13 Ekim 2017

ALTIN ÖĞÜTLERAbdullah ibni Vehb (ra)'nin ÖğütleriMısır da yetişen âlim ve velîlerden Abdullah ibni Vehb (rahmetullahi teâlâ aleyh) hazretlerine hayırdan sorulduğunda şöyle cevap verdi. 

Bir kimse Pey­gamber efendimize suâl edip “Müslümanların hangisi daha hayırlıdır ” dedi.
Resûlullah (sav); “Elinden ve di­linden müslümanların emîn olduğu kimsedir.” buyurdular. 
“Her kim Allah´a ve âhiret gününe îmân ederse ya hayır işlesin, yahud sus­sun. 
Her kim Allah´a ve âhiret gününe îmân ederse, komşu­suna ikrâm etsin. 
Her kim Allah´a ve âhiret gününe îmân ederse, misâfi­rine ikrâm etsin.” 

****

Bir gün huzurunda kendisinin telif ettiği Kitabu Ahvâl-il Kıyâme isimli ese­rinden, kıyâmet hallerine ait mevzular okunuyordu. Kitap bittiğinde, benzi sa­rarmış, yüzünün kanı çekilmişti. Bundan sonra hiç konuşamadı ve birkaç gün sonra vefât etti. 

Abdullah ibni Vehb´in son sohbetindeki nasîhati; 

“Kişinin beğendiği şeyi başkası için de beğenmesi güzel olur. Kendisine faydası olmayanın başkasına faydası olmaz.” şeklinde idi.Not: Bu yazı, Abdullah ibni Vehb sözleri ve öğütleri, allah dostlarından öğütler, allah dostlarından mukemmel sözler, mısır alimlerinden tavsiyeler, altın öğütler, allah dostlarından yaşayan sözler ile ilgilidir.