16 Eylül 2017

ALTIN ÖĞÜTLER-16
Seyyid Ahmed Siyâhî (ra)'nin Öğütleri


Kastamonu velîlerinin büyüklerinden Seyyid Ahmed Hicâbî (rahmetullahi aleyh) hazretlerinin babası ve hocası olan Seyyid Ahmed Siyâhî (rahmetullahi aleyh) hazretleri icâzetnâmeyi verdik­ten ve “Ey kalplerin sevgilisi olan oğlum!” dedikten sonra özetle şu nasihatları yapmıştır.


“Ey kalplerin sevgilisi olan oğlum!”Âlimlere, tasavvuf ehline, Kur´ân-ı kerîm ehline hürmet et!

Cömert ve güler yüzlü ol. Herkese ihsân ve iyilikte bulun. 

Hatâ ve kusurları affet, görmemezlikten gel. Kendini hiç kimseden fazîletli, üstün zannetme. 

Bi­risi sana hased ederse, ona mâni olmak için kendini zahmete sokma, onun işini Allahü teâlâya bırak. 

Sen kıymetli ömrünü Resûlullah efendi­mizin sünnet-i seniyyesine uymakla geçir. Vakitlerini dînin emirlerine uyarak kıymetlendir. 

Nefsini dâimâ hesâba çek. 

Dünyâya sarılmış, ona gönül vermiş olanlarla bulunma. Onlarla sohbet ve berâberlik; gam, ke­der ve üzüntü getirir. 

Devamlı âhiret kardeşlerini ve iyi arkadaşlarını art­tırmaya çalış. Onlarla her zaman sohbet et. Evliyânın bü­yükleri ve Allahü teâlâ ile berâber ol. Buna gücün yetmezse, Allahü teâlâ ile be­râber olanlarla ol ki, seni Allahü teâlâya kavuştursunlar.”Not: Bu yazı, Seyyid Ahmed Siyâhî sözleri ve öğütleri, altın öğütler, gençlere nasihatler, talebelere öğütler, talebelere nasihatler, çocuğa verilecek öğütler, babadan çocuğuna öğütler, babadan oğula nasihat sözleri ile ilgilidir..