29 Eylül 2017

ALTIN ÖĞÜTLER
Süfyân bin Uyeyne (ra)'nin Öğütleri


Tebe-i tâbiînin büyüklerinden, fıkıh, hadîs âlimi ve velîlerden Süfyân bin Uyeyne (rahmetullahi aleyh) hazretlerinden birisi nasîhat is­tedi. Ona; “Kendini başkalarından üstün görmekten ve haksız olarak başkasının bir kuruş da olsa hakkını almaktan çok sakın.
Allahü teâlâya hesap vereceğini, O´nun bü­yüklüğünü düşün.
Kendini üstün görüp kibir­lenenleri Allahü teâlâ alçaltır.
Baş­kalarının malını haksız yere alan da fa­kir ve zelîl olur.”


Şeyh Mustafa bin Ebû Bekr (ra)'nin Öğütleri


Irak´ta yetişen büyük velîlerinden Şeyh Mustafa bin Ebû Bekr (rahmetullahi aleyh) hazretlerinin sözleri, kalplere huşû ve Pey­gamber efendimizin sevgisini hâsıl eder, îmânı kuvvetlendirirdi. Talebe­lerine şöyle na­sîhat ederdi: 

“İyi bir müslüman:
Kitaba (Kur´ân-ı Kerîme) ve sünnete yapışmalı;
Görünen ve görünmeyen günahlardan sakınmalı; 
Nefsi kibir, gösteriş, kendini ve yaptıklarını beğenmek, kin, kıskançlık gibi mânevî kirlerden temizlemeli;
Güzel ahlâk sâhibi olmalı, Allahü teâlâyı yalvararak ve gizli olarak zikretmeli;
Dünyâ ve âhiret işlerinde ihlâslı ol­malı; 
Ne yaparsa Allahü teâlâ için yapmalı;
Allahü teâlâyı ve Resûlullah efendimizi sevmeli;
İnsanlara iyi muâmele etmeli;
İbâdet­lerini sâdece Al­lah rızâsı için yapmalı, O´ndan yardım istemeli ve rahmetinden ümit et­melidir.”

Not: Bu yazı, Mustafa bin Ebû Bekr sözleri ve öğütleri, Süfyân bin Uyeyne sözleri ve öğütleri, altın öğütler, büyüklerden tavsiyeler, velilerden öğütler, okul tavsiyeleri lise, hayat tavsiyeleri, daha iyi bir hayat için öneriler ile ilgilidir.