21 Eylül 2017

ALTIN ÖĞÜTLER-32
 Cemâleddîn Mahmûd Hulvî (ra)'nin Öğütleriİstanbul'un meşhûr velîlerden Cemâleddîn Mahmûd Hulvî (rahmetullahi aleyh) şöyle buyurdu: 

“Dünyâda oruç tut.

Ölüm geldiğinde bayram se­vinci içinde ol.

Di­lini tut, koru.

Lüzumsuz şeylerden sakın.

Dünyâya meyletme.

Âhirete götürece­ğin şeyler ölçüsünde dünyâ ile ilgilen.”Cüneyd-i Bağdâdî (ra)'nin ÖğütleriEvliyânın büyüklerinden Cüneyd-i Bağdâdî (rahmetullahi aleyh) haz­retlerinin yanına birisi gelip; “Bana nasîhat et.” deyince; 

“Kim sana Allah yo­lunu gösterirse, onunla berâber ol ve kim sana dünyâ yo­lunu gösterirse ondan uzak dur.” buyurdular.


Dârendeli Muhammed Hilmi Efendi  (ra)'nin Öğütleri


Son devir velîlerinden Dârendeli Muhammed Hilmi Efendi (rahmetullahi aleyh) bir vâzında insanlara şöyle nasîhat etti: 
“Allahü teâlâyı, farzları, ha­ramları, namazla alâkalı meseleleri bilmeyen, gerçek mümin olamaz. 

Demek ki mümin câhil olmaz. 

Bildiği ile amel etmeyen câhil demektir. 

Bildiğiyle amel edene cenâb-ı Allah bilmediğini öğretir. 

Nitekim hadîs-i şerîfte de; 

“Bildiğiyle amel eden kimseye Allahü teâlâ bilmediğini öğretir.” buyruldu. 
İlmi ile amel etmeyen ve ilmini dünyâ ka­zancına vâsıta kılan âlimden kendi hâlinde bir câhil çok hayırlıdır. 

Akıllı olana bu kadar söz yeter”.


Not: Bu yazı, Dârendeli Muhammed Hilmi Efendi  (ra)'nin Öğütleri, Cüneyd-i Bağdâdî (ra)'nin Öğütleri, Cemâleddîn Mahmûd Hulvî (ra)'nin Öğütleri, altın öğütler, önemli sözler, yaşam tavsiyeleri ile ilgilidir.