16 Eylül 2017

ALTIN ÖĞÜTLER-18


İmâm-ı Şâfiî (ra)'nin Öğütleri


Şâfi mezhebinin kuru­cusu ve evliyânın büyüklerinden İmâm-ı Şâfiî (rahmetullahi aleyh) haz­retlerinden biri nasîhat isteyince buyurdular ki: 


“Senden daha çok malı ve parası olan kimseyi kıskanma. O malına ve parasına has­retle ölür. 

İbâdeti ve tâatı çok olan kimselere gıpta et. Yaşayanlar da so­nunda ölecekleri için, onların dünyâ­lıklarına özenmeye değmez.”

****

"Hiçbir kimse yoktur ki, dostu ve düşmanı olmasın. Mâdem ki böyle­dir, o halde Allahü teâlâya itâat edenlerle berâber bulun, onları sev."

****

"Dünyâda zâhit ol, dünyâ malına bağlanma! Âhireti is­teyici ol, onun için çalış! Her işinde Allahü teâlâyı hatırla. Böyle yaparsan, kurtulmuşlardan olursun. Ruhsat ve teviller ile uğraşan âlim­lerden fayda gel­mez."

****

"İbret almak istersen, hatâ sâhibi kişilerin âkıbetlerine bak da kalbini topla."

****

“Dünyâ sevgisi ile Allah sevgisini bir arada toplarım iddiâsında bu­lunmak, yalandır.”

****

“Âlimlerin güzelliği, nefslerini ıslah etmeleridir. İlmin süsü, şüpheli şeyler­den sakınmak, yumuşak olup, sertlik göstermemektir.”


Abdullah bin Muhammed Bekrî şöyle anlatmıştır: 


“İmâm-ı Şâfiî ile Bağ­dat´ta nehir kenarında oturuyorduk. Bir genç gelip abdest almaya başladı. Fakat abdesti yanlış aldı. İmâm-ı Şâfiî o gence; “Abdesti tam al. Allahü teâlâ sana dünyâ ve âhiret saâdeti versin.” buyurdu. Genç tekrar abdest alıp, yanımıza geldi ve bana nasîhat et, öğret deyince;


İmâm-ı Şâfiî şöyle buyurdu: "Allahü teâlâyı bilen, necât (kurtuluş) bulur. 

Dîninde titizlik gösteren, kötülüklerden kurtulur. 

Nefsini ıslah eden, saâdete ka­vuşur."

İmam: Biraz daha ister misin? dedi. 

Genç: evet deyince, şöyle devâm etti: 


“Kim şu üç şeyi yaparsa îmânı kâmil olur:


1) Emr-i bilmârûf yapmak, yâni Allahü teâlânın emirlerini yapmak ve yaymak.

2) Nehy-i anilmünker yapmak, yâni Allahü teâlânın yasaklarını yap­mamak ve yapılmaması için uğraşmak.

3) Her işinde Allahü teâlânın dinde bildirdiği hudutlar içinde bulun­mak.” buyurdu. 

Sonra, “Biraz daha ister misin ” deyince.
Genç; “İhsân ediniz efen­dim.” deyince,

İmam-ı Şafıî şöyle buyurdu: 


"Dünyâya bağlanıp, ona düşkün olma, âhireti iste. 

Bütün hâl ve hareketinde Allahü teâlâyı hatırla ki, kurtulanlardan olasın."

Bu nasîhatleri dinleyen genç, son derece memnun olup, benim yanıma yaklaşarak, bu zât kimdir, dedi. 

Ben de İmâm-ı Şâfiî olduğunu söyleyip tanıttım. 

Bunun üzerine genç; bugün ne bahtiyârım ki, böyle büyük zâtı görüp, nasîhatını dinle­dim.” dedi.”


Not: Bu yazı, İmâm-ı Şâfiî (ra)'nin Öğütleri, altın öğütler, anlamlı nasihat sözleri, islam büyüklerinden öğütler, öğrencilere nasihatler, öğrencilere öğütler, dini nasihatler, kısa güzel nasihat sözleri ile ilgilidir.