20 Eylül 2017

ALTIN ÖĞÜTLER-29


Bos­tan Çelebi (ra)'nin Öğütleri


Mevleviyye yolunun büyüklerinden ve yüksek hâller sâhibi velî Bos­tan Çelebi (rahmetullahi aleyh) hazretleri Uzun yıllar verdiği ders­lerle yüz­lerce kıymetli talebe yetiştirip, vefâtına yakın onlara şu nasîhatlarda bulundu:

“Halîfelerimize itâat ediniz. 

Onların himmetleri ile dedelerimizin bere­ketle­rine kavuşmaya çalışınız. Onlar hakkında îtikâdınız ve inancınız temiz olsun. 

Muhâlefet edenlerin vesveselerinden sakınınız. 

Mesnevî´nin işâretlerini üstâddan, ehlinden öğreniniz. 

Vakitlerinizi Allahü teâlânın be­ğendiği şeyleri elde etmeye çalışmakla geçiriniz. 

Nefsin arzu ve istekle­rinden sakınıp, ibâdet­leri yerine getirmekte gevşeklikten sakınınız. 

Bun­lardan geri durmayınız. 

Halle­rinizi ve niyetlerinizi düzeltiniz. 

Ahlâkınızı güzelleştiriniz. 

Böylece kıyâmet günü pişmân olmak durumu ile karşı karşıya kalmazsınız.”Not: Bu yazı, velilerden öğütler, velilerden tavsiyeler, Bos­tan Çelebi sözleri ve öğütleri, yaşam tavsiyeleri, önemli sözler, öğrencilere söylenecek güzel sözler, islam büyüklerinden nasihatler ile ilgilidir.