19 Eylül 2017

ALTIN ÖĞÜTLER-26


Ali bin Muhammed (ra)'nin Öğütleri


Buhârâ evliyâsından ve Şâfiî mezhebi âlimlerinden Ali bin Muhammed (rahmetullahi aleyh) biz insanlara şöyle nasîhat etti: Ey insanoğlu! 

Allahü teâlânın emirlerini hatırından çıkarma ve bütün âzâlarını O´nun yolunda kullan. Elin ayağın, gözün kulağın, itâattan çıkarsa; tekrar Allahü teâlânın ve O´nun Peygamberinin buyurduklarını onlara öğ­ret ve yaptırmaya çalış.

Ey insanoğlu! 

Körpe ve tâze olan şu gençliğinle gururlanma. Her şeye gücünün yetmesi, seni aldatmasın. Senden önce, gençlerin pek çoğu saçı sakalı ağarmadan bu dünyayı terk etti. Genç ve taze bir fi­dan iken göçüp gittiler. Farzet ki gençlik, sahibine bir takım özür olacak şeyler gösterir. İhtiyarın özrü yoktur. Onun ileri sürdüğü şeyler, şeytanın eğlencesi olacak şeylerden başkası değildir.

Ey sonu harâb olacak olan bir evi tamir etmeye çalışan kişi! 

Allahü teâlâya yemin olsun ki, bu çalışma; harâb olacak ömür için tâmirden başka bir şey değil de nedir?

Ey aklını, fikrini, gönlünü, mal-mülk toplamaya vermiş kişi! 

Böyle yapma, bu işlerden geri dur. Zîrâ mal-mülk sevincinin netîcesi, hüzün ve kederdir. Ağ­layıp, sızlamaktır. Onunla birlikte olmak, insanı Allahü teâlâ'ya ibâdet etmekten uzaklaştırır.

Ey insanoğlu!

İnsanların kalblerini kazanmayı, hoşnûd ve râzı etmeyi isteyerek, herkese iyilik et. 
İyilikten ayrılma. 
Bu yolda insanlara hizmetin devamlı olsun. Çünkü insan, iyiliğin kölesidir. Sana bir sıkıntı ve zarar gelirse, sen bunu yapanlara karşı gücün yettiğinde affedici ol ve hatâları görme!

Ey şu anda sevinç içerisinde olan insanoğlu! 

Sen gaflet uykusunda yatıyor­sun. Sevinç ve neşeni devamlı kalıcı sanma. Bu rüyâ, şimdi sana neşe ve sürûr veren bir zamandır. Sana cezâ, üzüntü ve sıkıntı veren zaman ise, uyanınca ge­lecektir.
Not: Bu yazı, Ali bin Muhammed sözleri ve öğütleri, evlada nasihat sözleri, nasihat verici sözler, insanlığa öğüt veren sözler, müslüman alimlerden sözler, etkileyici islami sözler ile ilgilidir.