20 Eylül 2017

ALTIN ÖĞÜTLER-27


Beşir Ağa (ra)'nin Öğütleri


İstanbul´da yetişen evliyâdan Beşir Ağa (rahmetullahi aleyh) hazretle­rinin talebelerine göndermiş olduğu mektubun bir bölümü şöyle­dir:


Ey Gözümün Nuru Evlatlarım!!


“Ey enbiyâ ve evliyânın sırrına âşık olanlar ve buna kavuşmayı iste­yenler! 

Nedir bu hâli­niz? 

Sizler yalnız istigfâr okuyup, Allahü teâlânın sevgisini elde etmeye gayret gösterip, ilâhî tecellilere kavuşuyor musu­nuz?

İşlerinizde, sözlerinizde dînin emirlerine uymanızı isterim.

Sakın ha! 

Dînin emirlerine muhâlif olarak, kendi aklınıza göre konuşmayınız. 

Dînin emirlerine uymakta aslâ ihmâlkârlık göster­meyiniz. 

Zâhirinizi dînin emirlerine uymakta, bâtınınızı Allah sevgisi nûru ile süslemeniz gerekir. 

Birbirinizle buluştuğunuz zaman, birbirinize sevgi ve te­vâzu gösteriniz. 

Birbirinizle dînin emirleri ve tasavvuf yolunun âdâbı gereğince fâideli şeyler konuşup, mâlâyânîden (boş sözlerden) sakınasınız. 

Yüz bin söz, bir pul kadar etmez. 

Söz, mânâyı bilmek ve bulmak içindir. 

Canın kurtu­luşu, mânâ iledir. 

Söz ile kurtuluş olmaz.

Şimdi herbiriniz, yolumuzu candan tâkip edip, mânâya kavuşmak, nefis ve şeytanın hilesinden kurtulmak için, cenâb-ı Rabb-ül âlemîne tam bir teveccüh ile teveccüh eyleyesiniz, yönelesiniz.

Mârifet sanıp, sattığınız (sarfettiğiniz) sözlerden sakınmanız gerekti­ğini bilmelisiniz. 

Haramdan sakınmalısınız. 

Her kim dikkat etmeyip, dînin emrine uymayan bir iş yaparsa bizden değildir. 

Onun dilini kesmek lâ­zımdır.”

Not: Bu yazı, Beşir Ağa sözleri ve öğütleri, altın öğütler, önemli sözler, öğretmen tavsiyeleri, hayat hakkında tavsiyeler, kişisel gelişim ve hayata dair tavsiyeler, öğrencilere tavsiyeler, talebelere nasihatler, gençlere tavsiyeler ile ilgilidir.