19 Eylül 2017

ALTIN ÖĞÜTLER-21
Abdülhâlık Goncdüvânî (ra)'nin ÖğütleriEvlîyanın önderlerinden ve İslâm âlimlerinin büyüklerinden Abdülhâlık Goncdüvânî (rahmetullahi Aleyh) hazretlerinin mânevî oğlu Şeyh Ev­liyâ Kebir´e yaptığı nasîhatlerinden her biri bütün müslümanlar için birer kıy­metli inci değerinde düsturlardır. 

Abdülhâlık Goncdüvânî Nasihati:


Manevi Oğlu Şeyh Ev­liyâ Kebir´e yaptığı nasîhati Şöyledir.

Yavrucuğum!!

Sana ilim tahsili ile edeb öğrenmeyi tavsiye ede­rim. 

Hemen her zaman Allahü teâlânın huzurunda olduğunu bil ve dikkat et. 

Geçtiğimiz asırlardaki büyük âlimlerin izini bırakma. 

Resûlullah efen­dimizin sünnetine uygun davran. 

O sünnetin ha­kîkî uygulayıcısı olan eshâbın davranışını da gözünden ırak etme. 

Fıkıh ve hadîs öğren. 

Câhil tarîkatçilerden sakın. 

Şöhret peşinde koşma, şöhret âfettir, tehlike­lidir. 

Hemen her hâlinle insanlardan biri gibi yaşa. 

Namazını her zaman cemâ­atle kılmaya gayret et. 

Bid´at sâhibi sapıklar ile ve dünyâya düşkün kimselerle arkadaşlık etme. 

Kâdılık ve müftülük gibi övülen bir makam da olsa herhangi bir makâma meyletme. 

Devlet idarecileri ve onların adamları ile dostluk kurma. 

Din dışı hareketleri ile meşhur, sözünü bil­meyen kötü kimselerle de arkadaş­lık etme. 

Az konuş, az ye, az uyu. 

Oturmak için daha çok ıssız yerleri tercih et. 

Helâl yemeye çok gayret eyle. 

Şüpheli şeyleri terk et. 

Çok kere dünyâlık isteği sana ağır basar. 

Ağır basan bu taleb için yola düşersen, dînin elden gider. 

Çok gülme. Kahkaha ile gülmek kalbi öldürür. 

Kimseyi hakîr görme. 

Kimse ile mü­nâ­kaşa etme. 

Kimseden bir şey isteme. 

Hiç kimseye sana hizmet etmesi için emir verme. 

Tasavvuf büyüklerine dil uzatma. 

Onları inkâr eden fe­lâkete düşer. 

Gözlerin yaşlı, amelin temiz olsun. 

Yenisinin gereği olma­dığı zamanlarda eski elbise giy. 

Sermâyen fıkıh, din bilgisi, evin mescid olsun.Not: Bu yazı, Abdülhâlık Goncdüvânî öğütleri, altın öğütler, önemli sözler, önemli bilgiler, önemli özlü sözler, önemli nasihatlar, anlamlı nasihat sözler, dini nasihat sözleri, baba nasihat sözleri, evlada nasihat sözleri ile ilgilidir.