29 Eylül 2017

ALTIN ÖĞÜTLER
Ebû İshâk Kâzerûnî (ra)'nin Öğütleri


Çin, Hindistan, İran ve Anadolu gibi büyük bir coğrafyada İslâmiyetin yayılmasında büyük hizmeti geçen âlim ve mücâhid velî olan Ebû İshâk Kâzerûnî (rahmetullahi aleyh) hazretleri gerek seferde gerek sulh zamânında insanlara vâz ve nasîhat ederek onların dünyâda ve âhirette saâdete, kurtuluşa ermesi için çalışırdı. Bu bakımdan tüm müslümanlara ve talebelerine nasîhat ederek buyurdu ki:

“Ey kardeşlerim! 

Size dört nasîhatım vardır. Mutlaka tutunuz. Yerime kimi vekil kıldı isem ona hürmetkâr olup, itâat ediniz. Kur´ân-ı kerîm öğrenip, oku­maya devâm ederek emir ve yasaklarını gözetiniz. 

Bir misâfir geldiğinde evi­nizde ağırlayıp, hemen ne var ise hazırlayıp ikrâm ve hiz­met ediniz. 

Birbirinizle dost olunuz. 

Birbirinizle muhabbetli olunuz. 

Sakın düşmanlık edip nifâka sü­rüklenmeyiniz, yoksa birbirinizden uzak düşer parça­lanırsınız.”

****

“Bu iki parmağımın yanyana durması gibi îmân ve muhabbet birlikte­dir. 

Allahü teâlânın rızâsı için her ikisi de mutlaka lâzımdır. 

Muhabbetin şartlarına son derece dikkat ediniz. 

Din kardeşlerinizi seviniz. Yakınday­ken de, gıyâbında da seviniz, sevişiniz.”

****

“Alahü teâlânın emirlerini yerine getirip yasaklarından sakınmayı ga­nîmet biliniz.”Not: Bu yazı, Ebû İshâk Kâzerûnî sözleri ve öğütleri, islam  büyüklerinden tavsiyeler, islam büyüklerinden tavsiyeler, önemli sözler, hayat hakkında tavsiyeler, hayata dair tavsiyeler, okul tavsiyeler ile ilgilidir.