İnsanın ruhu kandil, bilim onun aydınlığı ve tanrısal bilgelik de kandilin yağı gibidir. Bu yanar ve ışık saçarsa o zaman sana diri denilir. / İbni Sina

Kendinin ne olduğunu bilen insan, bazı kendini bilmezlerin, onun hakkında söylediklerinden etkilenmez. / İbni Sina

Bildim ve anladım ki hiçbir şey bilinmemiş ve hiçbir şey anlaşılmamıştır. / İbni Sina 

Bilinmeyen her şey bilinen aracılığıyla bilinir. Fakat her bilinen, bilinmeyene götürmez. Her bilinmeyenin onu kendisiyle bilebileceğimiz uygun bir bilineni vardır. Bilinmeyenden bilinene doğru onu bilmek için yürünecek bir yol vardır. Mantık bilinmeyenin bilinen ile bilinmesini sağlayan ilimdir. / İbni Sina

Dünya, aklı olup dini olmayan adamlarla, dini olup aklı olmayan insanlar olarak ayrılmıştır. / İbni Sina

Ölümden sonraki yaşam, dinlerden öğrenilen bir kavramdır. Ölümden sonraki yaşamın gerçekliliğini kanıtlamak için dini dogmalara inanmak ve peygamber sözlerini kabul etmek mümkün değildir. / İbni Sina

İnsan avunur, aldanır; günler ise durmadan geçer, ilerler. / İbni Sina

Hayatın genişliği, uzunluğundan daha önemlidir. / İbni Sina

Tedavi edilemeyecek hastalık yoktur, iyileşmeye niyeti olmayan hastalar vardır. / İbni Sina

Ruhsal bir hayal gücü vardır. Bu güç, hastalıkları oluşturabileceği gibi, var olan rahatsızlıkları da ortadan kaldırabilir. Beden, ruhsal hayal gücünün emirlerine itaat etmek zorundadır. / İbni Sina

Ben öküzden korkarım çünkü onun silahı var ama aklı yok. / İbni Sina


Bu yazı, ibni sina kimdir kısaca, ibni sina kimdir kısaca hayatı ve eserleri, ibni sina sözleri, müslüman bilim adamları sözleri, bilim adamlarının söylediği özlü sözler, türk bilim adamlarının sözleri ile ilgilidir.

0 YORUM:

Yorum Gönder