19 Eylül 2017

ALTIN ÖĞÜTLER-22
Gavs-ül-âzam Seyyid Abdülkâdir Geylânî (ra)'nin ÖğütleriEvliyânın büyüklerinden Gavs-ül-âzam Seyyid Abdülkâdir Geylânî (rahmetullahi aleyh) buyurdular ki:“Büyük Alimlere Tâbi Olunuz!!!Bid´at yoluna, dinde olmayıp, sonradan çıkarılan şeylere sapmayınız. 

İtâat ediniz, mu­hâlefet etmeyiniz. 

Sabrediniz, sızlanmayınız. 

Sâbit kalı­nız, ayrılıp dağılmayınız. 

Bekleyiniz, ümit kesmeyiniz. 

Özünüzü günahdan temizleyiniz, kirletmeyiniz. 

Hele Rabbinizin kapısından hiç ay­rılmayınız.”

****

Ey oğul! 


Senin düşüncen, yiyecek, içecek, giyecek ve dünyâ lezzet­leri ol­masın. 

Bütün bunlar, nefsin ve insan tabiatının istediği şeylerdir. 

Kalbin düşün­cesi nerede, nefsin ve tabiatın istekleri nerede Kalbin dü­şüncesi Allahü teâlâdır.

Senin düşüncen, Rabbin ve O´nun katında bulu­nan nîmetler olmalıdır. 

Dünyâdan (haram ve şüphelilerden) ne terkedersen, mutlaka bunun karşılığında âhirette ondan daha hayırlısı vardır. 

Ömründe sâdece şu içerisinde bulunduğun günün kaldığını farz et de âhiret için hazırlık yap.”

****

Yapılan nasîhatı kabul et!!!


“Kardeşinin sana yaptığı nasîhatı kabul et. 

Ona muhâlefet etme. 

Çünkü o, senin kendinde göre­mediğin şeyleri görür. 

Bunun için Resûl-i ekrem; “Mümin, müminin aynasıdır.” buyurmuştur. 

Mümin, din kardeşine yapmış olduğu nasîhatlerde samîmîdir. 

Onun göremediği şeyleri bildirir. 

Ona, iyilikler ve kötülükler arasındaki farkı gösterir. 

Ona, lehinde veya aleyhinde olan şeyleri anlatır.”

****

Acele Etme!!!


“Acele etme. 

Acele eden, ya hatâ yapar veya hatâlı duruma yakın olur. 

Ağır ve temkinli hareket eden, o işte ya isâbet kayde­der veya isâbet etmeye yaklaşır. 

Acele şeytandandır. 

Ağır ve temkinli hareket etmek Allahü teâlâdandır.

Umûmiyetle aceleye se­bep, dünyâlık toplama hırsı­dır. 

Kanâat sâhibi ol. 

Kanâat bitmeyen bir ha­zînedir.”

****

Hayâtı Ve Ömrü Fırsat Bil!!!


“Hayatta olduğunuz müd­detçe, ömrü fırsat biliniz. 

Bir müddet sonra hayat kapısı kapanacak, bu dünyâ­dan ayrılacaksınız. 

Gücünüz yettiği müddetçe hayırlı işler yap­mayı ganîmet biliniz. 

Tövbe kapısı açıkken ve elinizde bu imkân varken bunu fırsat biliniz. 

Tövbe ediniz. 

Duâ etmeye imkânınız varken, duâ edi­niz. 

Sâlih kimselerle berâ­ber olmayı fırsat biliniz.”

Not: Bu yazı, Gavs-ül-âzam Seyyid Abdülkâdir Geylânî öğütleri, evlada nasihat sözleri, nasihat verici sözler, özel öğütler, kısa güzel nasihat sözleri, büyük alimlerden nasihatler, özel nasihatlar ile ilgilidir.