13 Ekim 2017

ALTIN ÖĞÜTLER
Abdülazîz Dîrînî (ra)'nin Öğütleri


Mısır evliyâsından Abdülazîz Dîrînî (rahmetullahi teâlâ aleyh) tale­belerine bir sohbetinde şöyle nasîhat etti: 

Bütün işlerinizde ve hareketle­rinizde, orta hâl üzere olun. 
Cimrilikten ve isrâftan son derece sakının. 
İsrâf ve haddinden fazla dağıtmakla, elde bir şey kalmaz. Bir gün insan muhtaç kalır. 
Cimrilik yapan, hâl ve hareketlerinde ölçülü olmayan kişi îtibâr bulamaz. 
Sakın dünyânın parlaklığına, câzibesine ve onun dışı tatlı, içi zehir olan hî­lelerine aldanma. 
Onun inci gibi görünen ön dişlerinin arkasında, parçalayıcı dişler saklıdır. 
Çünkü dünyânın sağı solu belli olmaz. 
Bakar­sın bâzan suda ateş parçası olsun ister. 
Bâzan insana yapamayacağı şeyleri teklif eder. 
Böylece in­san, boyundan büyük işlere girer de helâk olur gider. 
Eğer kadere, Allahü teâlânın hükmüne rızâ gösterirseniz şerefli bir hayat yaşarsınız. 
Yok, imkânsız bir şeyin olmasını ümit ederseniz, ümi­dinizi, tehlikeli bir şey üzerine binâ etmiş, kurmuş olursunuz. 
Zaman akıp gidiyor. Hâdiseler birbiri peşinden geliyor. 
Yumuşaklık; vekar ve sükûnettir. 
Dünyâ hırsı bir anlıktır. 
Sabır; yumuşak olmaya, me­seleler üze­rinde temkinli ve dikkatli hareket etmeye vesîle olur. 
Kızmak; kabalığa yol açar. 
Dünyâ hayâtı, bir uyku hâlidir. Ölüm, bu uykudan uyanmaktır. 
İnsanın ömrü, hep sonra yapacağım, edeceğim ile geçer. 
İnsanların temen­niden başka sermâyeleri yoktur. 
Sonra yaparım diyenin düşün­cesi, sonraya ası­lıp sallanmak gibi olmayacak düşüncelerdir. 
İnsanların günleri çok çabuk geçer. İnsan, gençliğinin kıymetini bilmelidir. 
Hiç vakit kaybetmeden, gençliğin her ânını değerlendirmelidir. 
Sonra, âh gençli­ğim, tekrar elime geçse de iyi işler yapsam, diye pişmanlık duyulur. 
Onun için, gençliğin, insana emânet olduğu­nun farkında, idrâkinde ve bunun şuurunda olmak ne kadar mühimdir! 
Ömürler, yolculuktan başka bir şey değildir. 
Âhiret yolculuğunun çok yakın oludğunu, hatırınızdan aslâ çıkarma­yınız. 
Âhiret hazırlığını elden kaçırmaktan çok sakınınız. Çünkü, her giri­şin bir çıkışı vardır. (Bu dünyâya geldiğimiz gibi, birgün bu dünyâdan ay­rılacağız.) 
Yaptığı­nız uygunsuz işler için bir sebep ve özür göstermeyi bı­rakınız. 
Allahü teâlânın emirlerine uyup, yasaklarından sakınmakta gev­şeklik göstermeyiniz. 
Âhirete hazırlanmakta sabırlı olunuz ve sebât gösteriniz.
Not: Bu yazı, allah dostlarının güzel sözleri, altın öğütler, Abdülazîz Dîrînî sözleri ve öğütleri, mısır alimlerinden tavsiyeler, allah dostları hikmetli sözler, allah dostlarından öğütler ile ilgilidir.