24 Eylül 2017

ALTIN ÖĞÜTLER

 Ebû Hafs Haddâd en-Nişâbûrî (ra)'nin Öğütleri


Büyük velîlerden Ebû Hafs Haddâd en-Nişâbûrî (rahmetullahi aleyh) hazretleri hacca gitmişti. Dönüşünde, Cüneyd-i Bağdâdî´nin tale­beleri karşılayınca, onlara; 


“Yol hediyem şu sözümdür:

Eğer bir arkada­şınız size saygısızlık ederse, onu özür dilemeye teşvik edin! Fakat siz, onun dilediğinden çok özür dileyin. Eğer kırgınlık gitmemişse ve hakkın da kendi tarafınızda olduğuna kanâat getirirseniz, yine arkadaşınızı en güzel bir şekilde özür dilemeye teşvik edin ve siz de özür dileyin! Kırk gün buna devâm edin! Yine kırgınlık gitmezse, o zaman kendinize şöyle deyin: “Ey ahmak nefs! Ne inatçı, ne bencil, ne vur­dumduymaz, ne edepsizsin. Sende azıcık mertlikten eser yok. Kırk gün arkada­şın sen­den özür diledi de özrünü kabûl etmedin. Ben senden el etek çektim, sen bilirsin, nasıl istiyorsan öyle ol!”
 buyurdu.

Not: Bu yazı,  Ebû Hafs Haddâd en-Nişâbûrî sözleri ve öğütleri, dostluk ve arkadaşlıkla ilgili sözler, akadaş tavsiyeleri, dostluk ve arkadaşlıkla ilgili sözler, altın öğütler, velilerden nasihatler ileilgilidir.