22 Kasım 2017

ADABI MUAŞERET VE GÖRGÜ KURALLARI

ANA BABAYA MUAMELE NASIL OLMALI

Bu bölümde İmamı Gazali'nin "Ana babaya karşı davranış" hakkında öğütlerini bulacaksınız.
İmam-ı Gazalî, İslâm eğitim ve ahlâkı üzerinde yenilik getirmiş ve İslâmın özünden uzaklaşma yoluna girmiş olan Müslümanları ahlâkî eğitime tabi tutmuştur. İmâm-ı Gazalî'yi halka tanıtan hacimce küçük, fakat tesiri bakımından büyük olan eseri;
"Eyyühe'l-Veled" olarak bilinen ve dilimizde "Ey Oğul" şeklinde bilinen eseridir.
Bu eserde, bir Müslümanın Yirmi Dört Saati'ni en iyi, en doğru ve en güzel biçimde yaşaması dolayısıyla ömrünü en güzel biçimde tamamlaması için öğütler sıralanmaktadır.  
Bu bakımdan Gazali, "Ey oğul"un pîri ve üstadıdır. Bu alanda yapılmış olan çalışmanın ilki ve en mükemmelidir. Diğer çalışmalar büyük ölçüde bu kitabın üzerine bina edilmiştir.
Birçok dünya diline çevrilen, UNESCO tarafından da yayınlanan Ey Oğul, batıda ve doğuda okuma rekoru kıran bir eserdir. "Müslümanın yirmi dört saati" demek olan bu kitap, ayrıca bir öğüt ve nasihatler bütünüdür.Ancak burada sadece ahlâkî bölümleri ve insan eğitimine yönelik kısımlarından;"Ana babaya karşı davranışhakkında öğütleri bulacaksınız.

ANA BABAYA MUAMELE NASIL OLMALI VEYA  İSLAMDA ANNE BABA HAKKI

ANA BABAYA İTAAT

Anne ve Babana Karşı Gelme!

"Eyyühe'l-Veled" / "Ey Oğul"

Anne-babana karşı gelme. 
Gönüllerini kırma. 
Kalblerini incitme. 
Bir kimseden anne-babası razı olmazsa o kimse için Cehennemden iki kapı açılır. 
Bir kimsenin anne-babası zâlim olsa bile onlara karşı âsi olmamalıdır. 
Cenab-ı Hak, Musa Aleyhisselâma şöyle buyurmuştur: "Ya Musa bil ki, günahların içinde bir günah vardır ki, mizanda en ağır o gelir. O da anne-babası çağırdığı zaman, çocuğun onlara 'efendim' deyip cevap vermemesidir.

ANA BABA HAKKI 

Anne ve Babanı Darıltma!

"Eyyühe'l-Veled" / "Ey Oğul"

Anne-baban sana darılırsa, sen onlara karşı gelme. Bir köle efendisine nasıl hürmet ve itaat ederse, sen de ana-baban bir iş buyururlarsa o işi çabucak yap ki, sana beddua etmesinler. Eğer sana darılırlarsa onlara karşı kafa tutma. Ellerini öpüp hiddetlerini teskin et.

ANNE BABAYA SAYGI 

Anne ve Babanın Rızasını Al!

"Eyyühe'l-Veled" / "Ey Oğul"

Anne-baban yaşlanınca elinden geldiği kadar onlara yardım et. 
Çünkü ebeveynin, sen küçükken türlü türlü zahmetini çektiler. 
Devamlı onların hayır duasını al. 
Beddua ederlerse dünyan da, âhiretin de yıkılır. 
Anne-babanın rızası Allah'ın rızasıdır. 
Onların öfkelenmesi Allah'ın gazabıdır. 
Resul-i Kibriya Efendimiz (a.s.m.), "Cennet onların ayağı altındadır" buyurmuştur. 
Bir hadiste şöyle buyurmuştur: "Anne-babasına iyilik edenin, onların gönlünü alanın ömrü bereketli ve uzun olur. Yarın kıyamette azap görmez." 

Not: Bu yazı adabı muaşeret ve görgü kuralları, ana baba hakkı, ana baba hakkı ve büyüklere saygı ile ilgili atasözleri, ana babaya itaat, islamda anne baba hakkı, anne babaya saygı ile ilgilidir.