21 Eylül 2017

ALTIN ÖĞÜTLER-31


 İmam Câfer-i Sâdık (ra)'nin Öğütleri


İmam Câfer-i Sâdık hazretlerinin oğlu Mûsâ Kâzım için yaptığı nasîhatı tüm müslümanlara yapmış olup çok meşhûrdur. Oğluna buyurdu ki: “Ey oğlum;

kendi rızkına râzı ol! 

Kendi rızkına râzı olan, kimseye muhtâc olmaz. 

Gözü başkasının malında olan, fakir olarak ölür. 

Allahü teâlânın taksim ettiği rızka râzı olmayan, O´nu kazâ ve kaderinde, diledi­ğini yaratmakta töhmet altında tutmuştur. 

Kendi kusurlarını küçük gören, başkasının kusurlarını büyütmüş olur. 

Her zaman kendi kusurlarını büyük gör. 

Baş­kasının gizli bir şeyini açığa vuranın, evindeki gizli şeyler herkesçe bilinir. 

Kar­deşi için kuyu kazan, o kuyuya kendisi düşer. 

Ahmaklar arasında bulunan hor­lanır, âlimler arasında bulunan hürmet görür.

****

“Ey oğlum;

İnsanlara kızmaktan çok sakın, yoksa sana da kızarlar. 

Boş iş ve söze karışmaktan sakın, sonra aşağılanırsın.”

“Ey oğlum, lehinde veya aleyhinde de olsa, hakkı, doğruyu söyle! Böyle yaparsan herkes seninle istişâre eder danışır, fikrini alır.”

***

“Ey oğlum;

Arkadaşlık yaptığın, ziyâretine gittiğin kimse, iyi ahlâk sâ­hibi olsun, kötü ahlâkı olanlarla arkadaşlık etme, onlarla görüşme! 

Çünkü onlar, suyu olmayan çöl, dalları yeşermeyen ağaç, ot bitmeyen toprak­tırlar.”

***


“Ey oğlum;

Allahü teâlânın kitâbını okuyucu, iyilikleri emredici, kötü­lüğü nehyedici, sana gelmeyene sen gidici, seninle konuşmayanla konu­şucu ol! 

İsteyene ver. 

Gıybetten, koğuculuktan sakın. Çünkü söz taşı­mak, insanların kal­binde düşmanlığı arttırır. 

İnsanların ayıplarını görme, insanların ayıplarını gö­ren, onların hedefi olur.”
Not: Bu yazı, İmam Câfer-i Sâdık sözleri ve tavsiyeleri, altın öğütler, önemli sözler, önemli tavsiyeler, baba tavsiyesi, baba nasihati, evlat tavsiyesi, müslümana tavsiyeler, islami öğütler ile ilgilidir.