19 Eylül 2017

ALTIN ÖĞÜTLER-24


Ahmed Şemseddîn Marmaravî (ra)'nin Öğütleri


Büyük  
Evliyâdan Ahmed Şemseddîn Marmaravî (rahmetullahi aleyh) bir sohbetinde talebelerine; “İyi dinleyiniz!” dedikten sonra şu nasihatte bulundular.


İyi dinleyiniz!!! 


“İnsanın kalbinde bir hevâ ağacı bitmiştir ki yedi dalı vardır. 

Her dal bir ta­rafa yönelir;

Birincisi göze, 
İkincisi dile, 
Üçüncüsü kalbe, 
Dördün­cüsü nefse, 
Be­şincisi ebnâ-i cinse (diğer insanlara), 
Altıncısı dünyâya, 
Yedincisi âhiretedir. 

Her dalın bir çeşit meyvesi vardır;

Göze yönelen da­lın meyvesi harama bakmaktır. 

Dile yöneleninki, başkasının ayıp ve kö­tülüklerini söylemek, gıybet etmektir. 

Kalbe yöneleninki, başkalarına kin ve düşmanlık etmektir. 

Nefse yöneleninki, şüpheli şeyler ile, haram ve mekruhları işlemektir. 

İnsanlara yöneleninki, onlar­dan üstün olmak, on­ları hor ve hakîr tutmak, aşağı görmektir. 

Dünyâya yönele­ninki, uzun emel sâhibi olmak, aş, iş, mal ve makam hırsı ile dolu olmaktır. 

Âhirete yönelen dal ise, üzüntü ve pişmanlıktır. 

İnsanda hevânın, arzu ve istek­le­rin kökü bâkidir, kalıcıdır. Elbette devamlı tâze dallar verir. Ancak Allahü teâlânın emirleri yerine getirilir, yasaklarından sakınılırsa hevâ ağacı kalpten sökülüp atılır. Kötü huyları, ahlâkları gidip, güzel huylar ile süsle­nir. Bu ise bir rehberin yol göstermesi ile mümkün olur.”Not: Bu yazı, Ahmed Şemseddîn Marmaravî sözleri ve öğütleri, heva ve heves ile ilgili sözler, talebelere öğüt ve nasihatler, gençlere öğüt ve nasihatler, özel söz ve nasihatler ile ilgilidir.