11 Ekim 2017

ALTIN ÖĞÜTLERYahyâ bin Muâz-ı Râzî (ra)'nin Öğütleri


Büyük velîlerden Yahyâ bin Muâz-ı Râzî (rahmetullahi teâlâ aleyh) bu­yurdular ki: 


Gâfillerden, câhillerden ve yaltakçılardan uzak dur.
Dünyâya aldanmaktan çok sakınınız. Burası, yolcu konağı gibi geçi­cidir. Bugün buradayız. Belki yarın, belki daha önce göç edeceğiz. Bu­rada bir an ev­vel azığımızı tamamlayalım. O kadar çabuk olalım ki, ko­nuşmaya vaktimiz kalmasın. Konuşmayı âhirete bırakalım.


Yûsuf bin Esbât (ra)'nin Öğütleri


Tebe-i tâbiînin büyüklerinden, hadîs, fıkıh ve kırâat âlimi, velî Yûsuf bin Esbât (rahmetullahi teâlâ aley) Huzeyfet-ül Mer'aşî ye yazdığı bir mektûbunda şöyle nasîhat etti: 


Allah tan korkup takvâ üzere ol. 
Haram­lardan sakın. 
Öğren­diğin ilimle amel et. 
Kendi hâlinle meşgûl olup, her an Allahü teâlâyı hatırla, ama bu hâlini Allahü teâlâdan başka kimse bil­mesin. 
Her canlının mutlaka tada­cağı ve kimsenin çâre bulamadığı ölüme şimdiden hazırlıklı ol. Çünkü ölüm geldikten sonra artık âh et­mekten, pişman olmakdan başka bir şey yoktur. Ves­selâm.

****

Bir gün etrafındaki gençlere şu öğütleri verdi; 


Ey gençler!
Fırsatı ganimet biliniz. 
Siz­lere hastalık ve ihtiyarlık gelmeden önce sıhhatinizin kıymetini biliniz. 
Allahü teâlânın ihsânı olan bu zamanı, Allahü teâlâya ibâdette kullanın. 
Ben şimdi yaşlandım. Sıhhatim gitti. Onun için namazımın rükû ve sec­delerini âdâbına uygun yapamıyorum. Çünkü bunları tam yapabilmek için uygun olan gençlik ve sıhhat, artık benden uzaklaştı. Namazının rükû ve secdelerini tam yapıp bütün edeblerine riâyet eden kimselere im­reniyor, onlar gibi olmak istiyorum.
Ben Kur ân-ı kerîmin hükümlerine uygun amel edemediğim için çok kor­kuyorum. Hattâ Kur'ân-ı kerîm okurken azâb âyetlerine gelince kor­kum o kadar artıyor ki, devam edecek hâlim kalmıyor. Bu sebeple her gün yetmiş kerre tövbe, istigfâr ediyorum buyurdu.
Not: Bu yazı, Yûsuf bin Esbât sözleri ve öğüteri, Yahyâ bin Muâz-ı Râzî sözleri ve tavsiyeleri, altın öğütler, gençlere tavsiyeler, islam büyüklerinden öğütler, yaşamla ilgili güzel tavsiyeler ile ilgilidir.