19 Eylül 2017

ALTIN ÖĞÜTLER-23


Ahmed Gazâlî (ra)'nin Öğütleri


İran´lı evliyânın büyüklerinden ve fıkıh âlimi Ahmed Gazâlî (rahmetullahi aleyh) zamânını hep vâz u nasîhat veya Allahü teâlâya ibâ­detle geçirirdi. İnsanlara sık sık vakitlerini boş geçirmemeleri ile ilgili olarak şöyle nasîhat ederdi:


Fıkıh Âlimi Ahmed Gazâlî Öğütleri;


Şunu iyi bilin!!!

İnsanlar bu âlemde yolculuk halindedirler. 

Onların ilk konakları beşik, sonuncusu ise kabirdir. 

Hakîkî vatan, ya Cennet veya Cehennem´dir. 

İnsanın ömrü, sefer mesâfesini teşkil eder. 

Yıllar konak yerleri, aylar fersahlar, günler kilometreler, nefesler metrelerdir. 

Yapmış olduğu iyilik, tâat ve ibâdetler azığıdır. 

Ömrünün en kıymetli sermâyesi vakitle­ridir. 

Şehvet ve şehevî arzular, yolunu kesen eşkıyâdır. 

Kazanç ve kârın; Cennet´i ve oradaki ebedî nîmetleri elde etmek, Allahü teâlânın rızâsına ve ce­mâline mazhar olmaktır. 

Zararın ise; Cehennem´de çeşitli azaplara mâruz kalmak, Allahü teâlânın rahmet ve cemâlinden uzaklaşmaktır.

****

Şunu iyi bilin!!!

Kim hesapsız Cennet´e girmek isterse, vakitlerini Allahü teâlânın be­ğendiği şeylerle geçirsin. 

Kim âhirette, hasenât kefesinin ağır gelmesini isterse, vakitlerinin çoğunu ibâdet ve tâatla geçirsin. 

Kim sâlih bir amel işler, sonra da günâh işlerse, onun durumu tehlikelidir. 

Fakat ümit kesil­miş de değildir. 

Af, Allahü teâlânın keremindendir. Umulur ki, Allahü teâlâ onu affeder.

****

Şunu iyi bilin!!!

Zannetmeyin ki, güneşin ve ayın seyrinden maksat, sıralı ve düzenli bir he­saptır. 

Gölgenin, nûrun ve yıldızların yaratılmasından maksat, s­dece insanların dünyâ işlerinde yardımcı olmak içindir. 

Bilakis insanların, vakitlerini ve za­manlarını onlar vâsıtasıyla bilip, âhiret ticâreti ve tâatlerle meşgûl olmaları için­dir. 

Allahü teâlâ Furkan sûresi altmış ikinci âyeti ke­rîmesinde meâlen; “Düşü­nüp ibret almak veya şükretmek isteyen kim­seler için, gece ile gündüzü birbiri ardınca geçiren yine O´dur.” buyuru­yor.
Not: Bu yazı, Ahmed Gazâlî  öğütleri, gazali nasihatleri, hocadan nasihat, müslüman nasihat, islami nasihat sözleri, anlamlı nasihat sözler, evlada en güzel söz, erkek evlatla ilgili güzel sözler ile ilgilidir.