20 Eylül 2017

ALTIN ÖĞÜTLER-30


 İmam-ı Câfer-i Sâdık (ra)'nin Öğütleri


Ehl-i beytten ve meşhûr velîlerden İmâm-ı Câfer-i Sâdık (rahmetullahi aleyh) hazretlerinin evine, bir gün Süfyân-ı Sevrî hazretleri gitti.

Süfyân-ı Sevrî; “Bana bir hadîs-i şerîf nakletmedikçe buradan ayrıl­maya­cağım, ey İmâm! Senden nasihat alacak bir şey işitip gideyim.” dedi.

Câfer-i Sâdık; 

“Çok sözün sana faydası yoktur. Ben atalarımdan ri­vâyetle Resûlullah´tan bildirilen şu üç şeyi sana anlatayım.” dedi. 

****

Bu üç şey şudur:

1- Allahü teâlânın nîmetine kavuşan ve bu nîmetin devamlı olmasını isteyen kimse, Allah´a hamd ve şükrünü çoğaltsın! 

Zîrâ Allahü teâlâ Kur´ân-ı kerîmde İbrâhim sûresi onuncu âyetinde meâlen; 


“Nîmetlerimin kıymetini bilir, emretti­ğim gibi kullanırsanız, onları arttırırım. Kıymetini bilmez, bunları beğenmezse­niz, elinizden alır, şiddetli azâb ederim.” bu­yurdu.

2- Bir kimse, rızkı azaldığı zaman çok tövbe ve istigfâr etsin! 

Zîrâ Allahü teâlâ Nuh sûresinde tövbe ve istigfâr edenlerin, günâhlarını bağışlaya­cağını ve rızıklarını arttıracağını vâd ediyor.

يُرْسِلِ السَّمَٓاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراًۙ


"(Mağfiret dileyin ki,) üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin,"  (Nûh; 11) 

وَيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَبَن۪ينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ اَنْهَاراًۜ


"Mallarınızı ve oğullarınızı çoğaltsın, size bahçeler ihsan etsin, sizin için ırmaklar akıtsın."  (Nûh; 12) 

3- Bir kimse sultandan veya herhangi şeyden sıkıntı görür ve bir belâya uğ­rarsa; 


ﻻَحَوْلَ وَﻻَ قُوَّ ةَ ِاﻻَّ بِا للهِ العَڵيِّ اَڵْعَظِيمِ
“Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.” desin!

****

Bunun üzerine Süfyân-ı Sevrî, İmâm-ı Câfer´in elini tuttu ve ona dedi ki:


“Hepsi, bu üçü müdür ” 

Câfer-i Sâdık; 


“Bunları iyi anla! Allahü teâlâya yemin ederek söylüyorum ki, bunları yaparsan çok ihsânlara, iyiliklere kavuşursun.” buyurdu.

****

Yine buyurdular ki: 

“Beş kimsenin sohbetinden, yâni beş kimse ile berâber bulunmaktan sakın: 

Birincisi;
Yalan söyleyenden sakın. Çünkü ona dâimâ aldanırsın. Sana iyilik yapayım derken, kötülük yapar. 

İkincisi;
Cimriden sakın. 

Üçüncüsü;
Ahmaktan yâni aklı az olandan sakın. Çünkü en çok işine yarıyacağı zaman, seni bırakır. 

Dördüncüsü;
Kötü kalbli kimseden sakın. Çünkü işi bozu­lunca, seni harcar. 

Beşincisi;
Fâsıktan yâni günâh işlemekten utanmayan kimse­den sakın! Çünkü, seni bir lokma ekmeğe satar.”

****

“Bir mümin kardeşine âit hoş olmayan bir iş duyarsan, birden yet­mişe kadar özür kapısını araştır. 

Bulamazsan belki benim anlamadığım bir özür kapısı var­dır de ve kapa.”

****

“Müslüman kardeşinizden mânâsını anlamadığınız bir söz duyarsa­nız, iyiye yorunuz. 

Daha iyisi kâbil olmayacak kadar iyiye yorumlayınız. 

Anlayamamak­tan dolayı kendinizi ayıplayın.”

****

“Bu dört şeyi, her şerefli kimsenin yapması gerekir. Yapmaması ona yakış­maz:

1. Bulunduğu meclise babası gelirse ayağa kalkmak,

2. Misâfire hizmet etmek.

3. Yüz tâne hizmetçisi olsa, muhtâc olmadığı zaman bineğine yardım iste­meden binmek.

4. İlim öğrendiği hocasına hizmet etmek.”

****


“Sadaka vererek rızkınızı çoğaltınız. 

Zekât vererek mallarınızı koru­yunuz. 

İktisâd eden, tasarrufa riâyet eden aldanmaz. 

Tedbirli, düzenli yaşamak, geçi­min yarısıdır. 

İnsanlarla iyi geçinmek, aklın yarısıdır.”Not: Bu yazı, altın nasihatler, altın öğütler, İmâm-ı Câfer-i Sâdık sözleri ve öğütleri, islam büyüklerinden nasihatler, etkileyici islami sözler, dini tavsiyeler, islam  büyüklerinden tavsiyeler ile ilgilidir.