24 Eylül 2017

ALTIN ÖĞÜTLER
 Dâvûd-i Tâî (ra)'nin Öğütleri


Evliyânın büyüklerinden Dâvûd-i Tâî (rahmetullahi aleyh) haz­retle­rine, İbn-i Semmâk hazretleri gelip; “Bana nasîhat et.” dedi. O da; 

“Öyle gayret et ki, Allahü teâlâ seni yasak ettiği yerde görmesin, emret­tiği yerden de ayrılmış bulmasın. 


Allahü teâlâdan hayâ et ki, senin O´na yakın olduğunu ve senin üze­rindeki kudretini göz önüne getiresin. 


Dün­yâya karşı oruçlu ol ki, iftarın ölüm olsun.


İnsanlardan, aslandan kaçar gibi kaç, fakat cemâatla namazı terk etme ve sünnetten ayrılma.” diye tavsiye etti.
Birisi kendisinden nasîhat isteyince; 

“Dünyâ için, dünyâda ne kadar kala­caksan, o kadar; âhiret için, âhirette ne kadar kalacaksan o kadar çalış.” dedi.
Akrabâlarından birisi: “Akrabâyız. Bana nasîhat verip vasiyet ediniz.” dedi. Dâvûd-i Tâî hazretleri ağlamaya başladı. Bir müddet sonra kendi­sinde konuşa­cak hâl buldu ve; 

“Gece ve gündüz, yolculukta bir konak yeri gibidir. Dünyâ ile âhiretin arası bu kadardır. Dünyâdan, âhirete mut­laka gideceğimize göre oraya hazırlanmak lâzım. Çünkü yolculuğun bit­mesi yakın, ecelin gelmesi de ondan daha aceledir. Ben bunları sana söylüyorum, fakat bu nasîhata, senden çok, be­nim ihtiyâcım vardır.” dedi. 


Nasîhat isteyen birisine; “Ölmüş olanlar seni bekli­yor.” dedi.
Kûfe´de bir cenâze vardı. Dâvûd-i Tâî hazretleri de oradaydı. Kab­ristana mevtâyı defnettikten sonra, oradaki insanlar Dâvûd-i Tâî´nin etrâ­fına toplandı­lar. “Bize biraz nasîhat eder misiniz ” dediler. O da 

“Kim ki, Allahü teâlânın vâd ettiğinden korkarsa arzularına çabuk kavuşur. 


Kimin arzuları çoksa, ona bütün azaplar yakındır. 

Ey kardeşlerim, en büyük sermâye, Allahü teâlânın râzı olduğu bir iş ile meşgûl olmaktır. 
Kabirde­kiler, kıyâmet kopunca kabir azâbı kalkacağı için, kıyâmetin çabuk gelmesini beklerler. Dünyâdakiler ise; kabirde­kilerin pişmanlıklarını bilme­dikleri için hep günah işlerler. Halbuki onlar da ölünce, dünyâda iken ne­den çok ibâdet yapmadık, diyerek pişman olacaklar.” dedi.
Rebî´i Vâsıtî hazretleri, Dâvûd-i Tâî hazretlerine seslenerek; “Bana nasîhat eyle.” dedi. O da; 
“Dünyâ hayâtında oruçlu gibi ol. Ölüm geldi­ğinde bayram sevinci içinde, halktan yırtıcı hayvandan kaçar gibi kaçıp kendini mesûd kıl. 

Di­lini koru. Lüzumsuz şeylerden kaçın. 


Dünyâ ile çok az ilgilen. Âhirete götüre­ceğin şeyler nisbetinde dünyâ ile ilgilen.” bu­yurdu.

Not: Bu yazı, Dâvûd-i Tâî sözleri ve öğütleri, altın öğütler, önemli sözler, altın tavsiyeler, büyük alimlerden nasihatler, gençlere öğüt ve nasihatler, evlada tavsiyeler, evlada öğütler ile ilgilidir.