13 Ekim 2017

ALTIN ÖĞÜTLER


Abdullah bin Dînar (ra)'nin Öğütleri

Tâbiîn devri evliyâsından Abdullah bin Dînar (rahmetullahi teâlâ aleyh) ahlâkça Tâbiînin en ileri gelenlerinden idi. Ebû Hamza bir gün kendisine; Allahü teâlâya yaklaşmak nasıl olur,  diyerek nasîhat iste­yince; 


“İnsanlardan uzak ve yalnız olduğunda kısaca her zaman Allah´­tan kork. 

Beş vakit namazını cemâatle kıl. 
Yönünü harama çevirme, böylece, Allahü teâlâya yaklaşanlardan ol.” buyurmuştur.

****

Abdullah bin Dînar bir sohbetinde talebelerine ve sevdiklerine bu­yurdu ki: Lokman Hakim oğluna şöyle dedi: 


“Ey oğul! 

Ateş gelirken on­dan nasıl emin olunur.
Dünyadan ayrılmak muhakkak iken, ona nasıl meyledilir.
Ölüm nasıl akıldan çıkar Onun geleceğinden aslâ şüphe edilmez. 
Uyuduğun gibi ölecek­sin. 

Ey oğlum! İnsanın üç şeyi vardır: 

Rû­hunu Azrâil aleyhisselâm alır. 
Hayır veya şer ne ise; ameli kendisine ka­lır. 
Bedenini de kurtlar yer ve toprak çürü­tür.”
Not: Bu yazı, Abdullah bin Dînar sözleri ve öğütleri, altın nasihatler, altın öğütler, islam büyüklerinden tavsiyeler, önemli sözler, önemli tavsiyeler, en baba sözler, baba öğütleri ile ilgilidir.