11 Ekim 2017

ALTIN ÖĞÜTLER


Veysel Karânî (ra)'nin Öğütleri

Peygamber efendimiz zamânında yaşamış büyük velî Veysel Karânî (rahmetullahi teâlâ aleyh) hazretlerinden vasiyet ve nasihat isteyen Ha­rem bin Hayyan a; Buyurdular ki: 


Yattığın zaman ölümü yastığının al­tında bil. Kal­kınca da karşında bulundur. 
Günahın küçüklüğüne değil, onunla âsî olmaklığının büyüklüğüne bak! Günâhı küçük tutarsan, onu yasak eden Rabbini küçük tutmuş olursun. Onu büyük tutarsan, Rabbini büyük tutmuş olursun. dedi. 
Nereye yerleşmemi tavsiye edersin de­dim. Şam a dedi. Orada geçim nasıldır. dedim. Şüphenin ağır bastığı şu kalbe yazıklar olsun, nasihat kabul etmez. dedi. 
Bana bir tavsiyede daha bulun dedim. Ey Hayyân ın oğlu! Ba­ban öldü, Âdem aleyhisselâm, Dâvûd aleyhisselâm, Muhammed Resûlullah öl­düler. Ha­lîfesi Ebû Bekir öldü. Kardeşim Ömer öldü. Ah Ömer!.. Ah Ömer!.. dedi. Allah sana rahmet eylesin, hazreti Ömer ölmemiştir dedim. Allahü teâlâ, onun öldüğünü bana bildirdi. dedi. Salevât okuyup, kısa bir duâ­dan sonra şu vasiyeti yaptı: 
Ben ve sen, ölülerdeniz. Allah'ın kitabını ve onda bildirilen sırât-ı mustakîmi, doğru yolu elden bırakma ve ölümü bir an unutma! 
Kavmine ve akrabâna varınca onlara nasihat et ve Allah ın kullarına öğüt vermekten geri durma. 
Ehli sünnete uymaktan bir adım ayrılma ki, dînini kayıp edersin de ha­berin olmaz ve Cehenneme düşer­sin. 
Birkaç duâ daha etti, sonra; Git Harem bin Hayyan, bir daha ne sen beni gör, ne de ben seni! Beni duâ ile hatırla, ben de seni duâ ile anarım. Sen bu taraftan git, ben de şu taraftan gideyim. dedi. Bir zaman onunla gitmek istedim. Bırakmadı. Gitti, ağlıyordu. Ben de ağladım. Ar­dından baktım durdum. Gözden kayboluncaya, şehre girinceye kadar baktım. Hâlâ ondan bir haber alamadım.

Not: Bu yazı, Veysel Karânî sözleri ve öğütleri, altın öğütler, altın nasihatler, sahabelerden tavsiyeler, seçme sözler, seçme tavsiyeler, seçme öğütler, islam büyüklerinden nasihatler, müslüman nasıl olmalı ile ilgilidir.