28 Eylül 2017

ALTIN ÖĞÜTLER

Huzeyfetü´l-Mer´âşî(ra)'nin Öğütleri


Meşhur alim ve velîlerden Huzeyfetü´l-Mer´âşî (rahmetullahi aleyh) Abdul­lah bin Hubeyk´e buyurdular ki: “Dört husûsa yâni gözüne, diline, kalbine ve nefsinin isteklerine dikkat et. 
Gözün ile harama bakma, kal­binde olandan başka bir şeyi konuşma. 
Kalbinde müslümanlara karşı kin, hased gibi kötü hisler bu­lundurma. 
Nefsinin hevâsına yâni isteklerine uyma.”

****

İbn-i Ebi´d-Derdâ rahmetullahi aleyh, Huzeyfetü´l-Mer´âşî´ye gelerek; “Bana nasîhat et.” dedi. Huzeyfetü´l-Mer´âşî buyurdu ki: 


“Yediğin lokma­nın nereden geldiğine dikkat et. 
Nefsinin isteklerine uyarak İslâmiyetin ruhsat, kolaylık ta­raflarını sana tavsiye eden kimseyle oturma. 
Eğer Allahü teâlâya gizli olarak ibâdet edersen, istesen de, istemesen de kal­bin düzelir.”
Not: Bu yazı, Huzeyfetü´l-Mer´âşî sözleri ve öğütleri, müslüman alimlerden nasihatler, önemli sözler, gençlere öğüt ve nasihatler, insanlara öğüt ve tavsiyeler, altın öğütler, altın nasihatler ile ilgilidir.