17 Eylül 2017

ALTIN ÖĞÜTLER-19Şems-i Tebrîzî (ra)'nin ÖğütleriTebriz'den çıkarak Konya´ya Mevlana Mevlana hazretlerinin yanına gelen ve Mevlana Hazretlerine Hocalık yapan büyük velîlerden Şems-i Tebrîzî (rahmetullahi aleyh) bir gün dostlarına şöyle nasîhatta bulundu: 

Çâre Yoktur


“Âhireti terk edip, dün­yâya tâlib olup muhabbet edenlere, mal kazanıp zengin olmaktan başka çâre yoktur. 

Âhirete tâlib olan kimselere de, ölmeden önce ibâdet yaparak, dîn-i İslâma hiz­met ederek gayretle çalışmaktan başka çâre yoktur. 

Allahü teâlânın tâlibi olan kimselere, O´na kavuşmak arzusu içinde olan­lara, mihnet, meşakkat, dert ve belâlara katlanmaktan başka çâre yoktur. 

İlmi taleb edenlere, yâni âlim olmak isteyenlere, herkesin gözünde hakîr olmak ve yalnız, kimsesiz, garip kalmaktan başka çâre yoktur. 

Çünkü, kim ilim öğrenmek arzusunda olursa, onun üzüntüsü çok olur. Onu ren­cide ederler. Huzura kavuşması için her türlü derde, belâya sabretmesi lâzımdır. Her kim kendini üstün görürse, onun sonu zillete düşmek­tir. 

Hesapsız, sonunu düşünmeden malını sarfedenler, fakir olurlar. Her kim fa­kirliğe sabreder, kanâatkâr olursa, sonunda zenginliğe ulaşır. 

Her kim­senin, kendisinde bulunan iki şeyin birisini öldürüp, birisini diri tutmaya çalışması lâ­zımdır. Öldürmesi îcâb eden şey nefsidir. Çünkü nefsi öl­dürmedikçe, rahata er­mek düşünülemez. Diri tutması lâzım gelen şey de, gönüldür. Çünkü gönlü ölü olanların mesûd ve bahtiyâr olması düşünülemez.”


Not: Bu yazı, Şems-i Tebrîzî öğütleri, altın öğütler, dini nasihat sözleri, türk büyüklerinden nasihatler, gençlere öğütler, en güzel öğütler, müslümanlara öğütler, müslümanın öğrenmesi gerekenler ile ilgilidir.