10 Şubat 2018


İBNİ ARABî HAZRETLERİNİN RÜYA TABİRLERİ


İBNİ ARABî HAZRETLERİNİN RÜYA TABİRLERİHarflerle Rüya Tabiri/İbn Arabî Hazretleri


İbn Arabî Hazretlerine göre bu ilim, rüyada görülen eşyanın yazılışının ilk harfi ile rüyayı yorumlar. Örneğin rüyada gördüğün ilk eşya şemsiye ise, şemsiye kelimesinin yazılışındaki ilk harf ş olduğundan, Arapça karşılığı Şın harfidir. Şın harfinin yorumlanması “İşlediği işe pişman ola” olduğundan, şemsiye ile beraber görülen ortam veya kişinin pişmanlık duymakta olduğu şeklinde yorumlanır. Rüyada masa görülürse, masanın yazılışının ilk harfi m, Arapça karşılığı  Mim harfi olduğundan, bunun yorumu “Muradına erişe, sevine” olacaktır. Yani rüyada masa gören kişi muradının gerçekleşeceği şeklinde yorumlayabilir. Tabii ki masanın ne durumda olduğu da önemlidir. Eğer masa kenara çekilmiş ve bir yere dayanmış olarak duruyorsa, muradın terk edilmiş olduğu yönünde bir yorum yapılabilir. Eğer masanın üstünde bir obje varsa, bu objenin simgelediği özelliğin gerçekleşeceği anlamı verilebilir. Bunlar rüya yorumlamanın bir çeşit tamamlamalarıdır.

Alemde hiçbir şey boşuna ve lüzumsuz yaratılmamıştır. Her şey bir hikmet ile yaratılmıştır. Bu hikmetler sonsuz sırlar içermektedir. Harfler de Allah’ın yarattığı nesnelerdendir. Onların da bir alemi olup, bir çok hikmet ve sırlar içermektedir. Bu hikmet ve sırları görmek akıl ve duyularla mümkün değildir. Ancak Allah'ın izni ve sırlar ilmi yardımıyla bu sırların bir kısmı öğrenmek mümkündür.Harflerin sırlarını keşif yoluyla inceleyen en önemli Sufi, İbn Arabî Hazretleridir. Harflerin sırları, İbn Arabî Hazretlerinin Fütûhât-ı Mekkiyye adlı kitabının 1. Cildinin 2. Bölümünde detaylı olarak anlatılmaktadır.

İbn Arabî Hazretlerinin Rüya Tabirleri


Elif  :         Mertebesi yüce ola
Be   :         Rahat bula geçine
Te   :          İlme veca eser ola (ilme düşe)
Se  :          Nusretli ve saadetli ola
Cim :        Düşmana fırsat bulup, galip ola
Ha  :         Ululuğa şebi, ömrü uzun ola
Hı  :          Muradına erişe, gayet sevine
Dal :         Haceti zahmetsiz eline geçe
Zel :         Çok mal eline gire, sevine
Ra  :         Mal ve devlete erişe
Ze  :         Din ve ağnağ(anlayış, idrak) bula
Sin :         Korkudan emin ola
Şın :         İşlediği işe pişman ola
Sad :        İlim vadisine tamam erişe
Dat :       Mal hasıl ola ve mal ucunda eli darala
Tı :          Düşmanlarına galip ola
Zı :          İçi acuna ve kaygu çeke
Ayn :      Gönlü teşviş ola
Gayn :     Nefsine zulüm ede
Fe :         Düşmana galip gele
Gaf :        Devletli ola sevine
Kef :       Gaipten bir haber gele sevine
Lâm :     Korkusundan emin ola
Mim :    Muradına erişe, sevine
Nun :     Melul ola, belki ağlaya
Vav :      Haceti reva ola, sevine
He :       Beyler ucunda gönlü kıırıla
Ya :       Gazi ve itaatları çok ola


Not: Bu yazı hazırlanırken “Füsusul Hikem” ve “Harflerin Sırları”(İbn Arabî), , İbn Arabî (İbn Arabî) eserlerinden faydalanılmış olup harflerin sırrı ibni arabi, arapça harflerin sırrı, rüya tabiri, harfe göre rüya tabiri, arapça harflerle rüya tabiri, ibni arabi rüya tabirleri, muhyiddin arabi rüya yorumu ile ilgilidir.