11 Ekim 2017

ALTIN ÖĞÜTLER
Vehb bin Münebbih (ra)'nin Öğütleri

Tâbiîn devrinde yetişen büyük âlim ve velî Vehb bin Münebbih (rahmetullahi teâlâ aleyh buyurdular ki: 


Ey Atâ!
Sultanların kapılarından uzak dur. Çünkü, onların kapılarında fitneler vardır. Onlardan belki dün­yâlığa kavu­şursun fakat, diğer taraftan dîninden çok şeyler fedâ eder, kaybedersin. Dünyâ­dan yetecek mikdarla yetinmeyen kimseye, hiçbir şey kâfi gelmez. Ancak, so­nunda bir avuç toprak onu doyurur.”
****

Yine buyurdular ki: 
“Size üç şeyden sakınmanızı tavsiye ederim, nef­sinizin arzu ve isteklerine uymaktan, kötü arkadaştan bir de ucubdan (kendini beğen­mekten).”

****
“Başkasınınkinden önce kendi ayıbına bakanlara, gerçekten tevâzu göste­renlere ne mutlu! 
Helâl olan malından fakirlere sadaka ver.
İlim, hilm, yumu­şaklık ve hikmet ehli ile otur ve sohbet et.”
****

Emevî halîfelerinden Süleymân bin Abdülmelik, Mescid-i haramda iken, ona üzerinde yazı bulunan bir taş getirdiler. Bunun üzerine, onu okuyacak biri­sinin çağrılmasını istedi. Vehb bin Münebbih´i getirip, okuttular. Taşta şu yazı vardı: 


Ey Âdemoğlu! 
Sen, eğer ecelinin devamlı yaklaşmakta olduğunu iyi bilseydin, uzun emel sâhibi olmaktan vazge­çer, sâlih amellerini artırıp, çoğaltmaya bakar, dünyâya düşkünlüğünü bı­rakırdın. Şüphesiz sana yarın nedâmet ve piş­manlık gelecektir. Çoluk çocuğun ve en yakın hizmetçilerin seni toprağa teslim edecekler. Sonra da ayrılıp gidecekler. Artık dünyâya dönüşün olmayacak. Amellerinle başbaşa kalacaksın. İyi amellerini artırma imkânı bulamayacaksın. İyi amel yapıp, kabre gelmişsen ne mutlu sana! Günahlarla yüklü gelmiş­sen, yazık sana! Öyleyse kıyâmet günü için şimdiden hazırlık yap. Piş­man olmadan önce, tedbirini al!”

****

“Ey oğul! 
Allahü teâlâya ibâdeti ihlâsla, sırf O´nun için yap. Kim bir iyilik yapar, Allahü teâlâ için onu gizlerse, yaptığı bu iyilik zâyi olmaz.”
Not: Bu yazı, Vehb bin Münebbih sözleri ve öğütleri, altın öğütler, islam büyüklerinden nasihatler, ders veren sözler, fitne ile ilgili sözler, arkadaş tavsiyeleri, Süleymân bin Abdülmelike tavsiyeler, müslümanlara tavsiyeler ile ilgilidir.