13 Ekim 2017

ALTIN ÖĞÜTLER


Hamdun bin Ahmed (ra)'nin Öğütleri

Evliyânın meşhurlarından Abdullah bin Menâzil hazretleri, Hamdun bin Ahmed (rahmetullahi teâlâ aleyh) hazretlerinden nasîhat istemişti. O da; 


“Gücün yettiği ve elinden geldiği kadar dünyalık bir şey sebebiyle kızmamaya gayret et.” 


buyurdular. 


Abdullah bin Mübârek (ra)'nin Öğütleri


Tebe-i tâbiînin büyüklerinden Abdullah bin Mübârek (rahmetullahi teâlâ aleyh) buyururdu ki:


“Şu dört cümle, dört bin hadîs-i şerîften seçil­miştir; Kadına güvenme!

Mala aldanma!
Mîdeni fazlaca doldurma!
İşine yarayacak kadar ilim öğren.” 

****


“Ölümden sonrası için ölmeden önce hazırlık yap.” 

“Kişi için en güzel süs; sükût, doğruluk ve vakârdır.” 
“Allahü teâlâdan korkan kimselerle berâber ol. Bid´at sâhipleriyle oturmak­tan sakın!” 

Anne ve Babalara;“Bir kimsenin çoluğu-çocuğu, olup, onların ihtiyâcı için çalışsa, ge­celeri kalkıp üzerleri açık olarak gördüğü evlâdının üzerlerini yorganları ile örtse, onun bu çeşit işleri gazâ ve cihaddân daha üstündür.”

Not: Bu yazı, hayat tavsiyeleri, hayat tecübeleri, altın öğütler, en güzel öğütler, anne ve babalara tavsiyeler, hayat hakkında tavsiyeler, kişisel gelişim ve hayata dair tavsiyeler, hayata dair öneriler ile ilgilidir.