17 Eylül 2017

ALTIN ÖĞÜTLER-20


Şeyh İbni Nûh (ra)'nin Öğütleri


Mısır'ın büyük velîlerinden, kelâm âlimi ve şâir Şeyh İbni Nûh (rahmetullahi aleyh) hazretlerinin, El-Vahîd fî Sülûk-i Ehl-it-Tevhîd isimli kıymetli bir kitabı vardır. Talebelerinden birine şöyle nasîhat etti:

Her zaman şu hususlara riâyet et: 


1) Evini temiz tut! 

2) Gıybeti terket! 

3) Âhiret işlerine sarıl!

4) Dâimâ Allahü teâlâyı an, O´nu hâtırından çı­karma! 


Bun­lardan sonra şunları yap: 


Senden ayrılacak şeyden, o seni terk etmeden önce, sen ondan ayrıl.

Sana lâzım olacak şeye, o şey sana lâzım olmadan önce, ona sâhib ol! 

Tak­vâya sarıl! 

Her şeyi Allah için yap!Bütün hayırlar şu beş şeydedir: 


1) Allah için sevmek. 

2) Allahü teâlâ'ya kulluk vazifelerini samîmî ve doğru olarak yapmak. 

3) Allahü teâlâ'nın emirle­rine uymak. 

4) Allahü teâlâ'nın yasak ettiği şeylerden sa­kınmak. 

5) Allahü teâlâ'dan uzaklaştıracak işleri bırakıp, O´nun rızâsını kazandıracak işleri yapmak.Bunlardan sonra şu beş şeyi yapmalıdır: 


1) Allahü teâlâ'nın sevdiğini sev­mek. 

2) Allahü teâlâ'nın buğzettiğine buğzetmek. 

3) Allah için sab­retmek. 

4) Allahü teâlâ'nın hükmüne rızâ göstermek. 

5) Her işini Allahü teâlâ'ya havâle et­mek. Allahü teâlânın dilediği ve takdîr ettiğini güzel görmek.Şu hasletleri kendinde bulundur: 


Ahlâkını iyi yap. 

Vakitlerinin kıyme­tini bil. 

Kaçırdığın şeye üzülme. 

Gelenden memnûn ol. 

Allahü teâlânın bütün mah­lûkâtına karşı şefkatli ol.


İnsanlarla arkadaşlık ederken şunlara riâyet et: 


Onlardan gelen ezi­yet ve sı­kıntılara sabret. Fakat sen onlara kat´iyyen eziyet etme. 

İyi ol­sun, kötü olsun, bütün herkese iyilik yap. 

Onlara adâletle muâmele et. 

Onlara Allah için nasîhatta bulun.


İnsanlara karşı kendinde şu vasıfları bulundur: 


1) İnsanların arasında selâmı yay. 

2) Onlardan aç olanları doyur. 

3) Onlara karşı yumuşak ko­nuş. 

4) Herkese güler yüz göster. 

5) İnsanlarla münâkaşa ve münâzara yapma!İnsanlar arasında şunlara da riâyet et: 


1) Onlara düşmanlık yapma. 

2) On­larla münâkaşa yapma. 

3) Onlar arasında lüzumsuz konuşma. 

4) Onların kusûr ve eksiklerini ortaya koyma!


Yine insanlara karşı dikkat edilecek hususlar: 

Kişi­nin kendisini, insanların en aşağısından bile daha üstün görme­mesi gerekir. 

Çünkü kişi, Allahü teâlâ katında durumunun ne olacağını bilemez. 

Hiç kimseyi küçümsememeli, hiç kimse ile alay etmemelidir. 

Çünkü Allahü teâlâ, insanı en güzel şekilde yaratmıştır.


Yine kişiye, insanlar arasında şunlar gerekir: 


İnsanların arasını ıslâh etmeli. 

Onların arasındaki ihtilâf ve anlaşmazlıklara girmemelidir. 

Onların ufak tefek hatâ ve kusûrlarını görmezlikten gelmeli, onları örtmelidir. 

Îkâz edilmesi gere­kiyorsa, uygun şekilde söylemelidir. 

Gücünün yettiği nisbette iyilikle emredip, kötülükten men etmelidir. 

Onlara yumuşaklıkla muâmele etmelidir.Not: Bu yazı, Şeyh İbni Nûh öğütleri, El-Vahîd fî Sülûk-i Ehl-it-Tevhîd'den nasihatler, güzel öğüt verici sözler, kısa güzel nasihat sözleri, dini nasihat sözleri, güzel ahlakla ilgili sözler ile ilgilidir.