13 Ekim 2017

ALTIN ÖĞÜTLER
Himmetzâde Abdullah (ra)'nin Öğütleri

Bayramiyye yolunun şeyhlerinden Himmetzâde Abdullah Efendi (rahmetullahi teâlâ aleyh) hazretlerinin zamânında 1683 yılında Merzifonlu Kara Mus­tafa Paşanın Viyana önünde uğradığı büyük bozgundan sonra, Dör­düncü Mehmed Han cumâ namazını kılmak üzere Dâvûd Paşa Câmiine geldi. Himmetzâde Abdullah Efendiyi de vâz vermek üzere oraya dâvet etti. Abdullah Efendi dâvet üzerine Dâvûd Paşa´ya gitti. Câmide pek acı sözlerle halkı hüngür hüngür ağlatan vâzında özet olarak şöyle buyurdu: 

Ümmet-i Muhammed (sav), devlet sahipsiz kaldı. Şehir ve kaleler düşman eline düşüp câmi ve mescidler kilise oldu. Bü­tün bunlar günahlarımız sebebi iledir. Fiilimizi değişti­relim. Günahları­mıza tövbe edelim. Şimdiden sonra bize lazım olan gözümüz yaşından çimen bitinceye kadar başımızı yerden kaldırmamaktır. 


Sonra padi­şaha serzenişte bulunarak: 

Nedir bu inip binme, bu hay huy ve nefs-i emmârenize uymalar. Nice bir gaflet uykusunda yatursız Gerçi padi­şahlar ava gide gelmiştir. Ancak şimdi zamanı değil. Her zamanın bir îcâbı var. dedi.”

Sultan Dördüncü Mehmed Han başı yerde olarak dinlediği bu vâz ü nasî­hatten sonra devlet işleri ile bizzat ilgilenmeye başladı.Abdullah bin Hubeyk(ra)'nin Öğütleri


Evliyânın büyüklerinden Abdullah bin Hubeyk (rahmetullahi teâlâ aleyh) hazretlerinin Horasan´dan Feth bin Şehraf isminde bir sevdiği geldi ve kendisin­den nasîhat ricâ etti. Buyurdu ki: 

“Ey Horasanlı! 

Dilinle yalan söyleme.

Gözünle harama bakma. 

Kalbinle müslüman kardeşine hased etme. 

Kin tutma ve iyi şeyler arzu et. 

Eğer böyle yapmazsan, so­nunda bedbaht olursun.” 

****

Allahü teâlânın sonsuz ihsânına rağmen günah işlemekte ısrar edenleri; “Sana iyilik edene bile kötülük ediyorsun. Kötü­lük edene nasıl iyilik edebilirsin.” diyerek, gafletten uyandırırdı. 

Not: Bu yazı, Abdullah bin Hubeyk sözleri ve öğütleri, Himmetzâde Abdullah Efendi sözleri ve öğütleri, müslüman türk büyüklerinden tavsiyeler, osmanlı padişahlarına tavsiyeler ile ilgilidir.