11 Ekim 2017

ALTIN ÖĞÜTLER
Ziyâeddîn Nurşînî (ra)'nin Öğütleri


Osmanlı âlim ve velîlerinden Ziyâeddîn Nurşînî (rahmetullahi teâlâ aleyh) Nurşin ve civârında bulunduğu sırada insanlara vâz ve nasîhat ederek İslâmiyetin emir ve yasaklarını anlatmaktan geri kalmadı. Tale­belerine ve se­venlerine hitab ederek buyurdu ki: 


Allahü teâlâya ibâdet edip O ndan korku­nuz. O nun râzı olmadığı zâhir ve bâtındaki şeylerden korunmaya, mühim şey­lerden ve tâatlardan olan Allah'ın emir ve yasak­larını halka duyurmaya sıkıca sarılın.

Nefis Terbiyesi


Fakat ilk önce bir an dahi olsa bedenden ayrılmayan nefs-i emmâreye Allahü teâlânın emir ve yasakları bildirilmelidir.
Çünkü Allahü teâlânın nefsin şerrinden koruduğu kimseler bile nefs-i emmârenin şer­riyle karşı karşıyadır. Zîrâ nefs-i emmâre, sâhibine günâhları tâat şek­linde gösterir. Bal içine zehir katar. Öyleyse sâhibine bir şeyi yapmayı veya yapmamayı içinden geçirdiğinde, insanın onu şerîat ölçüsüyle ölç­mesi lâzımdır. Doğru ise güzel, değilse onu kınayıp, İslâmiyetin emri doğrultusuna çevirmesi gerekir.

Tebliğ (Emr-i Bil Mağruf)


Nefse yapılan bu tebliğden sonra, insanlara Allahü teâlânın emreylediği şeyleri yapıp, yasak ettiği şeylerden kendilerini korumak için olmalıdır. Ancak tebliğ eden kimse bunda da dikkat edip kendini gizli kalp hastalıklarından ko­rumalıdır. Bununla kendine nasîhat etmeyi irâde etmelidir. Hattâ halka sohbet ettiği vakitte bile, kendi nefsinden başka bir şeye hitâb etmemelidir. Yoksa soh­beti kalplere tesir etmez.
Yine tebliğ eden kimse, aldatıcı, hîlekâr dünyâ hakkında korku üzere bu­lunmalıdır. Çünkü dünyâ insanlara gelinler gibi süslenir. Lâkin Allahü teâlânın sevdiği olgun bir velîden rûhânî bir imdât almış kimseden baş­kası onun çirkin­liğini anlayamaz.
Bu zamanda halka yapılacak sohbet, insanları dünyâdan soğutmak­tır. Umulur ki böylece âhiret işleri tatlı gelir. Çünkü dünyâ ile âhiret iki kuma ka­dına benzer. Birisi râzı olunca, diğeri darılır. Allahü teâlâ bizi ve sizi kendi mu­habbetine, Resûlünün muhabbetine muvaffak eylesin. Âmin.
Not: Bu yazı, nefis terbiyesi ile ilgili tavsiyeler, Emr-i Bil Mağruf ile ilgili öneriler, tebliğ ile ilgili tavsiyeler, Ziyâeddîn Nurşînî sözleri ve tavsiyeleri, türk büyüklerinden tavsiyeler, osmanlı alimlerinden öğütler, altın öğütler, altın nasihatler, önemli sözler ile ilgilidir.